Χαιρόμεθα κι ἀπολαμβάνουμε …«ἀναπτύξεως»!!!

Ἡ ἀνάπτυξις σὲ νούμερα…

Τὶ δημοσιεύει ὁ «Τειρεσίας» γιὰ τὸ ὕψος τῶν ἀκαλύπτων ἐπιταγῶν, γιὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο…

4.691 στὴν «πινέζα» ὕψους 96.000.000 εὐρῶ…

Γιὰ αὐτοὺς πλέον οἱ τράπεζες καὶ τὸ τραπεζικὸ σύστημα εἶναι μόνον μία φαντασίωσις…!!!

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply