Βολεμένοι δικαστικοί;

Μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ βόλεμα ἀνωτάτων δικαστῶν-Golden Boys

Ἂς συγκρίνοουμε τὴν ἀμισθὶ τοποθέτηση τῆς Θάνου μὲ τὸν ἐκλεκτὸ τοῦ Μητσοτάκη, τὸν Κυριτσάκη, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ πουθενὰ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ τὸ 2009.
Μέ τί μισθό πῆρε τήν θέση;
Πέραν τῆς συντάξεώς του;

Ἑννέα χιλιάρικα (9.000€) σὺν τὴν σύνταξη!

Συνέχεια

Ὑπὸ (καθυστερημένο) ἔλεγχο ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ!

Μὲ ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονὴ τὸ Δίκαιον μπορεῖ νὰ ἐπικρατήσῃ

Ψήφισε ὁ Χατζηδάκης γιὰ νὰ γίνῃ τὸ Πειθαρχικὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ τὸ 2011 ἀλλὰ «ξέχασε» νὰ πράξῃ τὰ δέοντα γιὰ νὰ συσταθῇ.

Ἦρθαν οἱ ἑπόμενοι, τὸ «ξέχασαν» καὶ αὐτοί. Συνέχεια

Χρειάζεται μία Δημοσία Συγγνώμη ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα

Ἀπαιτῶ ἔμπρακτο συγγνώμη ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα!

Συνέχεια

Θά ζητήσῃ συγγνώμη ἡ Ἀθηναϊκή Ζυθοποιΐα ἀπό τούς καταναλωτές της;

Ἡ Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα καὶ τὸ ἐξώδικό της.
Πότε θά ζητήσῃ συγγνώμη ἀπό τούς καταναλωτές πού ἐζημίωσε;

Στὶς 22/5 τοῦ 2017 ἔλαβα στὸ σπίτι μου ἕνα ἐξώδικο ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα, μὲ τὸ ὁποῖον μὲ καλοῦσε νὰ συμμορφωθῶ στὶς ὑποδείξεις της καὶ κατεβάσω δύο ἀναρτήσεις μου στὸ FB καὶ ἕνα «ἄρθρο» μου στὸ tvxs.
Ὁ λόγος ἦταν διότι ἐθεώρησε ὅτι προσεβλήθη ἀπὸ ἐμέναν, καθὼς θεωροῦσε ὅτι ἐπειδὴ εἶχε προσφύγῃ στὸ Διοικητικὸ Ἐφετεῖο, κατὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς ΕΠΑΝΤ, δὲν ἦταν ἔνοχη.

Συνέχεια

Διασώζοντας τὴν …«κανονικότητα»!

Πρὸς ὅλους τοὺς θιασῶτες τῆς «κανονικότητος»
Συνέχεια

Διώξεις κατά Σάλλα;

Δίωξις γιὰ κακούργημα στὸν Μιχάλη Σάλλα.

Ἡ μεγάλη κομπίνα:  Ἑταιρεῖες τοῦ τραπεζίτου ἔπαιρναν ἀκίνητα μὲ δάνεια τῆς τραπέζης Πειραιῶς καὶ τὰ μεταπωλοῦσαν σκανδαλωδῶς στὴν …Τράπεζα Πειραιῶς!!! Συνέχεια