Θαυμάσιες εὐκαιρίες γιὰ νέους φόρους τὰ περὶ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!!!

Σύμφωνα μὲ ἐπιστήμονες ἡ ἀσυνήθιστη ζέστη στὶς χῶρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης ὀφείλεται στὸν 11ετη κύκλο τῆς ἡλιακῆς ἐνεργείας, ὁ ὁποῖος ἀναμένεται νὰ λήξῃ στὶς ἀρχὲς τοῦ 2020.

Στὴν μεγάλη ἐρώτηση γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ κλιματικὴ ἀλλαγή, ἡ ἀπάντησις εἶναι καταφατική, ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα «δημιουργίας» τῆς γής.

 

Τὸ Χόαξ, ποὺ διακινεῖ ἡ σοσιαλιμπερὰλ ἐλὶτ παγκοσμίως δὲν ἔχει νὰ κάνῃ βέβαια μὲ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, ἀλλὰ μὲ τὴν αὔξηση φόρων καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ὀρθοεμονικῆς κανονικότητος.
Οὐδόλως ὅμως εἶναι τυχαῖο, ὅτι ὅλα τὰ εὐρωπαϊστικὰ κόμματα τὸ ἔχουν πλέον ὡς πρώτη προτεραιότητα.

Ἡ παταγώδης ἀποτυχία (μετὰ ἀπὸ 100 καὶ πλέον ἔτη) τῆς παγκοσμίου σοσιαλδημοκρατίας, τοῦ κυρίου δηλαδὴ ὀχήματος ἐπιβολῆς τῆς ὀρθοπολιτικῆς τάξεως, ἀναγκάζει τὶς ἐλὶτ νὰ ἐφεύρῃ νέα ἰδεολογήματα καὶ νέα σχήματα γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν.

Ἔτσι, στὰ δικά μας, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀναμένεται νὰ μεταλλαχθῇ σὲ ἕνα ὑβαρίδιο SPD-Πρασίνων γιὰ νὰ παρουσιασθῇ στὴν νέα πραγματικότητα, ἐνῶ τὸ ἕτερο σχῆμα τῆς εὐρωμαφίας ἡ ΝΔ, δὲν χάνει εὐκαιρία διὰ τοῦ ἀρχηγοῦ της νὰ διατυμπανίζῃ τὴν εὐαισθησία της στὴν «κλιματικὴ ἀλλαγή».
Πρόκειται γιὰ τὴν γνωστὴ μαφία τῶν παπατζήδων τῆς Ὁμονοίας, ὅπου μονὰ κερδίζουν αὐτοὶ  ἐνῶ ζυγὰ χάνεις ἐσύ.

Τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐλευθερία στὶς ἡμέρες μας τὸν δείχνει τὸ Χὸνγκ Κὸγκ καὶ βέβαια τὸ «imperfect hand of the almighty» ὁ πρόεδρος Τράμπ.

Καλὸ βράδυ νὰ ἔχετε καὶ μὴν τσιμπᾶτε στὰ εὐρωφρικιὰ καὶ τὴν σοσιαλιμπεραλ κλίκα.

«Ἕνας»

(Visited 374 times, 1 visits today)
Leave a Reply