Ἀποτροπιαστικὰ ἐγκλήματα Βελουχιώτου

Ἐγκλήματα τοῦ «Ἄρεως Βελουχιώτου»…: 

Φωτογραφία τοῦ 13χρονου Γεωργίου Μαραθέα ἀπὸ τὸ Νέο Μοναστήρι Δομοκοῦ.

Τὸ ἐν λόγῳ παιδὶ ἀπήχθη ἀπὸ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε λύτρα γιὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὸν πλούσιο γαιοκτήμονα πατέρα του Νικόλαο Μαραθέα.

Ἀφοῦ ἔλαβε τὰ λύτρα ὁ Βελουχιώτης ἀθέτησε τὸν λόγο του, τὸ δὲ παιδί, ἀφοῦ τὸ περιέφερε ἄῤῥωστο γιὰ πολλὲς ἡμέρες στὰ βουνά, τελικὰ αὐτὸ εὑρέθη κατακρεουργημένο μὲ καταμετρημένες 36 μαχαιριὲς στὸ κορμί του.

Ἀργότερα ἀπεκαλύφθη πὼς ὁ Ἄρης Βελουχιώτης σὲ κατάσταση μέθης εἶχε βγάλη ὅλον τὸν σαδισμό του στὸ παιδὶ πρὶν προβῇ στὴν σφαγή του, καὶ ἀφοῦ πρῶτα εἶχε διαπραχθῆ στὸν μικρὸ Μαραθέα καὶ ἀκόμη μία φρικιαστικὴ ἐνέργεια ποὺ ἦταν ὁ βιασμός του ἀπὸ κάποιον μαυροσκούφη τῆς προσωπικῆς φρουρᾶς τοῦ Βελουχιώτου, ὀνόματι «Ἀχιλλεὺς» (Τάσος Ἐλευθερίου), ὁ ὁποῖος συνέδραμε κι αὐτὸς στὴν σφαγὴ τοῦ παιδιοῦ τὴν 20η Αὐγούστου τοῦ 1942.

Τέλος, γιὰ τὴν ἱστορία, νὰ ἀναφέρουμε πὼς ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ εἶχε τὸ ἴδιο τέλος λίγες ἡμέρες πρίν, στὶς 11 Ἰουλίου τοῦ 1942, ἀπὸ τὴν ἰδίαν ὁμάδα τοῦ Ἄρεως Βελουχιώτου, ὅπου καὶ αὐτὸς κατεκρεουργήθη.
Τὰ δὲ λύτρα ποὺ ἔλαβε ὁ Βελουχιώτης ἀπὸ τὴν χαροκαμένη μάννα καὶ σύζυγο ἀπῄτησε, μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη, νὰ φαίνονται σὰν δωρεὰ καὶ ὄχι σὰν λύτρα.

Κανέλλος Ντόντος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply