Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!

Δοῦλοι ἐν ἀφθονίᾳ!!!4Τὸ ΔΝΤ χαίρεται καὶ ἀπολαμβάνει τὴν αὐξημένη ῥοὴ …«μεταναστῶν» (ὄχι προσφύγων, νὰ τὸ ἐνθυμούμεθα!!!- ἐφ΄ ὅσον μόλις τὸ 5-10% τῶν εἰσερχομένων εἶναι πραγματικοὶ πρόσφυγες!!!), διότι, κατὰ πῶς ἀναφέρεται στὶς τελευταῖες του ἐκθέσεις, αὔξησις τῆς μεταναστεύσεως σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!
(Ναί, ἀπὸ τοὺς …«ἐπενδυτές» ποὺ ἀναμένει ἡ τασία θὰ ἔλθη αὐτὴ ἡ …«ἀνάπτυξις»!!!) Συνέχεια

Ὤρα νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα…

Ὤρα νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα...Δὲν σκοπεύω νὰ ἀναρτήσω κάποιου τὴν ἀρθρογραφία….
Ἂν ὅμως πέσῃ στὴν προσοχή σας, ἄρθρο τοῦ Τάκη Μίχα γιὰ τὴν φορολογικὴ πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν Εὐρώπη…. Διαβάστε το.
Εἶναι καιρὸς σιγὰ σιγὰ νὰ ξεστραβωνόμεθα, καὶ νὰ βλέπουμε τὴν ἀλήθεια κατάματα.
Τοὐλάχιστον οἱ ὀπαδοὶ τῆς ἐλευθερίας. Συνέχεια

Κομμουνιστοχώριον…

Ὅσοι ἀγανακτήσατε ἐχθὲς (ὀρθῶς) μὲ τὶς δηλώσεις Καφαντάρη…
…καὶ ψηφίζετε στὴν Β περιφέρεια Ἀθηνῶν, ἔχετε ἐπιλογές.

Κομμουνιστοχώριον...

Ψηφίστε Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη…
Δὲν θὰ σᾶς πάρη τὴν ἐπιχείρησι. Αὐτὸς ἔχει βάλει στὸ μάτι τὸ σπίτι σας. Συνέχεια

Ἤ αὐτοί, ἤ ἐγώ…!!!

Διάβασα τὴν ἀξιόλογη λίστα τοῦ κυρίου Θεοχάρη…
Αὐτοὺς ποὺ τὸν στηρίζουν στὴν προσπάθειά του στὸ νέο κόμμα.
Καθηγητές, τέως καθηγητές, πρόεδροι, τέως πρόεδροι, στελέχη καὶ ὅλο τὸ κρατικοδίαιτο συναπάντημα τῆς μεταπολιτεύσεως, στολισμένο μὲ τὸν σημιτικὸ εὐρωπαϊσμό.
Ὅλοι αὐτοὶ δῆλα δή, ποὺ περιμένουν ἀπὸ ἐμέναν νὰ δημιουργήσω, γιὰ νὰ μὲ φορολογήσουν καὶ νὰ πληρωθοῦν.

Ἤ αὐτοί, ἤ ἐγώ...!!! Συνέχεια

Θεοχάρης κατὰ μικροεπαγγελματιῶν γιὰ μία σοβιετικὴ Εὐρώπη

Ὁ ἀδίστακτος Χάρης Θεοχάρης, δὲν τὰ λέει τυχαῖα αὐτὰ ποὺ λέει.
Ἐκλέγεται σταθερά , μὲ ψήφους τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπλὸκ (δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ λιγούρια τῶν ΕΣΠΑ) λόγῳ τοῦ ἐπετυχημένου του ἔργου νὰ καταφέρῃ νὰ κλείσῃ δεκάδες χιλιάδες μικρὲς ἐπιχειρήσεις, ὅσο ἦταν γενικὸς  κομισάριος εἰσπράξεων τῆς μνημονιακῆς ΝΔ. Τὴν πεποίθησή του, πὼς μὲ λιγοτέρους ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες θὰ μειωθῆ ἡ φοροδιαφυγή, τὴν ἔχει ἤδη κάνει πράξη ὁ κύριος Θεοχάρης, ὅταν κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες μικρὲς ἐπιχειρήσεις τὸ 2013.

Θεοχάρης κατὰ μικροεπαγγελματιῶν γιὰ μία σοβιετικὴ Εὐρώπη Συνέχεια

Ὁ Ἕλλην γιά νά …«στρώσῃ» θέλει …βούρδουλα;

Ἡ σοφὴ ῥῆσις του ἀστέρος τοῦ Ποταμιοῦ Θεοχάρη, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία πρέπει νὰ φτιάξουμε μιὰ φορολογικὴ διοίκησι ποὺ θὰ φοβίζῃ τὸν κόσμο, μπορεῖ, χωρὶς καμμία αὐθαιρεσία καὶ καμμία δόσι ὑπερβολῆς, νὰ διαβασθῇ καὶ ἔτσι:

«ὁ Ἕλληνας γιὰ νὰ στρώσῃ θέλει βούρδουλα – οἱ μεταῤῥυθμίσεις εἶναι ὁ βούρδουλας» Συνέχεια