Ἕνας ἀνάπηρος. (Ἐκ γενετῆς!)

Ἕνας ἀνάπηρος. (Ἐκ γενετῆς!)Τὸ καλοκαίρι ποὺ μᾶς πέρασε, ὅπως ἄλλως τὲ κάθε χρόνο, πέρασα κάποιες ἡμέρες στὸ ἐξοχικὸ τῶν γονέων μου.
Στὴν γνωστή μας παραλία, σὲ αὐτὴν ποὺ τόσες καὶ τόσες φορές, συνέβησαν τόσα καὶ τόσα, τὰ τελευταῖα ἰδίως χρόνια.
Ἐκεῖ λοιπόν, σὲ αὐτὴν τὴν παραλία, γνωριζόμαστε ὅλοι παιδιόθεν.
Μὲ ἄλλους συνομιλῶ καὶ μὲ ἄλλους ἀπλῶς ἀνταλλάσσουμε ἕναν χαιρετισμὸ ἤ ἕνα βλέμμα ….θυμωμένο!
Οἱ τελευταῖοι, αὐτοὶ δῆλα δὴ ποὺ ὅταν συναντιόμαστε, μὲ ἀγριοκυττοῦν καὶ τοὺς ἀγριοκυττῶ, εἶναι αὐτοὶ ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουμε διαφωνήσει σὲ θέματα ἀρχῶν. Ὄχι γιὰ πολιτική, ὄχι γιὰ θρησκεῖες, ὄχι γιὰ ὁμάδες. Γιὰ ἀρχὲς καὶ μόνον. Τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ στὸ δικό μου κομμάτι! (Γιὰ αὐτοὺς δὲν ξέρω!!!)

Βέβαια ὑπάρχουν καὶ κάποιοι, ἐλάχιστοι,  ποὺ ἄν καὶ τοὺς ἀγριοκυττῶ, αὐτοὶ τρώγονται γιὰ νὰ μοῦ πιάσουν κουβέντες. Στὴν ἀρχὴ τοὺς ἀγνοῶ καὶ κάποιες φορὲς καταφέρνω νὰ περιορίσω τὴν «ἐπαφή μας» σὲ ἕναν τυπικὸ χαιρετισμό. 
Ἀλλὰ κάποιες φορές, ὅπως αὐτὴ ποὺ θὰ σᾶς περιγράψω παρακάτω, δὲν ἀντέχω νὰ τοὺς ἀφήσω δίχως ἀπαντήσεις στὰ λογίδριάτους. Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς ξεκινᾶ ἡ …παράστασις!
Μόνον εἰσιτήριον δὲν κόβουμε! Ἀλλὰ καὶ θεατὲς ἔχουμε καὶ καθίσματα καὶ …χειροκροτητές!!!! Ἐνίοτε καὶ συμμετέχοντες! 
Εἴπαμε… Εἴμαστε σχεδὸν σὰν μία οἰκογένεια σὲ αὐτὴν τὴν παραλία!!!! 
(Ἡ ἐξέδρα εἶναι ὅ,τι καλλίτερο ἔχετε φανταστεῖ! Ἔως καὶ ξηρὰ καρπὰ μοιράζουν!!! Πατατάκια, σάμαλι, λουκουμᾶδες….)  

Μία Τρίτη τοῦ Αὐγούστου λοιπόν,  ἀπόγευμα, λίγο πρὶν τὸ σούρουπο, ἔρχεται ὁ γνωστός μας …Μῆτσος, μὲ τὴν οἰκογένειά του, στὴν παραλία. Καλησπεριζόμαστε καὶ μοῦ πιάνει τὶς κουβέντες. 
«Τὸν εἶδες ἐχθές αὐτόν μέ τίς πατερίτσες;» ἐρωτᾶ ὁ …Μῆτσος. 
«Ὄχι, δὲν τὸν πρόσεξα. Εἶδα κάποιον μὲ πατερίτσες ἀλλὰ δὲν πρόσεξα τὸ πρόσωπό του», ἀπήντησα ἐγώ.
«Αὐτὸ τὸ παλληκάρι δουλεύει στὰ ΜΑΤ. Τοῦ ἔσπασαν τὰ πόδια μὲ μάρμαρο!» , λέει ὁ ….Μῆτσος!
«Καλὰ τοῦ ἔκαναν!»  ἀπαντῶ ἐγώ. 

Ἐκεῖ λοιπὸν ξεκινᾶ ὁ ἔξαλλος πλέον ….Μῆτσος ἕνα λογίδριον γιὰ τὸ πόσο χρήσιμα εἶναι τὰ ΜΑΤ, πόσο σημαντικὲς οἱ δυνάμεις ἀσφαλείας, πόσο ἀνύπαρκτον θὰ ἦταν τὸ κράτος δίχως ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀποτελοῦν τὸν προστατευτικό του κορμό…. Κι ἄλλα πολλὰ εἶπε, ποὺ οὐσιαστικῶς ἐξεθείαζαν κι ὠραιοποιοῦσαν τὶς ἔνοπλες δυνάμεις, καθῶς ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ σώματα τῆς ἀστυνομίας. Ἰσχυριζόταν ἐπίσης, μὲ μεγάλο πάθος, πὼς ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν ὅλοι αὐτοί τὸ κράτος θὰ κατέρρεε. 

Στὴν ἀρχὴ ἀπεφάσισα νὰ μὴν τοῦ ἀπαντήσω. …Μῆτσος εἶναι αὐτός. Τὸν ξέρω κι ἀπὸ ἄλλες κουβέντες ποὺ εἴχαμε καὶ δὲν εἶναι νὰ μπαίνῃ κάποιος στὴν διαδικασία νὰ τὸν πάρῃ στὰ σοβαρά. Ἔχουμε ἀρκετὲς φορὲς διαφωνήσει, συγκρουστεῖ, καυγαδίσει ἀλλὰ ἐπιμένει, γιὰ κάποιους λόγους, ποὺ μόνον αὐτὸς γνωρίζει, νὰ ἐπιδιώκῃ συζητήσεις μαζύ μου. (Τὸν ἔχω προσβάλλει ἀρκετὲς φορές, ἀλλὰ δὲν ἐνοχλεῖται γιὰ διάστημα μεγαλύτερον τῶν δύο ἡμερῶν! Μετὰ τὸ πέρας τοῦ δευτέρου 24ώρου ἔρχεται μὲ νέες ἰδέες, φόρα καὶ μένος γιὰ νὰ μὲ ἀντιμετωπίσῃ!!!)

Στὴν ἀρχὴ ἀπεφάσισα νὰ μαζέψω τὰ πράγματά μου καὶ νὰ ἀποχωρήσω. Θὰ ἤμουν πιὸ ἥρεμη. Θὰ κυλοῦσε ἡ βραδιά μου πιὸ ὁμαλά. Κάθε φορὰ ποὺ τὰ βάζω μὲ τὸν ….Μῆτσο καταλήγω ἐν ἐξ ἄλλῳ καταστάσει. Γιατί λοιπόν νά τό ξαναπεράσω. 
Ἀλλὰ αὐτὸς δὲν μὲ ἄφηνε.
Μετέφερα τὰ πράγματά μου στὸ αὐτοκίνητο καὶ μὲ ἀκολουθοῦσε λέγοντας καὶ ξαναλέγοντας τὰ ἴδια. Καὶ κάθε φορὰ θυμόταν πὼς τὸ «κακόμοιρο τὸ παλληκάρι τῶν ΜΑΤ εἶναι μὲ πατερίτσες»… Κι ἐὰν δὲν ὑπῆργαν αὐτὰ τὰ γενναῖα παλληκάρια δὲν θὰ ὑπήρχαμε κι ἐμεῖς…

Στὸ τρίτο μου δρομολόγιο γιὰ τὸ αὐτοκίνητο (διότι συνήθως δὲν εἶμαι μόνη μου! Κουβαλῶ καὶ συνοδεύω παιδιά, παπποῦδες, γείτονες, τὴν προίκα τους, τὸ φαγητό τους καὶ τὴν ψυχαγωγία τους!!!! Μετακομίσεις κάνουμε κάθε ἀπόγευμα!!!), τοῦ ξαναλέω: «καλὰ νὰ πάθῃ».

«Καί γιατί τό λές αὐτό; Δέν ντρέπεσαι; Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος θυσιάζεται γιὰ ἐμάς κι ἐσύ χαίρεσαι πού τοῦ ἔσπασαν τά πόδια; Εἶσαι τόσο ἄσκεφτη; Τόσο ἀνήθικη; Τόσο πολύ ἔχεις ταυτιστεῖ μέ τούς ἀναρχικούς;….»
Ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἕνας παπποῦς τῆς παραλίας πετάχτηκε καὶ τοῦ συνέστησε νὰ μὴν μὲ ἐνοχλῇ, διότι θὰ τὰ ἀκούσῃ πάλι.
Ὁ ….Μῆτσος ὅμως τὰ ἔβαλε καὶ μὲ τὸν παπποῦ!
Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ σημεῖον κλειδὶ γιὰ νὰ τοῦ «ὁρμήξω». Θά τήν πληρώσῃ ὁ παπποῦς διότι ὁ …Μῆτσος δέν λαμβάνει παρά μόνον φτύσιμο;

Σὲ γενικὲς γραμμές, -γιὰ νὰ μὴν σᾶς ζαλίζω μὲ τὰ «μοῦ εἶπε», «τοῦ εἶπα», «εἶπε ὁ παπποῦς» ἀνέφερα, σὲ ἐξαιρετικὰ ἔντονο ὕφος ὁμολογουμένως, τόσο πολύ, ποὺ ἀπὸ ἕνα σημεῖον καὶ μετὰ ὅλη ἡ παραλία ἔπαψε νὰ ἀσχολεῖται μὲ κάτι ἄλλο,  καὶ ξεκίνησαν νὰ ….κόβουν εἰσιτήρια γιὰ νὰ στριμωχτοῦν  γύρω μας, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀκούσουν καλλίτερα! Ἐξέδρα φτιάξαμε!!!

 1. Αὐτός ὁ τύπος μέ τίς πατερίτσες, δέν εἶναι ἀπό αὐτούς πού τσάκιζαν τά κεφάλια τῶν παππούδων μας; Τῶν γονέων μας; Θά λυπηθῶ λοιπόν ἕνα κτῆνος; Ἕνα ὄν, ὑβρίδιον, πού δέν σέβεται οὔτε πανάρχαιες ἀξίες;
  Αὐτός δέν εἶναι πού μαζύ μέ ὅλο του τό σινάφι τσάκιζαν τά κεφάλια παιδιῶν καί γερόντων στήν Κερατέα, προασπίζοντας τά συμφέροντα τοῦ Λάτση καί τοῦ Μπόμπολα;
  Αὐτός δέν εἶναι πού προστάτευε τήν βο(υ)λή ἀπό τούς ἐξαπατημένους κι ἐξαθλιωμένους καί ἀδικημένους  Ἕλληνες; 
  Αὐτός δέν εἶναι πού ἔστελνε στά νοσοκομεῖα ἐκατοντάδες μέ ἀναπνευστικά προβλήματα;
  Αὐτός δέν εἶναι πού ἀπεφάσισε νά ὑπηρετῇ τούς καταχραστές τῆς ἐξουσίας ἀν τί τοῦ λαοῦ;
  Αὐτός δέν εἶναι πού χορταίνει μέ τό αἷμα τῶν συμπολιτῶν του, ἀκόμη ἴσως καί τῶν ἴδιων τῶν παιδιῶν του ἤ τῶν γονέων του; Καί θά λυπηθῶ αὐτόν; Γιατί νά τόν λυπηθῶ; Γιά νά τοῦ δώσω τήν εὐκαιρία νά μέ ξανατσακίσῃ κι ἐμέναν καί τούς συμπολίτες μου; 
  Ὄχι ἀγαπητὲ ….Μῆτσε! Αὐτὸς διάλεξε στρατόπεδο!
  Εἶναι ἀπέναντι! Εἶναι ἐχθρός μου. Δὲν εἶναι μαζύ μου! 
  Κατεπάτησε τὸν ὅρκο του πρὸς τὸ Σύνταγμα, τὴν Σημαία καὶ τὴν Πατρίδα. Διότι τὸ Ἔθνος εἶμαι ἐγώ, ὄχι οἱ τριακόσιοι κηφῆνες. Εἶναι ἀπλούστατα ἐπιορκκος! Σκέτο! Καὶ κακῶς δὲν τοῦ ἄνοιξαν στὰ δύο καὶ τὸ κεφάλι! Πάρα πολὺ κακῶς!
 2. Βρὲ πανηλιθιότατε ….Μῆτσε, ξέρεις τί λές; Ποιό κράτος διαφυλάσσει αὐτός;
  Δέν ἔχει πρό πολλοῦ καταληθεῖ τό κράτος;
  Ποῦ εἶναι ἡ ἔννομος τάξις;
  Ποῦ εἶναι ἡ ἀσφάλειά μου;
  Ποῦ εἶναι ἡ κοινωνική εἰρήνη;
  Ποῦ ἔχει φθάσει ἡ ἐγκληματικότης;
  Ποιός ἀδιαφορεῖ γιά αὐτήν, ἐάν δέν εἶναι τό ἴδιο τό κράτος;
  Αὐτόν τόν θεσμό, πού οὐσιαστικῶς ἔχει καταλύσει ὅλους τούς θεσμούς, στηρίζει ὁ ἀνάπηρος;
  Καί γιατί παρακαλῶ νά τόν πληρώνω ἐγώ, πού δέν λαμβάνω τίποτα ὥς ἀντίκρυσμα;
  Γιά νά μέ κτυπᾶ ἔξω ἀπό τήν βο(υ)λή καί μέσα στίς πλατεῖες μας;
  Ἤ μήπως γιά νά ἀφήνῃ ἀνενοχλήτους ὅλους τούς ΛΑΘΡΟεποίκους νά μέ σφάζουν, νά μέ βιάζουν, νά μέ πτωχαίνουν ἀκόμη περισσότερο;
  Ἔχεις συνειδητοποιήσει πώς τό μεγαλύτερον ἔγκλημα κατά τῆς Ἑλλάδος αὐτήν τήν στιγμή δέν τό κάνουν οἱ Τρόικες, τά ΔΝΤ καί οἱ τράπεζες; Ἔχεις συνειδητοποιήσει πώς τό μεγαλύτερον ἔγκλημα κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων τό κάνουν αὐτοί πού προασπίζουν τά ἀλλότρια συμφέροντα τῶν κατακτητῶν; Γιά ποιόν λοιπόν μοῦ μιλᾶς; Γιά τό κτῆνος πού θά μέ καταστείλῃ ἐάν ἀξιώσω τό νόμιμον, τό δίκαιον καί τό ἠθικόν; 
  Καί γιά πιό κράτος συζητᾶς; Γιά τό Καφριστάν; Αὐτό προασπίζεται ὁ ἀνάπηρος; Κι αὐτό τό ὑβρίδιον μοῦ ζητᾶς νά λυπηθῶ καί νά σεβαστῶ;
 3. Ἰσχυρίστηκες πὼς ἐὰν δὲν εἴχαμε τὰ σώματα ἀσφαλείας τὸ κράτος θὰ κατέρρεε.
  Τί παπαριές λές;
  Ἔχεις συνειδητοποιήσει πώς τό κράτος ὑπάρχει ἀκόμη ἐπεί δή κάποιοι, ἐλάχιστοι πλέον, ἀλλά ὑπαρκτοί, πολίτες συνειδητοποιημένοι κρατοῦν τίς ἰσορροπίες;
  Τὸ κράτος ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ μποῦν μέσα τὸ σπίτι μου γιὰ νὰ μοῦ ἁρπάξουν τὴν τροφή μου καὶ τὴν τροφὴ τῶν παιδιῶν μου. Θὰ ἔλεγα μάλλιστα πὼς τὸ ἴδιο τὸ κράτος πλέον συμμετέχει στὸ πλιάτσικο!  Ὁ γείτονας ὅμως, ὁ συμπολίτης μου, ἐγὼ νοιαζόμαστε. Καὶ μόνον πλέον βασιζόμενοι στὶς δικές μας δυνάμεις, ἐξακολοῦν νὰ διατηροῦνται κάποιες ἰσορροπίες. 
  Νομίζεις πώς πληρώνουμε ἀκόμη φόρους ἀπό φόβο ἤ ἀπό συνείδησιν; Ξέρεις πόσο πέραν τοῦ φόβου ἔχουν πορευθεῖ σήμερα μεγάλα τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ μας; Δὲν γνωρίζεις. Σοῦ τὸ λέω ἐγὼ καὶ σὲ διαβεβαιώνω γιὰ ἐτοῦτο! Ὅ,τι καλὸ συμβαίνει σήμερα στὴν χώρα, δὲν συμβαίνει διότι κάποιοι ἀνεγκέφαλοι, ὅπως ὁ ἀνάπηρος καλὴν ὥρα, προστατεύουν τοὺς κρατοῦντες, ἀλλὰ διότι ὑπάρχουν ἰδιῶτες ποὺ ἀκόμη ἔχουν συνείδησιν. 
  Καὶ τέλος. Τὸ πλιάτσικο ἔχει πρὸ πολλοῦ ξεκινήσει. Ποιός νομίζεις πώς δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά λάβῃ διαστάσεις ἐπιδημίας; Ἡ ἀστυνομία; Τό λιμενικό ἤ ὁ λοιπός στρατός; Μήπως ἁπλῶς ἐγώ, ἐσύ, ὁ μπάρμπα Μαθιός διατηροῦμε αὐτές τίς λεπτότατες ἀξίες καί ἰσορροπίες ὑψηλά;

Ἄσὲ μας λοιπὸν μὲ τὴν προπαγάνδα σου. 
Καλὰ νὰ πάθῃ τὸ τομάρι ὁ ