Δὲν κουνᾶ ἡ Γκρέτα δίχως τὴν …«χειρίστριά» της!!!

Ἡ ἐπίσημος συνοδὸς γιὰ τὴν 16χρονη, «ἐμπειρογνώμονα» τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, Greta Thunberg εἶναι ἡ Γερμανίδα ἀκτιβίστρια γιὰ τὸ κλίμα Luisa-Marie Neubauer. Ὁ φωτογραφικὸς φακὸς τὴν ἔχει συλλάβη ἀρκετὲς φορὲς νὰ εὐρίσκεται δίπλα στὴ Greta, ὅταν οἱ δύο τους ἐμφανίζονται σὲ διαδηλώσεις ἀνὰ τὸν κόσμο γιὰ τὸ κλίμα.

Ἡ ὀργάνωσις ποὺ τοὺς ὑποστηρίζει εἶναι ἡ ὀργάνωσις «ONE» ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Bono (U2) τὸν Bill Gates (Microsoft) καὶ τὸν George Soros (Open Society).

Καί, ἐδῶ, ἡ Γκρέτα μὲ τοὺς ἀντίφα μαμὰ καὶ μπαμπά, τὰ λαγουδάκια τοῦ Σόρος.

Μόργκαν Χρῆστος 

Εἰκονο-σημειώσεις
(γιὰ νὰ …γελάσουμε ἢ νὰ κλάψουμε!!!)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply