Φασιστικὸς χολερικὸς ἰὸς ποὺ ἐξαπλώνεται ἀδιακρίτως

Μόνον ἐγώ νοιώθω ἔτσι; Πεῖτε μου καὶ ἐσεῖς…

Δέν αἰσθάνεσθε σάν μία ἀῤῤώστια νά ἔχῃ κατακλύσῃ τήν χώρα;
Μία νοσηρὰ ἀτμόσφαιρα ποῦ ἐπικρεμᾶται ἀπειλητική, μὲ κίτρινα τοξικὰ σύννεφα, ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας;
Μία ἔντονος δυσοσμία ἀμοραλισμοῦ, μία χολέρα νεποτισμοῦ καὶ μία πανούκλα ἐθνομηδενισμοῦ τριγύρω, ποὺ διαποτίζει τὰ πάντα;

Ἕναν ἀριστερόστροφο φασιστικὸ ἰό, ποὺ σαπίζει τὰ μυαλὰ καὶ τὶς ἀντιστάσεις;
Μὲ διαλυτικὴ ἐπενέργεια ποὺ καταστρέφει σὰν λέπρα τὰ κύτταρα καὶ τοὺς ἱστούς, βυθίζοντάς μας σὲ μίαν ἀνεπίστροφο ψυχικὴ καὶ ἠθικὴ ἀνυπαρξία…

Γεράσιμος Γερολυμᾶτος

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply