Δὲν ξεχνοῦν κι ἄλλες …μπουρμπουλῆθρες!!!

Δὲν ξέρω γιὰ ἐσᾶς ἀλλὰ ἐγὼ ἔσκασα στὰ γέλια μὲ τὸ παρακάτω σκίτσο, ἀλλὰ ἰδίως μὲ τὸν σάλο ποὺ ξεσήκωσε…

Γιατί γελοῦσα;
Μά, διότι, τελικῶς εἶναι ἠ πλέον θρασυτάτη κι ἐπίσημος ὁμολογία καὶ παραδοχὴ τῶν σαπροφύτων πὼς μονίμως δροῦν κατὰ τῆς θελήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀνεξαρτήτως προσχημάτων καὶ ἄλλων δικαιολογιῶν.

Ἀπίστευτα γελοῖοι λοιπὸν οἱ ἐμπνευστές του. Πῶς εἶναι δυνατόν νά συγκρίνουμε τήν προδοσία τοῦ 1974 μέ τίς ἀπόψεις κούλλλιιι (καὶ ΝουΔουλάρας, βεβαίως βεβαίως…) τοῦ 2015;
Ἀλλοῦ εἶναι οἱ ὁμοιότητες καὶ οὐδεὶς ἐνασχολήθη μαζύ τους.(Καί, φυσικά, κακῶς θεωροῦν οἱ ΝουΔουλικοὶ καὶ λοιποὶ μπατριῶτες ὅλο αὐτὸ ὡς προσβολή. Παραδοχὴ εἶναι καὶ μόνον!!!)

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
Τὸ 1974 εἴχαμε μίαν καθολικὴ ἀντίστασιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια, κατὰ τοῦ Τούρκου ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ἐγχωρίων προδοτῶν. Φάγαμε ἔνα γερὸ ξεπούλημα, μίαν γερὴ προδοσία, ἰδίως ἀπὸ ἐλληνόφωνα καθάρματα καί, μετρῶντας νεκροὺς καὶ βαθύτατες πληγές, ἀκόμη παλεύουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἀπώλειες.
Τὸ 2015 εἴχαμε ἐπίσης μίαν καθολικὴ ἀντίστασιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια, κατὰ τοῦ εἰσβολέως (μὲ ὁποιοδήποτε προσωπεῖο) τοκογλύφου (λέγονται καὶ μνημόνια), ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ἐγχωρίων προδοτῶν.
Φάγαμε καὶ πάλι ἔνα γερὸ ξεπούλημα, μίαν γερὴ προδοσία, ἰδίως ἀπὸ τὰ ἑλληνόφωνα καθάρματα καί, μετρῶντας (ὄχι μόνον αὐτόχειρες) νεκροὺς καὶ βαθύτατες πληγές, ἀκόμη παλεύουμε νὰ μειώσουμε τὶς ἀπώλειες.
Ἐκεῖ λοιπὸν πράγματι ὑπάρχουν ἀπίστευτες ὁμοιότητες. Γελοιωδῶς ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται καὶ οἱ σκιτσογράφοι, ἀνεξαρτήτως τῶν προθέσεών τους, καταφέρνουν ἁπλῶς νὰ ἀποτυπώσουν τὴν πραγματικότητα: ἡ κάθε εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ προδοσία ματώνει. Ματώνει ἐμᾶς. Μόνον ἐμᾶς. Δικές μας οἱ πληγὲς ἀλλὰ δικές μας καὶ οἱ ἀπώλειες.
Αὐτοὶ παίζουν μόνον μὲ τὰ νούμερα… Τὰ νούμερα παίζουν μὲ τὰ νούμερα…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Παρουσιάζουν τὴν Κύπρο μέν, ἀλλὰ ἐν τελῶς ἀτυχῶς κι ἀκριβῶς ἐκεῖ ἀποδεικνύεται καὶ ἐπιδευκνύεται ἡ γελοιότης καὶ ἡ βλακεία τους. Εἰδικῶς δὲ τώρα, δύο ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν, συσχετίζοντας τὶς προδοσίες τοῦ 1974 μὲ τὶς ΝουΔουλικὲς θέσεις τοῦ 2015, ἀποκαλύπτουν τὴν ἀνοησία τους. Γιατί; Μά, διότι, τὸ 1974 ἡ προδοσία τῆς Κύπρου ἦταν προεόρτιον τῆς προδοσίας τοῦ 2015. Οἱ ἴδιες φάρες (ναί, περὶ τῶν αὐτῶν οἰκογενειῶν συζητᾶμε) ποὺ τὸ 1974 ξεπούλησαν τοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου, ἐπανῆλθαν τὸ 2015 καὶ μετέτρεψαν τὸ «Ὄχι» τοῦ δημοψηφίσματος σὲ «Ναί». 

Παρὰ τοῦ ὅ,τι ὡς πράκτορες (ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ… Νὰ μὴν τὰ ξανά-ματά-λέμε…!!!) καὶ ἀπάτριδες ποὺ εἶναι ἅπαντες οἱ ἐμπλεκόμενοι μὲ τὶς προπαγάνδες ὑπὲρ οἱουδήποτε κόμματος, οὐδὲ ἕναν πόνο καὶ κόψιμο ἔχουν γιὰ τὴν προδοσία τοῦ 1974. Τὴν χρησιμοποιοῦν ὅμως, ὅπως κι αὐτὴν τοῦ 2015, μόνον γιὰ νὰ κερδίσουν σὲ κάποιο …στοίχημα!!!

Ἤμουν κατὰ τοῦ δημοψηφίσματος οὔτως ἢ ἄλλως, διότι τὸ ἐρώτημα ἦταν μία μπαρούφα καὶ διότι οἱ τοκογλύφοι ἔπαιζαν καὶ στὸ «Ναὶ» καὶ στὸ «Ὄχι». Αὐτοὶ ξέρουν. Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε.

Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε δημοσιογράφους καὶ πολιτικοὺς καὶ ψηφοφόρους λέει…
Ἀλήθεια;

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δὲν ξεχνοῦν κι ἄλλες …μπουρμπουλῆθρες!!!

Leave a Reply