Δρόμοι ἑλληνοκινεζικῆς φιλίας πρό τῶν πυλῶν;

Τὸ ἔγραψαν κι ἄλλοι, ἀλλὰ ἂς τὸ γράψω κι ἐγώ, ἐφ΄ ὅσον σὰν Ἕλλην κατ’ ἀρχὰς ἔχω ἄποψη καὶ γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ὅποτε τὸ «δικαιοῦμαι».

Γιὰ νὰ γίνῃ μία ἐπίσκεψις ἀρχηγοῦ κράτους καὶ δὴ μίας ὑπερδυνάμεως, ἀπαιτεῖται προετοιμασία μηνῶν.
Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Κινέζος πρόεδρος ἦλθε «ἐσπευσμένως» σὲ μίαν ἑβδομάδα εἶναι ἠχηρότατο μήνυμα στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ κυρίως, ἀλλὰ καὶ στὴν φίλη σύμμαχο Τουρκία.

Στὸν μεταμονοπολικὸ κόσμο ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κρατῶν ὅπως ἡ Ἑλλὰς (βάσαλ στέητς πλέον καὶ μὲ βούλα) εἶναι μία πολιτικὴ μὲ ὑψηλὰ ῥίσκα.
Καθὼς κορυφώνεται ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας δὲν θὰ μποροῦσε ἡ Ἑλλὰς νὰ κάνῃ τέτοια ἀνοίγματα, ἐὰν δὲν εἶχε «ἰσχυρὲς» πλάτες.
Εἶναι φανερὸ λοιπὸν ὅτι ἔχει τὶς πλάτες κυρίως τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Γαλλίας.

Ὁ θεὸς νὰ μᾶς προστατεύῃ…

Γιὰ τὴν ἱστορία πάντως, τὴν ὁδὸ μὲ τὴν Κίνα δὲν τὴν ἄνοιξε οὔτε ὁ Μητσοάκης, οὔτε ὁ Ἀλέξης, οὔτε ὁ Κ. Καραμανλῆς.
Κάποιος Μακαρέζος (ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων) τὴν ἄνοιξε τὸ  1972.

Γιατί ἔχω φρίξη ἀπὸ ἐχθὲς μὲ αὐτὰ ποὺ διαβάζω.

«Ἕνας» 

Σημείωσις

Γιὰ τὸ Χὸνγκ Κὸγκ οὐδέποτε ἔγραψα. Σὲ αὐτὸ  στέκονται καλοὶ φίλοι γιὰ νὰ μὲ κατηγορήσουν γιὰ ἀμερικανισμό.
Εἶναι προφανές, ὅτι παίζονται παιχνίδια τὰ ὁποῖα ἐμᾶς τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους μᾶς ξεπερνοῦν.

Προσφάτως λοιπὸν στὴν τέως βρεταννικὴ ἀποικία ἔγινε ἀκόμη ἕνας χαμός, ἀπὸ τὸ αὐταρχικὸ καθεστὼς τῆς λαϊκῆς δημοκρατίας τῆς Κίνας.
Ὅπως καταλαβαίνετε οὐδεὶς τὸ θύμισε στὸν Κινέζο πρόεδρο καὶ γιὰ οὐδὲ ἕνα ἀπετέλεσε αἰτία νὰ ἀσκηθῇ τὸ λεγόμενο εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς.

Οἱ παγκόσμιες σχέσεις εἶναι λίγο πιὸ πολύπλοκες ἀπὸ ὅ,τι κατὰ καιροὺς ὑποψιάζεται τὸ ἀνεγκέφαλο μέτωπο τῆς κοινῆς λογικῆς καὶ οἱ Ἕλληνες εὐρωπαϊστές.
Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ τὴν γνωστὴ λελεδικὴ συνταγὴ «@ρχίδια καπαμᾶ», ποὺ ἀνάλογα μὲ τὸ πὼς φυσοῦν οἱ ἄνεμοι ἐνίοτε μὲν χρησιμοποιοῦν οἱ ἀδύνατοι, συνήθως δὲ οἱ δυνατοὶ γιὰ νὰ πιέζουν τοὺς ἀδυνάτους.

Γνωστὰ εἶναι αὐτὰ βέβαια καὶ τὰ ξέρετε, ἀλλὰ εἶχα ὄρεξη νὰ ξεβρακώσω τὸ λελέδικο ἀφήγημα (καὶ ὑποκρισία) καὶ γουστάρισα νὰ τὸ γράψω.

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς (γ)

Κυριολεκτικῶς θρηνῶντας διάβασα ἕνα πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ «Βαλκανικοῦ Περισκοπίου» καὶ ἀνεφώνησα, μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά!!!), πὼς αὐτὸ τὸ μόρφωμα, τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τελειώσῃ καὶ νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ προσώπου γῆς. Οἱ δὲ σαλτιμπάγκοι τυχάρπαστοι ἐθελόδουλοι κουδουνισμένοι, μαζὺ μὲ τὰ κομματικά τους παρατρεχάμενα καὶ τοὺς ξερογλειφομένους παλαμοκροῦστες τους, νὰ ἐκδιωχθοῦν, ἐφ΄ ὅσον, πρωτίστως, μὲ τὶς δημεύσεις τῶν περιουσιῶν τους, θὰ ἀποζημιωθοῦν ἅπαντες ὅσοι ἐξ αἰτίας τους ὑπέστησαν μικρὲς ἢ μεγάλες ζημίες.
Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς ὁ θάνατος δὲν ἀποζημιώνεται.
Σωστά. Οἱ δολοφονίες καὶ οἱ γενοκτονίες δὲν ἀποτιμῶνται.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἂς κρίνουν δικαστήρια (ὄχι βέβαια τὰ ὑπάρχοντα, ἀλλὰ ἄλλα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουν συσταθῆ!!!)
Συνέχεια

Βλέποντας πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες τῶν ἑορτασμῶν μίας Ἐθνικῆς Ἐπετείου

Μία Ἐθνικὴ ἐπέτειος εἶναι ἕνας πολὺ σημαντικὸς δείκτης ἀναγνωρίσεως αὐτῶν ποὺ ἀκόμη, ἔστῳ καὶ ὑποσυνειδήτως/ἀσυνειδήτως, ἐνασχολῶνται καὶ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν πορεία τοῦ Ἔθνους.

Συνέχεια

Γιατί κωφεύουν οἱ «ὑπεύθυνοι» στίς ἀποκαλύψεις τῆς «ΕΣΤΙΑΣ» γιά τήν Θράκη;

Παρὰ τὶς πρόσφατες ἀποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδος ΕΣΤΙΑ, γιὰ τὸν ἄνευ ἐλέγχου (καὶ συνεπῶς ἐγκρατείας) τῶν παρασκηνιακῶν ἐχθρικῶν πράξεων στὴν Θρᾴκη, ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀπόλυτος σιωπὴ ἀπὸ τοὺς …«ὑπευθύνους».

Συνέχεια

Ὑπό τόν ἔλεγχο Τουρκικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν ἡ Θρᾴκη;

Οἱ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καταλαμβάνουν δημόσια κτίρια στὴν Θράκη. Σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ τουρκικὸ ἔδαφος, ἔβαλαν λουκέτο σὲ αἴθουσες Δήμου, ἀφοῦ προηγουμένως τὶς …ἤλεγξαν γιὰ «κοριούς»!

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἐφημερὶς «Ἑστία» παραμονὲς τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου, στὶς 26 καὶ 27 Ὀκτωβρίου, διοργανώνεται στὸν μειονοτικὸ Δῆμο Ἀῤῥιανῶν Ῥοδόπης ἀγροτικὸ συνέδριο ὑπὸ τὸν ἀθῶο τίτλο «Φεστιβὰλ Γεωργίας Κτηνοτροφίας». Συνέχεια

Διατὶ ὅταν θὰ φθάση ἡ ὥρα…

Ἀπὸ ἀνακρίσεις προχθὲς στὴν Σάμο….

Κατάθεσις Σομαλοῦ: Συνέχεια