Θαλασσαετὸς κατὰ ἀρκούδας!!!

Ἀετὸς ἐπιτίθεται σὲ ἀρκούδα!!!

Ὅταν ἡ λίμνη παγώνῃ, πολλὰ περίεργα συμβαίνουν.

Εἰκόνες ἀπὸ national Geografik ζοῦμε τὶς τελευταίες ἡμέρες στὴν Καστοριά.

Θεωροῦσα ἀπίστευτο τὸ γεγονὸς νὰ φωτογραφίσω μίαν ἀρκούδα ἐπάνω στὴν παγωμένη λίμνη, νὰ τρέφεται μὲ νεκροὺς κύκνους.
Συνέχεια

Βόλτες …ἀρκουδίσιες στὴν Καστοριά!!!

Αὐτὴ ἡ Ἀρκουδίτσα εἶναι ποὺ ἀνεστάτωσε σήμερα τὴν πόλι τῆς Καστοριᾶς, μὲ τὶς βολτίτσες ποὺ ἔκανε ἐπάνω στὴν παγωμένη λίμνη.

Συνέχεια

Θά μᾶς φᾶν οἱ …ἀρκοῦδες;

Ἐπιδοτήσεις ἑκατομμυρίων, πολλῶν ἑκατομμυρίων, μὲ πρόσχημα τὶς διασώσεις τῆς ἀρκούδας, τοῦ λύκου, τῆς καλιακούδας, τῆς κόμπρας, τοῦ κροκοδείλου καὶ γενικῶς ὁποιουδήποτε εἴδους ἀπειλεῖται στὸν πλανήτη…. Γνωστὸν ἄλλως τὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» γιὰ τοὺς ἡμετέρους τους….
Λεφτά, ποὺ εἶτε μὲ τὴν μορφὴ δανεικῶν (καὶ …ξεχασμένων) εἶτε μὲ τὴν μορὴ τῆς χορηγίας, χάνονται διὰ παντός. Νὰ φᾷν καλὰ ὄλα τὰ καλὰ παιδιά… Κι αὐτοὶ καὶ οἱ ἀπόγονοί τους…
Παράδειγμα θέλετε;
Ἀρκτοῦρος. Δῆλα δὴ καὶ ὁ μπουτάριος…

Μακρυὰ ἀπὸ τὸν θόρυβο τῶν ἀνθρώπων…

Ἀνάμεσα στὰ ὑψηλὰ χορτάρια, σὲ κάποια κρυμμένα λιβάδια τῆς Καστοριάς, ἔπαιζε ὁ νεαρὸς ἀρκοῦδος. Συνέχεια

Ὁ Ἀρκοῦδος μου…

Καστοριὰ 08-06-2014

Ὁ Ἀρκοῦδος, μοῦ ἐμφανίστηκε καὶ πάλι.
Αὐτὴν τὴ φορὰ μὲ λιγότερη δυσπιστία καὶ φόβο, ἐπιδιδόταν μπροστά μου στὶς ἐκσκαφὲς μυρμηγκοφωλιὼν καὶ στὴν ἐπιλογὴ λαχανικῶν ἀπὸ τὸν κῆπο του.
Περίπου μιάμιση ὥρα κάναμε παρέα… Συνέχεια

Ἡ Φύσις ἔχει τὸν δικό της ΚΟΚ.

Καστοριὰ 06-05-2014 «Ἡ φύσις ἔχει τὸν δικό της ΚΟΚ»

Βιαστικὴ καθὼς ἦταν, δὲν εἴπαμε πολλά. Συνέχεια