Μακρυὰ ἀπὸ τὸν θόρυβο τῶν ἀνθρώπων…

Ανάμεσα στα ψηλά χορτάρια, σε κάποια κρυμμένα λιβάδια της Καστοριάς, έπαιζε ο νεαρός αρκούδος. Μακρυὰ ἀπὸ τὸν θόρυβο τῶν ἀνθρώπων...1

Μακριά απ τον θόρυβο των ανθρώπων.
Εκεί που όλα ακόμη κυλούν ήρεμα, με τους δικούς τους ρυθμούς. Μακρυὰ ἀπὸ τὸν θόρυβο τῶν ἀνθρώπων...2

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Μακρυὰ ἀπὸ τὸν θόρυβο τῶν ἀνθρώπων…

Leave a Reply