Ὁ Snowden καί ἡ Eurostat «παίζουν» ὑπέρ τῶν ΗΠΑ;

Γιατί ἡ Eurostat,ἄν κι ἐπίσημο ὄργανον τῶν Εὐρωπαίων, τώρα, ἀκριβῶς τώρα, δίδει στοιχεῖα πού ἀφοροῦν στό Ἑλληνικό χρέος, καί τά ὁποῖα διαψεύδουν ὅλες τίς ἔως σήμερα ἐξαγγελίες;
Τί ἄλλαξε; Ἔπαψε νά δουλεύῃ γιά τούς Εὐρωπαίους καί δουλεύει πλέον γιά τά ἀμερικανά;  Ἤ, ὀρθότερα, τώρα πιά δουλεύει κατά τῶν Εὐρωπαίων;
Μᾶς διοχετεύει πληροφορίες ποὺ θὰ τινάξουν τὴν εὐρωπαϊκὴ «μπάνκα» τῶν ἀγορῶν, καὶ τοῦ eὐρώ, στὸν ἀέρα, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι ἐργαλεῖον κι ὄργανον τῶν Εὐρωπαίων…!!!

Καί τώρα, μὲ τὶς ἀνακοινώσεις τους, τινάζουν μόνον τήν «μπάνκα» τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ἤ θά τινάξουν κι ἄλλες πολλές «μπάνκες»  στόν ἀέρα; Μήπως πάει νά γίνῃ τῆς …ἀνατινάξεως; Συνέχεια