Ἐπτωχεύσαμεν!


Πράγματι…

Ἐπτωχεύσαμεν, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ χρῆμα… 
Αὐτὴ ἡ πτώχευσις ποὺ πάθαμε ἦταν ἡ τελευταῖα ἔκφρασις  τῆς ἄλλης, τῆς ἠθικῆς, τῆς νοητικῆς, τῆς πνευματικῆς…
Αὐτὴ ἡ πτώχευσις, μὲ τὴν ὁποίαν καταπιανόμαστε ἐδῶ καὶ δύο χρόνια, δὲν εἶναι παρὰ μόνον ἡ ἀντανάκλασις τῆς πραγματικῆς μας πτωχεύσεως! 
Τῆς βαθειᾶς μας πτωχεύσεως…

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply