Θέλουμε καί δικαιοσύνη στήν χώρα;

Δὲν πιστεύω νὰ περιμένετε κάποιαν αὐτεπάγγελτο δίωξη γιὰ τὸ συμβὰν στὴν παρέλαση ἀπὸ κάποιον εἰσαγγελέα…!!!

Ὤχχχ!!!! καλέ…!!!
Συνέχεια

Ἰουδαϊκὴ ἑορτὴ τῆς Χανουκᾶ

Ἡ ἑορτὴ τῆς Χανουκᾶ γιὰ τοὺς Ἰουδαίους

«Τὰ δὲ κατὰ τὸν Ἰούδαν τὸν Μακκαβαῖον καὶ τοὺς ἀδελφούς του, ὅπως καὶ διὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ μεγάλου καὶ ἱεροῦ ναοῦ, διὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων, ἀκόμη δὲ καὶ διὰ τοὺς πολέμους μας ἐναντίον τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς καὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ Εὐπάτορος, διὰ τὰς φανερᾶς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἠρωϊκῶς ἠγωνίζοντο πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν Ἰουδαίων, ὥστε καίτοι ἤσαν ὀλιγάριθμοι νὰ ἠμπορέσουν νὰ καταλάβουν ὅλην τὴν χώραν καὶ νὰ τρέψουν εἰς φυγὴν τὰ πλήθη τῶν βαρβάρων». Συνέχεια

Ἱστορία δὲν γράφουν οἱ ἄνθρωποι…

«Ἐὰν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ (ἐάν) συνεχίσῃς νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς, οἱ ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν»

«Ἐὰν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ (ἐάν) συνεχίσῃς νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς, οἱ ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν», ἔλεγε ὁ ἑβραῖος Ἰωσὴφ Γκαῖμπελς.

Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ συνεχίζουν νὰ τὸ ἐφαρμόζουν ἐπακριβῶς ὅλοι οἱ ἑβραῖοι σιωνιστὲς μὲ τὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. Συνέχεια

Γιατί θεωρεῖται Ἐθνικός μας ποιητής ὁ ἐβραιολάτρης Σολωμός;

Δικαιοῦται τελικῶς νά εἶναι Ἐθνικός μας ποιητής ὁ Διονύσιος Σολωμός;

Ἄραγε ἔχετε διαβάση καὶ τὶς 158 στροφές τοῦ «Ὕμνου εἰς τὴν Ἐλευθερίαν», ὅπου, ὡς γνωστόν, μόνον οἱ δύο πρῶτες στροφές ἐξ αὐτῶν ἀποτελοῦν τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο; Συνέχεια

Ἀγνοώντας τὰ σκουπίδια…

Ἀγνοώντας τὰ σκουπίδια...Πόσοι ἀπό ἐσᾶς θά χαίρονταν μέ τόν θάνατο κάποιου;
Μέ τόν πόνο του;
Μέ τήν ἀῤῥώστεια του;
Ἐλάχιστοι φαντάζομαι καὶ σαφῶς, ὅσοι θὰ τὸ πάθαιναν κάτι τέτοιο, δὲν συμπεριλαμβάνονται σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν αὐτὸν τὸν κόσμο ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα ποὺ τὸν μολύνουν. Διότι ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ τιμωρήσῃ τὰ καθάρματα μὲ τὶς δικές τους τακτικές, ἐλάχιστα διαφέρει ἀπὸ τὰ καθάρματα.
Σωστά; Συνέχεια

Χουντογενιά πού σβήνει τά ἴχνη της;

Για ΔΙΑΔΩΣΤΕ ρε κοροϊδα, μπας και σωθούμε από την …Χουντογενιά!!!

Χουντογενιά πού σβήνει τά ἴχνη της;

  • Στην φωτογραφία βλέπουμε, τον θείο του Αλέξη μας, τον Ηρακλή Τσίπρα, να επιχαίρει, για την πρόκριση του ΠΑΟ στο Γουέμπλευ μεσούσης της Χούντας, καθόσον, όπως λένε οι κακές γλώσσες, είχε διορισθεί από τους Συνταγματάρχες, ως πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟ!!! Συνέχεια