Γιὰ δὲς χαρὰ τὸ …«ἀπερχόμενον»!!!

Δὲς χαρὰ καὶ βγᾶλε συμπέρασμα γιὰ τὸ πόσο …ἧττα ἦταν αὐτὴ ἡ …«ἧττα»!!!

Ἀνάλογος περίπτωσις, πάλι ἀπὸ τὸ ἴδιο ἄτομον, πρὸ περίπου ἐνὸς μηνός, ὅταν ἀνεκοίνωσε πὼς θὰ προκηρύξη ἐκλογές.
Καί, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς σᾶς παραθέτω καὶ ἔνα ἀκόμη νούμερο, μαζὺ μὲ τὴν χαρά του, ὅταν ἀποχωροῦσε…

Γιὰ νὰ λέμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, μία εἶναι ἡ ἀλήθεια. Δὲν πηγαίνουν σὲ ἐκλογὲς διότι τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα τοὺς ταρεκούνησαν. Ἄλλες …«καυτὲς πατάτες» θέλουν νὰ ἀποφύγουν. Κι αὐτὲς οἱ …«καυτὲς πατάτες» ἢδη μᾶς εἶναι γνωστές, ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ δὲν θέλουμε νὰ συνδέουμε μεταξύ τους γεγονότα, πληροφορίες καὶ (ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποδεικνύεται) εἰλημμένες ἀποφάσεις.

Ἔρχεται λοιπόν πόλεμος; Ἀπό ποῦ; Μέ ποῖον; Γιατί; Μέ πρόσχημα τά πετρέλαια; Μέ ἀφορμή τους S 400; Μέ νέο προγεφύρωμα, ἐπισήμως, τῶν ΝΑΤΟϊκῶν δυνάμεων κατά τῆς Ῥωσσίας;
Λέτε νά ὑπάρχουν κάποιοι ἄλλοι λόγοι; Μόνον τὴν χαρὰ τοῦ κουδουνισμένου νὰ διακρίνετε, στὴν ἐξαγγελία του, καὶ πολλὰ περισσότερα θὰ καταλάβετε.

***~***~***~***~***~***

…Λυπᾶμαι ἀγαπητοί μου συμπολίτες, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πρόσωπο, μὲ αὐτὸ τὸ χαμόγελο καὶ αὐτὴν τὴν τόσο χαλαρὴ στάσι, μοῦ ἀποδεικνύει ἀπλούστατα πὼς ἔκλεισε ἕναν κύκλο κι ἑτοιμάζεται γιὰ κάποιον ἄλλον στὸ μέλλον.

Θά ἔχουμε καί «ἐθνικές ἐκλογές»;

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν. Τὸ ἀλεξέι, ὡς ἄλλο GAPατον, ἀδυνατοῦσε νὰ κρύψῃ τὴν (διπλῆ) χαρά του, ἐφ΄ ὅσον ναὶ μὲν ἀποχωρεῖ καὶ οἱ «καυτὲς πατατοῦλες» θὰ περάσουν σὲ ἄλλα χέρια ἀλλά, ἐπὶ πλέον, ἐπέτυχε (ἂς εἶναι καλὰ ὁ ΣΚΑΪ-γάϊδαρος!!!) νὰ διατηρήσῃ ὑψηλὰ ποσοστὰ γιὰ τὸ ἀπόκομμά του. Συνεπῶς, κατὰ τὰ γνωστά, ἀποχωρεῖ παραμένοντας.

Τὸ ἄλλο τὸ πιντί, τὸ πιντὶ τῆς ΜΙΖΕΝΣ, τὸ ἀπ’ εὐθείας βενιζελικὸ ἀπογονόπουλο, δὲν ἔχει νὰ μᾶς πῇ κάτι. Ἔτσι, περιφέρει τὸ σαρκίον (ὅπως κι ὅλα τὰ ὄμοιά του) ἀδίκως καὶ ἀναιτίως.
Γιὰ νὰ τὸ χώσουν ὄμως ὡς βιτρινούλα, οἱ «ἔχοντες καὶ κατέχοντες» κάτι ἔχουν στὰ μυαλά τους.

