Γιατὶ θὰ πάω στὸ συλλαλητήριο

~ Ἀνακοίνωσις ~

Γιὰ σήμερα, Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου 2018, δηλώνω πὼς θὰ εἶμαι ἐκεῖ, στὸ Συλλαλητήριο.

Δὲν πάω ὅμως στὸ Συλλαλητήριο γιατί κάποιοι τὸ λένε ἢ γιατί τρεῖς τέσσερεις ἐπιτροπὲς τῆς Μακεδονίας τὸ ζητοῦν. Συνέχεια

Δημοκρατικές καί …ἀδημοκρατικές ἀφισσοκολλήσεις!!!

Ὅταν οἱ συριζαῖοι μοίραζαν ψόφους, καὶ ἀφίσσες τοῦ τύπου: «κρεμᾶστε τοὺς δοσιλόγους τοῦ ΔΝΤ» ἦσαν ἀριστερά.

Συνέχεια

Γιατί ἡ «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἤδη …ληγμένη;

Γιατί ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι «νεκρά»;.

Στὰ ψιλὰ γράμματα στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ξεχωρίζει μία ὑποπαράγραφος, τὴν ὁποία πολλοὶ ἔχουν ἀγνοήση. Ἡ ὑποπαράγραφος αὐτὴ ὅμως εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο, αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ «συμφωνία» τῆς Λίμνης πρέπει νὰ θεωρεῖται…λήξασα!

Μέρος Πρῶτο, ἄρθρον πρῶτο, παράγραφος 4, περίπτωσς ε) Συμφωνίας Πρεσπῶν. «Τὸ Δεύτερο Μέρος ( ἐννοεῖ τὰ Σκόπια) θὰ ὁλοκληρώση in toto τὶς συνταγματικὲς τροποποιήσεις ἕως τὸ τέλος τοῦ 2018». Συνέχεια

Ἰδεοληψίες, εὐτελισμοὶ καὶ (μυστικὰ) παίγνια εἰς βάρος ἐθνικῶν συμφερόντων

Δὲν εἶναι μόνο ὅτι τὸ ἑλλαδικὸ κράτος καὶ οἱ ἐπίσημοι φορεῖς του ποὺ διαχρονικῶς ἀργοποροῦν ἢ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ μεγάλα ἐθνικὰ θέματα…
Εἶναι καὶ «μπλοκαρισμένο» ἀπὸ τὶς ἐπικρατοῦσες στὴν χώρα «ἰδεολογίες», ἀριστερὲς καὶ δεξιές, στὶς χρεωκοπημένες «ἰδέες» τους, ποὺ πλέον βρωμοκοποῦν καί, ἐνίοτε, ἐπιφέρουν ἐθνικὲς ἧττες. Ὅπως στὸ θέμα τῆς «Μακεδονίας».

Συνέχεια

Δὲν εἶναι δουλειὰ τοῦ Σκυλόφραγκου ἡ Μακεδονία

Ντροπή Σας νὰ συζητᾶτε μὲ τὸν Σκυλόφραγκο ἂν ἡ Μακεδονική Σας Γῆ εἶνε Δική Σας Γῆ. Καὶ νὰ τὸν πείσῃς, δὲν τὸν πείθεις τὸ Λῃστή. Ἢ μόνος του ἢ μὲ Σμπίρους βαλτοὺς θὰ προσπαθήσῃ νὰ Σᾶς πάρῃ κάθε Γῆ.

Περικῆς Γιαννόπουλος
Ἔκκλησις πρὸς τὸ Πανελλήνιον Κοινόν (1907)

διὰ τὴν μεταγραφὴ Πανορμίτης Σπανὸς

Συνέχεια

Ἰδεοληψίες καὶ (μικρό-) συμφέροντα καταργοῦν «δημοκρατικὰ» Ἐθνικὴ Κυριαρχία!!!

Τὸ Κούγκι τοῦ Καμμένου καὶ ἡ δῆθεν δημοκρατία!!!

Τοὺς ἔχουν ἤδη εὕρη τοὺς 151, μὴν εἶναι στὸ τέλος καὶ 154!

Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν ὁποιονδήποτε δισταγμὸ ἀρκεῖ νὰ κάνουν πράξη τὶς ἰδεοληψίες τους. Ὑπογράφουν τὴν «Συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν τὴν ὥρα ποὺ ἔχουν 145 βουλευτὲς καὶ ὁ κυβερνητικός τους ἑταῖρος διαφωνεῖ. Κοινῶς εἶναι μειοψηφία.

Προχωροῦν σὲ σύναψη συμφωνίας σὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα τὴν ὥρα ποὺ οὔτε στὸ προεκλογικό τους πρόγραμμα συμπεριέλαβαν ἀλλὰ καὶ οὔτε συμβούλιο πολιτικῶν ἀρχηγῶν ἔκαναν ὡς ὄφειλαν. Συνέχεια