Διαδικτυακὴ …ἀνάπαυλα!!!

Γιὰ λόγους …ἀποτοξινώσεως…
Γιὰ λόγους …ἐπανά-(καὶ ὅσο ἀπαιτεῖται)-ἀναδομήσεως…
Ἀλλά, ἐπίσης, γιὰ λόγους ἐπαναπροσδιορισμοῦ…

…θὰ ἀπέχουμε τῶν δημοσιεύσεων, ὡς ἱστολόγιον, γιὰ τὶς ἐπόμενες δύο-τρεῖς ἡμέρες.

Ἐὰν παρουσιασθῇ κάποια ἔκτακτος κατάστασις ἴσως νὰ …ἐξέλθουμε τῆς …νιρβάνας μας καὶ νὰ σχολιάσουμε σχετικῶς…
…διαφορετικῶς θὰ τὰ ξαναποῦμε τὴν ἐρχομένη Τρίτη, μὲ τὴν συνήθη μας ῥοὴ σχολιασμῶν καὶ δημοσιεύσεων.

Μόνον τὰ προγραμματισμένα καὶ ἐπετειακὰ ἄρθρα θὰ ἐμφανίζονται.
Ὅλα τὰ ἄλλα ἀναβάλλονται γιὰ τὶς μετὰ τὴν …νιρβάνα μας ἐπάνοδον.

Ἐκ τοῦ Φιλονόη καὶ Φίλοι
Φιλονόη

ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὸν φίλο Στρᾶτο Σκαφίδα

(Visited 1,979 times, 1 visits today)
Leave a Reply