Ζητήματα δισεπίλυτα ἐκ τῆς ἀλλαγῆς φύλου…

Κῦττα τώρα τὶ συνδυαστικὲς σκέψεις μοῦ κάθισαν στὴν καούκα…
Ἀφορμὴ ἐστάθη μία ἀνάρτησης τοῦ διαδικτυακοῦ μου φίλου Γ. Κ. ποῦ διερωτᾶται ἐὰν τὰ ἄτομα ποὺ θὰ κάνουν δήλωση ἀλλαγῆς φύλου, θὰ πρέπῃ νὰ ἀλλάξουν καὶ ΑΦΜ…

Οἱ ἐρωτήσεις πού μοῦ ἐγεννήθησαν εἶναι:

  1.  Ἐὰν ἀλλάξουν ΑΦΜ, θά ἐξακολουθήσουν νά χρεώνονται μέ ΕΝΦΙΑ, ἐάν ἤδη χρεώνονται;
  2. Θά ἀλλάξουν καί ΑΜΚΑ;
  3. Θ’ ἀλλάξουν καί ἀστυνομική ταὐτότητα;
  4. Τ’ ἀγόρια πού θά δηλώσουν κορίτσια, ἐπιβάλλεται νά κάνουν ἐμβόλιο κατά τοῦ καρκίνου τῆς μήτρας;
  5. Τά κορίτσια πού θά δηλώσουν ἀγόρια, θά ἔχουν ὑποχρ;;εωση στρατεύσεως;
  6. Τ’ ἀγόρια πού θά δηλώσουν κορίτσια, θά ἔχουν δωρεάν γυναικολογικές ἐξετάσεις;
  7. Τ’ ἀγόρια πού θά δηλώσουν κορίτσια, σέ ποιάν ἡλικία θά πρέπῃ νά κάνουν ἔλεγχο γιά καρκίνο τοῦ μαστοῦ;
  8. Στά σχολεῖα, θά κατοχυρώνονται οἱ βαθμολογίες πού εἶχαν πρό τῆς ἀλλαγῆς;
  9. Ἐάν τ’ ἀγόρια πού δηλώνουν κορίτσια, ἀλλάξουν γνώμη μετά ἀπό μερικά χρόνια κι ἐπανέλθουν στό ἀρχικό τους φύλο, θά ὑποχρεωθοῦν νά ὑπηρετήσουν στόν Στρατό;

Οὔφ!!!
Πάλι προβληματίσθηκα ὁ ἄνθρωπος βραδυάτικα…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply