Γενοκτονιῶν …μαθήματα!!!

Περὶ γενοκτονιῶν…

Ὅταν σὲ δύο ἀντιμαχόμενες πλευρὲς δὲν ὑπάρχει ἴση δύναμις, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ δικαίου, τότε ὁ ἰσχυρὸς παίρνει ὅσα τοῦ ἐπιτρέπει ἡ δύναμίς του καὶ ὁ ἀνίσχυρος ὑποχωρεῖ μέχρι ἐκεῖ ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει ἡ ἀδυναμία του…

Αὐτὴ ἡ φράσις τοῦ Θουκυδίδου, ἀπὸ τὸν «Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλέους», ἡ ὁποία ἀντικατοπτρίζει ἐπακριβῶς τὸν ἀπαράβατο καὶ πραγματικὸ κανόνα καὶ Νόμο τῆς Ζωῆς ὅλων τῶν ὄντων, διδάσκεται σὲ ὅλα τὰ σοβαρὰ Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου καὶ σὲ ὅλες τὶς σοβαρὲς Στρατιωτικὲς Σχολές…

Ἐὰν ἐσὺ σήμερα δὲν εἶσαι ἱκανὸς νὰ κατανοήσῃς καὶ νὰ ἐνστερνισθῇς τὶς ἀλήθειες τῶν Ἑλλήνων διδασκάλων, τότε πᾶψε νὰ τοὺς ἐπικαλεῖσαι ὡς Προγόνους σου.
Εἶσαι κλεπταποδόχος… κακέκτυπο…

Ἔσφαξαν, λέει, οἱ Τοῦρκοι 353.000 Ποντίων. Ἔ καί;;;
Ἐὰν εἶσαι Ἕλλην πήγαινε κι ἐσὺ καὶ σφάξε 500.000 Τούρκων γιὰ νὰ μάθουν νὰ σὲ σέβονται καὶ οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ ἄλλοι.
Αὐτό δέν θά ἔκαναν οἱ Σπαρτιάτες καί οἱ Ἀθηναῖοι; Αὐτό δέν θά ἔκανε ὁ Ἀλέξανδρος; Οἱ Ἀχαιοὶ πῆγαν στὴν Τροία κι ἔκαναν δέκα χρόνια πόλεμο γιὰ μίαν γυναῖκα.
Ἐὰν δὲν μπορῇς νὰ εἶσαι ἰσχυρὸς Ἕλλην, τότε κάτσε σὲ μίαν γωνιὰ καὶ μιξόκλαιγε σὰν δαρμένο νεοραγιάδικο σκυλί. Σὰν ῥωμιὸς προσκυνητής. Κᾶτσε καὶ μοιρολόγα σὰν ξεδοντιασμένη παλιόγρια «μὴ παρακαλῶ σας μὴν τὴν λησμονᾶτε τὴν χώρα μου…»
Ἐὰν ἤσουν Ἕλλην θὰ ἰσχυροποιοῦσες τὸ Ἔθνος σου καὶ θὰ ἀνέκραζες: Ἴτε Παῖδες Ἑλλήνων…
Τοιάδε….

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply