Νὰ φύγουν…

2 Φεβρουαρίου 1947: Μία φωτεινὴ ἐπιγραφὴ μὲ τὸ σύνθημα «Νὰ φύγουν οἱ Ἄγγλοι» ἀναρτᾶται στὴν Ἀκρόπολη…

Σήμερα μιὰ ἀντίστοιχη ἐπιγραφη, μὲ ἄλλους παραλῆπτες, ἔχει ἀναρτηθεῖ στὸν οὐρανὸ τῆς Ἑλλάδος…

Καλημέρα Φίλες, καλημέρα Φίλοι…
Νὰ φύγουν!!!!!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply