Πάλι οἱ ἴδιες ἀθλιότητες κατὰ Πουλιανοῦ;

Τὸ θέμα τοῦ Ἄρη Πουλιανοῦ ἐνοχλεῖ. Ὅπως ἐνοχλοῦν καὶ τὰ εὑρήματά του. Καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν του. Καὶ τὰ συμπεράσματα ποὺ ἐξάγονται ἀπὸ τὴν ἔως τώρα ἐπιστημονική του ἐργασία.

Γιατί ἐνοχλοῦν; Διότι καταρρίπτουν τὸ ἑβραϊκό μοντέλο γενέσεως ποὺ κάποιοι πασχίζουν νὰ στήσουν μὲ τὸ ἔτσι θέλω. Διότι ἀποδεικνύουν τὴν συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ γένους μέσα στοὺς αἰῶνες. Διότι ἀκυρώνουν ὅλα τὰ ψεύδη ποὺ κατά καιρούς προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἀλλοιώσουν τὴν συνείδησι καὶ τὴν ταυτότητα.

Ὁ Ἄρης Πουλιανός, παρὰ τὶς διώξεις ἔχει σταθεῖ ὄρθιος καὶ μᾶς ὑποδεικνύει Συνέχεια

Τὰ πιστεύετε ἢ κάνετε πώς τὰ πιστεύετε;

Τὰ πιστεύετε ἢ κάνετε πώς τὰ πιστεύετε;Οὒπς, αὐτὸ μοῦ ξέφυγε!!!

Κύριε Τατσόπουλε σὲ πιάνω ἀδιάβαστο!!!!

Κύριε Βερέμη, σὲ πιάνω ἀκραῖα ἐπιτηδευμένο!!!

Συνέχεια