Φυλακὴ ὡς λιγότερο ἀποτελεσματικὸ μέσον σωφρονισμοῦ…

…καί,
…ἐπαινετέα ἐγκλήματα!

Γνωρίζουμε πὼς ἡ τέχνη τοῦ νὰ διοικῇς καθορίζεται ἀπὸ δύο βασικὲς μεταβλητές: ἐπιβράβευσις καὶ τιμωρία. Στὴν προσωπικὴ ζωὴ ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι: οἱ συνθῆκες ποὺ δὲν ἐλέγχουμε μᾶς ὁρίζουν· μᾶς καθοδηγοῦν πρὸς τὸν ἕναν δρόμο ἢ πρὸς τὸν ἄλλον· καὶ μετὰ τιμωρούμεθα γι’ αὐτό. Ἡ κοινωνία προετοιμάζει τὸ ἔγκλημα· ὁ ἐγκληματίας ἁπλᾶ τὸ διαπράττει. Μετέπειτα, ὁ πρῴην φυλακισμένος δὲν θὰ εἶναι λιγότερο ἐπιῤῥεπὴς πρὸς τὴν παρανομία· θὰ ἔχῃ μάθῃ ἁπλᾶ πῶ νὰ ἀποφύγῃ τὴν σύλληψη. Ὁ σωφρονισμὸς εἶναι μύθευμα.

Για ὅσους καμαρώνουν γιὰ τὴν ὑπερτέρα νομιμοφροσύνη τους, νὰ ἀναφέρουμε πὼς σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικρατούσα κοινωνικὴ ἠθικὴ θεωροῦμε: ἐγκληματικὸ νὰ πουλήσῃ ναρκωτικὰ ὁ ἀλλοδαπός· ἀντιδεοντολογικὸ νὰ κάνῃ χειρουργεία χωρὶς λόγο ὁ ἰατρός· παράτολμο νὰ πλαστογραφήσῃ μίαν διαθήκη ὁ δικηγορος· τολμηρὸ νὰ ἐκβιάσῃ γιὰ χρήματα ὁ ἐφοριακός· δικαίωμα νὰ σκοτώσῃ τὸ κυοφορούμενο ἔμβρυό της ἡ ἔγκυος· δημοκρατία ἡ βιομηχανία κατασκευῆς παραμυθιῶν μὲ πεντάμορφες καὶ τέρατα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ· καὶ μεγαλειῶδες νὰ κλέψῃ ἕναν λαὸ ὁ Σῶρος. Ἡ κοινωνικὴ ἀπαξία μειώνεται, ὄσο ἡ βαρύτης τοῦ ἐγκλήματος αὐξάνει: ὁ ἐγκληματίας καταλήγει φυλακὴ — ὁ μεγαλοεγκληματίας γράφει ἱστορία. Τὰ συλλογικὰ ἐγκλήματα πάλι δὲν ἐνοχοποιοῦν κάποιον. Ὁπότε στὴν πράξη ὑπάρχουν τρία εἴδη ἐγκλημάτων: τιμωρητέα, συγχωρητέα καὶ ἐπαινετέα.

Στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε 90 φυλακισμένους (περίπου 60 ἀλλοδαποί, 5 γυναῖκες, 22 προφυλακισμένοι) ἀνὰ 100.000 κατοίκους, χονδρικά: 30 γιὰ ὑπεξαιρέσεις, κλοπές, ληστεῖες· 25 γιὰ ναρκωτικά· 10 γιὰ μεταφορὰ μεταναστῶν· 10 γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ζωῆς· 2 γιὰ φοροδιαφυγὴ καὶ χρέη πρὸς τὸ δημόσιο· 1 γιὰ ξέπλυμα χρήματος. Στὴν Ὀλλανδία καὶ τὶς σκανδιναβικὲς χῶρες, 53 ἀνὰ 100.000 κατοίκους. Ἡ Ῥωσσία, 440 ἀνὰ 100.000 κατοίκους. Στὸν Καναδά, 117 κρατουμένους ἀνὰ 100.000 κατοίκους. Στὶς ΗΠΑ, τὴν χώρα τῆς ἐλευθερίας εὑρίσκει κάποιος τοὺς περισσοτέρους φυλακισμένους τόσο σὲ ἀπόλυτο ἀριθμὸ -περίπου 2.300.000-, ὄσο καὶ σὲ ἀναλογία μὲ τὸν πληθυσμὸ – 760 φυλακισμένοι ἀνὰ 100.000 κατοίκους. Μάλιστα, μὲ τις ΗΠΑ νὰ ἀντιπροσωπεύουν τὸ 5% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, ἔχουν τὸ 25% τῶν φυλακισμένων ὅλου τοῦ κόσμου.

Ἡ φυλακὴ εἶναι τὸ τελευταῖο καὶ τὸ λιγότερο ἀποτελεσματικὸ μέτρο στα χέρια τῆς πολιτείας γιὰ τὴν πρόληψη τοῦ ἐγκλήματος.

Ζιαμπάρας Δημήτριος

εἰκόνα

(Visited 108 times, 1 visits today)
Leave a Reply