Ἴδια μούρη ἔχουν ὅλοι οἱ χοῖροι…

Ὅλα τὰ γουρούνα τὴν ἴδια μούρη ἔχουν…

-Τὸ ὑπερβάλλον ποσὸ δὲν ἐπιστρέφεται

– Φόρος «varlık vergisi» στην Κωνσταντινούπολη (11 Νοεμβρίου 1942):
ὑποχρεωτικὴ πώλησις τῆς περιουσίας ὅσων δὲν μποροῦσαν νὰ πληρώσουν ἐμπρόθεσμα καὶ τὴν μεταφορὰ αὐτῶν τῶν ὀφειλετῶν οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦσαν νὰ πληρώσουν στὸ στρατόπεδο ἐργασίας τοῦ Ἄσκαλε (Askale) ὥστε νὰ «ἐξοφλέσουν τὰ χρέη τους μὲ σωματικὴ ἐργασία».

-Βλαδίμηρος Ἴλιτς Λένιν:
Ὁ τρόπος νὰ συντρίψουμε τοὺς ἀστοὺς εἶναι νὰ τοὺς λειώσουμε ἀνάμεσα στὶς μυλόπετρες τῆς φορολογίας καὶ τοῦ πληθωρισμοῦ («Κρατικοποίησε» τὶς περιουσίες τῶν ἀστῶν μέσῳ ὑπερμέτρου φορολογήσεως.).

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 117 times, 1 visits today)
Leave a Reply