Ἐν ἀναμονῇ λοιπὸν τῶν ἐξελίξεων, ποὺ θὰ ἔχουν ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Λέτε νά …ἐξομαλύνη τά τῶν μνημονίων τό κούλλλιιι; Λέτε νά …«ἀποκαταστήσῃ» στά μάτια τῶν ψηφοφόρων τήν «δεξιά» καί τήν «ἀκροδεξιά» (πού τοῦ ἀποδίδουν, βεβαίως-βεβαίως) πρό κειμένου νά …«αἰτιολογηθοῦν» τά ἐπερχόμενα;
Μποῦ χὰ χὰ χά… Ὥρα εἶναι νὰ δοῦμε ἔναν νέο …σαλβίνι ἑλληνόφωνο γιὰ νὰ χάσουμε καὶ τὰ αὐγὰ καὶ τὰ πασχάλια!!!

Τὸ τί μέλλει γενέσθαι σαφῶς καὶ  τὸ ἀγνοῶ. Ἀντιλαμβάνομαι ὅμως πὼς μία φιλοσιωνιστικὴ «δεξιὰ» εἶναι ὅ,τι χρειάζεται σήμερα ὁ (κάθε) τοκογλύφος τοῦ κόσμου μας, γιὰ νὰ «δικαιολογήσῃ» τὰ ἐπερχόμενα ἀδικαιολόγητα.

Γιατί προωθοῦνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;1

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Τυχαίως ἀποκαλοῦν τά  Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως τό κούλλλιιι «δεξιό»; Ξέρουν αὐτὰ τὸ γιατί. Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε.

Δεξιό τό κούλιιιιιι;;;

Κάπου ἀποσκοποῦν ὅλα αὐτά; Φυσικά… Τὸ ποῦ εἶναι ποὺ …τσούζει!!!
(Ἐμᾶς, ὄχι αὐτούς!!!)

(Visited 318 times, 1 visits today)
One thought on “Γιὰ δὲς χαρὰ τὸ …«ἀπερχόμενον»!!!

  1. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ χαίρῃ ὁ ἀπερχόμενος, ὅταν ἔπειτ’ ἀπὸ τέτοια λεηλασία καὶ ἐκποίησι τοῦ δημοσίου πλούτου, οἰκονομικὴ αἰχμαλωσία, ἠθικὴ αὐτουργία εἰς τόσους θανάτους, ἰσοπέδωσι τῆς παιδείας καὶ σχεδὸν ὅλων τῶν παραδόσεων καὶ ἀξιῶν αὐτοῦ τοῦ τόπου, κατάφερε νὰ μαζέψῃ 1780000 ψήφους· ἕνα ἑκατομμύριο ἑπτακόσιες ὀγδόντα χιλιάδες! Δὲν εἶναι τραγικὸ γι’ αὐτὴν τὴ χώρα; Ἄντε νὰ πῇς ἔκαμε ἑλληνοποιήσεις· πόσες; διακόσιες, τριακόσιες χιλιάδες πακιστανοαφγανούς; Ἄντε κι ἄλλοι τόσοι διωρισμένοι, βολεμένοι, έγκάθετοι, κομματόσκυλα. Τὸ ὑπόλοιπο ἕνα ἑκατομμύριο; Λὲς νὰ εἶναι οἱ δεκαεπτάχρονοι, μὴ ἀποπεφοιτηκότες ἐκ τοῦ σχολείου; Οὐδεὶς γνωρίζει. Πῶς νὰ μὴ χαίρῃ λοιπόν, ἐφ’ὅσον ἐξησφάλισε καὶ τὴ μὴ δίωξίν του διὰ ἐσχάτην προδοσίαν; Ἄλλοι πρέπει νὰ κλαίουσι…

Leave a Reply