Διεκδικοῦμε τὴν ὑπόλοιπη Μακεδονία, γιὰ νὰ μὴν χαθοῦμε!!!

Καὶ μπεεεεεέ… καὶ ουουουουουοὖ… καὶ ΔΑΠ-Ν.Δ. φοῦ κουυυυυυῦ….

πηγὴ

Πιὸ στημένος καὶ ἐλεγχόμενος πεθαίνεις…!!!

(Οἱ μητσοτακικοὶ κατεβαίνουν, γιὰ κόντρα στοὺς Καραμᾶν Ἀλῆ-κούς)!

Μόνον μὲ ἕνα σύνθημα πρέπει νὰ πάῃ ὁ Ἕλλην στὸ συλλαλητήριο, ἐὰν πραγματικὰ θέλῃ νὰ γλυτώσῃ τὴν Μακεδονία μας:

Διεκδικοῦμε τὴν ὑπόλοιπο Μακεδονία!

Ὅ,τι ἄλλο… θὰ μᾶς φθάση σὲ λίγα χρόνια ἔως τὴν Πελοπόννησο, μόνον!

Λυπᾶμαι, ἀλλὰ ὅταν δὲν διεκδικῇς, μόνον χάνεις!!!

Γιὰ νὰ καταλάβουμε δὲ πόσο ἐναντίον μας εἶναι ὅλοι…!

Τον Έλιοτ Άμπραμς επέλεξε ο Τραμπ για αναπληρωτή ΥΠΕΞ.

πηγὴ

Ὁ Τρᾶμπ-Ἀρίφας, ὅλα δείχνουν (ἔως τώρα) ὅτι τὰ βρῆκε μὲ τὸν Soros.

Εἴμαστε μόνοι μας (ὅπως πάντα), ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες!!!

Ἔλιοτ Ἄμπραμς (ἀριστεροβριός, φυσικά) πρωταγωνιστὴς μὲ τὸν Soros, Κίσινγκερ καὶ  Ὀλμπράιτ στὸ Μακεδονικό!!!
@#@@@@@@

Ἐὰν δὲν πᾷς νὰ διεκδικήσῃς τὰ ὑπόλοιπα ἐδάφη τῆς Μακεδονίας στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ πᾶς ἁπλῶς καὶ μόνον γιὰ τὸ ὄνομα (ὅπως ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν κάνουν τὸ συλλαλητήριο οἱ διοργανωτὲς καὶ τὰ πολιτικὰ συμφέροντα πίσω τους), χαιρέτα μου τὴν Μακεδονία ποὺ ξέρεις Ἕλληνα!

Κᾶτσε λοιπόν, γιατὶ ἔως τὸ ἄλλο Σάββατο, θὰ σᾶς γ@μήσουμε τὰ ῥαμματάκια ὅλων σας!!!
Ἤ θὰ ἀποκαλύψης Ἕλληνα φίλε τὸ παιχνίδι καὶ θὰ πᾶς στὸ Σύνταγμα νὰ διεκδικήσῃς τὴν Μακεδονία ποὺ σοῦ ἀνήκει, ἤ κᾶτσε στὸ σπιτάκι σου, γιατὶ θὰ γίνης, ἐν ἀγνοίᾳ σου, ἇρμα καὶ μῦλος στὸ νερὸ πολιτικῶν συμφερόντων (ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος!!!).

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *