Οἱ μαῦρες σελίδες τῆς Κρητικῆς ἱστορίας…

Οἱ Ναζὶ κατέστρεφαν τὴν Κρήτη καὶ οἱ «διορισμένοι» πατριῶτες ἀναθεμάτιζαν τὴν ἀντίσταση.
Ὅταν οἱ πατριωτικὲς ὀργανώσεις ἀντιστέκοντο στὸν φασισμό, καὶ χιλιάδες ἔχαναν τὴν ζῳή τους, μερικοὶ στέκονταν στὸ πλάι τῶν ἀρχῶν κατοχῆς…

Οἱ μαῦρες σελίδες τῆς Κρητικῆς ἱστορίας...

Ὁ ἐπίσκοπος Ἀποκορώνου καὶ Κυδωνίας Ἀγαθάγγελος Ξηρουχάκης, Διοικητὴς τῆς Κρήτης, σὲ ἕνα φωτογραφικὸ στιγμιότυπο μὲ τὶς ἀρχὲς Κατοχῆς.

Πανορμίτης Σπανὸς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply