Βουντοῦ …οἰκονομικά!!!

Πῶς γίνεται τά βουντοῦ ἐκονόμικς τοῦ κυρίου Σόιμπλε νά ἀπαιτοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα, ποὺ «ζεῖ ἐπάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις της», πρωτογενῆ πλεονάσματα 3,5% τοῦ ΑΕΠ, μὲ ταὐτόχρονο, ὑποτιθεμένη, ἀνάπτυξη (παραμύθια στὸν ἄῤῥωστο μέχρι νὰ τοῦ βγῇ ἡ ψυχή), μέχρι τοὐλάχιστον τὸ 2023, ὅταν ἡ ἀναπτυγμένη Γερμανία οὐδέποτε τὴν τελευταία δεκαετία κατόρθωσε νὰ ξεπεράσῃ τό 0,8% τοῦ ΑΕΠ πλεόνασμα προϋπολογισμοῦ καί αὐτό μόλις τό 2016, ὅταν τά περισσότερα χρόνια μακράν, ἦταν ἐλλειμματική;

Πολὺ ἁπλά, διότι μέχρι τὸ 2023 ζητᾶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὰ πλεονάσματα αὐτά, νὰ καλύπτῃ τὴν πληρωμὴ τῶν τόκων (μετὰ τὴν βραχυπρόθεσμη ἀναδιάρθρωση τοῦ ESM), ὥστε νὰ μὴν ἀναγκασθῇ νὰ προχωρήσῃ σὲ ἐπὶ πλέον ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους ποὺ ζητᾶ τὸ ΔΝΤ.

Καὶ ἐπειδὴ οἱ τόκοι ἀπὸ τὸ 2023 καὶ μετὰ δὲν καλύπτονται οὔτε μὲ πλεονάσματα στὴν στρατόσφαιρα, ποιὸς ζεῖ καὶ ποιὸς πεθαίνει, σοῦ λέει…

Αὐτὸ τὸ IF Needed, ξέρει πολὺ καλὰ ὅτι εἶναι most needful, ἀλλὰ νῦν ὑπὲρ πάντων ἡ καρέκλα καὶ τὸ παραμύθι στον λαό του.

Πάντα Κατερίνα 

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply