Ὡρίμασαν οἱ συνθῆκες γιὰ τὸ …restart!!!

Ἂν κάποιοι πιστεύουν ὅτι ἡ πλειονότης τῶν πολιτῶν κοιμᾶται ὕπνον ἐλαφρύ, ἀπατῶνται.

Ἡ ὥρα ποὺ θὰ ξεσπάσουν πρὸς ὄλες τὶς κατευθύνσεις καὶ θὰ ἀνταμείψουν καταλλήλως ὅλους ὅσους τοὺς ἐξηπάτησαν μὲ παχειὰ λόγια, γιὰ μίαν καραμπινάτη χρεωκοπία, ποὺ τὴν ἐγυψάρισαν στὰ μνημόνια «ἐλπίδος» καὶ στὸ PSI, γιὰ νὰ σώσουν μόνον τοὺς ἑαυτούς τους, ἐνῶ παραλλήλως μετέτρεπαν τὸ δημόσιον χρέος σὲ ἰδιωτικό, σὲ βάρος τοῦ κόπου τῶν πολιτῶν, φορτώνοντάς τους μὲ νέα δάνεια, δὲν θὰ ἀργήση.
Ἡ κλεψύδρα ἀδειάζει…
Μαζὺ κι ὁ χρόνος τῶν πρωταιτίων ἐντοπίων καὶ Γερμανῶν.

Αὐτὴ ἡ ὥρα θὰ ἔλθη ὅταν οἱ περισσότεροι δὲν θὰ ἔχουν κάτι ἄλλο νὰ χάσουν.
Ἐλάχιστοι αὐταπατῶνται πλέον.

Οὔτε ἡ κυβέρνησις μπορεῖ νὰ πείσῃ, οὔτε τὰ κενὰ λόγια τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οὔτε οἱ «ἀπειλές» τοῦ καθοδηγουμένου τύπου ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες.

Ἡ ὡρίμανση θέλει τὸν χρόνο της καὶ δὲν εἶναι πολὺ μακρυά.
Τὸ restart εἶναι πάντα ἐπώδυνο καὶ τραχύ.

Πάντα Κατερίνα

εἰκόνα

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply