Ὑπάρχει πράγματι διχοτόμησις ἐντὸς τῆς κυβερνήσεως

Εἶναι πλέον γνωστὸ στοὺς περὶ τὴν πολιτικὴ γνωρίζοντες, ὅτι ἡ κυβέρνησις εἶναι διχοτομημένη.
Ὑπάρχει μεγάλη ἀντιπαράθεσις Ντόρας-Μαρέβας στὸ ποιὸς θὰ κάνη τὰ ντήλια μὲ τὴν διαπλοκή.
Καλὰ πληροφορημένες ὁμοίως πηγές, ἤδη ἀφήνουν νὰ διαῤῤεύσῃ ὅτι ἡ Μαρέβα ἔχει τὸ ἐπάνω χέρι.

Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ μοναδικὴ ἀντιπαράθεσις στὴν κυβέρνηση καθ’ ὅσον ὑπουργοὶ -ὑφυπουργοὶ καὶ παράγοντες στοιχίζονται πίσω ἀπὸ τὶς δύο κύριες.
Πρόκειται γιὰ failed state πλέον σὲ κατάσταση ἀποσυνθέσεως.
Νὰ ζήσουμε νὰ μᾶς θυμόμαστε.

Ντορούλα μου ἀγαπημένη…
Δὲν εἶναι πλέον ὁ μπαμπὰς ποὺ μοιράζει τὸ παιχνίδι καὶ τὸ μοιράζει σὲ ὅλα τὰ παιδιά.
Τώρα εἶναι ὁ ἀδελφὸς κι ὁ ἀδελφὸς ἔχει οἰκογένεια καὶ παιδιὰ δικά του καὶ γυναίκα μαγκιόρα καὶ ἔξυπνη.
Αὐτὸς τὶς ἐκέρδισε τὶς ἐκλογὲς κι ὄχι ἐσὺ ἢ ὁ μπαμπάς σου.

Καταλαβαίνω… Ἔχεις καὶ ἐσὺ παιδιὰ καὶ μάλιστα πολυέξοδα, ἀλλὰ οἱ μετοχὲς στὴν οἰκογένεια εἶναι πλέον ἀλλοιῶς μοιρασμένες.
Πρόεδρος Κυριάκος
ΤΣΕΟ Μαρέβα…

Ἐσὺ ἁπλᾶ εἶσαι στὸ διοικητικὸ συμβούλιο μὲ μειοψηφικὸ πακέτο καὶ χωρὶς δικαίωμα ὑπογραφῆς.
Κᾶνε ὑπομονὴ μέχρι τὰ ζῶα οἱ νεοδημοκράτες νὰ ἐκλέξουν καὶ τὸν δήμαρχο γιὰ νὰ ξανὰ μοιρασθῇ ἡ τράπουλα.
Ἔτσι εἶναι ἡ φακεμένη ἡ ζωή.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply