Βιώνουμε …«συμπτώματα» Μεσοπολέμου;

Συμπτώματα Μεσοπολέμου δέν εἶναι αὐτά;

Δύο εἰδήσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἦσαν ἡ ἀφορμὴ γιὰ κάποιες ζοφερὲς διαπιστώσεις!

«Σύμφωνα σύμφωνα μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ὑπηρεσία ἀσφαλείας τῆς European External Action Service (EEAS), στὶς Βρυξέλλες, πρωτεύουσα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, εὑρίσκονται «περίπου 250 Κινέζοι καὶ 200 Ρῶσσοι κατάσκοποι», οἱ ὁποῖοι μάλιστα, ὅπως εἶπαν Εὐρωπαῖοι διπλωμάτες στὴν Welt, συχνάζουν σὲ ἀγαπημένα στέκια διπλωματῶν στὸ τετράγωνο ὅπου ἑδρεύουν οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοί».

«Τὰ Βαλκάνια σήμερα ἐπηρεάζονται ἀπὸ μεσαίους καὶ μεγάλους γεωπολιτικοὺς ἐθνικούς, ὑπερεθνικοὺς καὶ διεθνικοὺς δρῶντες ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Ῥωσσία, ἡ Γερμανία, ἡ Τουρκία, ἡ Ἑλλάς, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, τὸ ΝΑΤΟ, ἡ Κίνα, τὸ ἐξτρεμιστικὸ Ἰσλὰμ ἐνῶ τεράστια γεωοικονομικὰ σχέδια ἀναπτύσσονται γιὰ τὴν περιοχὴ μὲ σκοπὸ εἴτε νὰ «ἑνοποιήσουν» τὴν Εὐρασία, ὅπως τὸ σχέδιο διαπλατύνσεως τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ καὶ συνδέσεώς του μὲ τὸν Δούναβη, ποὺ θὰ βοηθήση στὴν μεταφορὰ προϊόντων ἀπὸ τὴν Κίνα στὴν Γερμανικὴ Κεντρο-Εὐρώπη.».

Ἐντυπωσιακὲς πράγματι οἱ ὁμοιότητες ἀνάμεσα στὴν κατάσταση ποὺ ζοῦμε τώρα μὲ ἐκείνη τοῦ μεσοπολέμου, ὅπου οἱ Βρυξελλες, ἡ σημερινὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης ὁμοιάζουν τόσο μὲ τὸ Βερολῖνο τοῦ Μεσοπολέμου!

Πόλεις γοητευτικές… Πόλεις μὲ δύο ἤ περισσότερα πρόσωπα!

Πλοῦτος, χρήματα, δύναμις, ἔντονος ζωὴ καὶ ἐπίδειξις πλούτη, ἀλλὰ καὶ φτώχεια, οἰκονομικὴ κρίσις καὶ φόβος, διαχωρισμοὺς καὶ ἐθνικὲς ἀναδιπλώσεις!

Στὴν ἄλλη ἄκρη, στὰ νότια, στὸ ἐπίκεντρο ξανὰ τὰ «νέα Βαλκάνια», ὅπου τὰ «τεράστια γεωοικονομικὰ σχέδια ἀναπτύσσονται καὶ πάλι, οἱ ἀμερικανικὲς ἐπιλογὲς μὲ τὶς μεταβολές τους, ἔχοντας μίαν Κίνα ὅλο καὶ περισσότερο παροῦσα στὶς οὐσιαστικὲς ὑποδομές της, μίαν Ῥωσσία ποὺ κάποτε τείνει πρὸς τὴν χειραγώγηση, τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα καὶ τὶς ἀγορὲς ποὺ κάποτε ξεπερνοῦν τὸ ἐκτόπισμα ποὺ μποροῦν νὰ ἔχουν τὰ κράτη».

Τὸ σκηνικὸ σὰν ἕτοιμο ἀπὸ καιρό.

Δείχνει ὅτι ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες καὶ ὅτι ὁ τροχὸς τῆς ἱστορίας κυλᾶ γιὰ μίαν ἀκόμη φορά!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 385 times, 1 visits today)
Leave a Reply