Ὑπέρ-Δαπάνη φαρμάκων

Δαπάνη φαρμάκων, 1991-2010, 265 δισεκατομμύρια€ Συνέχεια

Ὑπὲρ τῶν ἐθνικῶν μας ἐργολάβων…

Ἔρανος «Σῶστε τοὺς ἐργολάβους» ΑΚΤΩΡ-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-J&P ΑΒΑΞ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ!

Ἔστησαν καρτὲλ στὰ δημόσια ἔργια, γιὰ 27 χρόνια (1989-2016) – εἶχαν πωλήσεις τὰ 27 χρόνια ἑκατὸ (100) δισεκατομμύρια εὐρῶ- ἔβαλαν καπέλο στοὺς Ἕλληνες (λόγῳ καρτέλ) περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι (20) δισεκατομμύρια εὐρῶ, ἔφαγαν πρόστιμο 82 ἑκατομμύρια εὐρῶ καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸ πληρώσουν!!!!

Συνέχεια

Ὑπερασπιστές τῆς Ῥάικου;

Πρὸς τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Ῥάικου καὶ τῆς «ἠθικῆς».

Ἀπὸ προχθὲς ἡ ἀντιπολίτευσις βαρᾶ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ὑπόθεση Ῥάικου, ποὺ εἶπε ὅτι δέχεται πιέσεις, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὴν ὑπόθεση Novartis, μὲ μίζες 28 ἑκατομμυρίων εὐρῶ, ἐπὶ ἐποχῆς ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Ἄρα ποιός τῆς ἀσκεῖ πιέσεις; Συνέχεια

Ἰδιαιτέρας ἐπιχειρηματικῆς εὐφυΐας…

Ἡ ἐκπληκτικὴ ἐπιχειρηματίας Μαρέβα Μητσοτάκη.

Ἐπειδὴ ἔχω ἀκούσει πολλὰ γιὰ τὴν σπουδαία ἐπιχειρηματίία Μαρέβα, ἀκολουθοῦν κάποια στοιχεῖα, ποὺ προκαλοῦν πολλὲς ἀπορίες.

Ἡ Μαρέβα ἔχει μίαν ἑταιρεία ῥούχων (ZEUS + ΔΙΟΝΕ).
Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ ἔκανε πωλήσεις τὸ 2014 214.000€ μὲ ζημίες 51.000€ καὶ συσσωρευμένες ζημίες 245.000€. Συνέχεια

Ὑπάρχουν κι ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες μὲ χαμηλὸ εἰσόδημα

Γιὰ ὅσους τρελλαίνονται μὲ τὸ ἐνδεχόμενο ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας νὰ ἔχῃ ἐτήσιο εἰσόδημα κάτω ἀπὸ 10.000€ (μὲ ἀποτέλεσμα συλλήβδην νὰ χαρακτηρίζονται φοροφυγάδες ὅσοι δηλώνουν χαμηλὸ εἰσόδημα) θὰ ἤθελα νὰ τοὺς ἐνημερώσω ὅτι τεράστιος ἀριθμὸς μικρομεσαίων ἐπιχειρηματιῶν ἐργάζεται γιὰ νὰ πάῃ στὸ σπίτι του 400€-500€-800€ τὸν μῆνα καὶ εἶναι εὐτυχισμένος ποὺ τὰ καταφέρνει. Συνέχεια

Διαπλοκή ὑποστηριζομένη ἀπό τήν «Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ»;

Ἕτοιμο νὰ σπάσῃ τὸ κακὸ σπυρί…
(Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Γιῶργο Φλωρᾶ)

«Ὑπόθεσις Κυριτσάκης»:
Ἡ Διαπλοκὴ ἀντιδρᾶ.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι καλὸ γίνεται.
Τὶς  τελευταῖες ἡμέρες ἐξελίσσονται μία σειρὰ ἀπὸ γεγονότα, ἐμφανῆ μὲν ἀλλὰ ἄγνωστα σὲ πολλούς, ὡς πρὸς τὸ ἀληθινό τους βάθος. Γεγονότα ποὺ σχετίζονται μὲ ἕνα ἀκόμη σκάνδαλο, τύπου ΝΟΒΑΡΤΙΣ… Συνέχεια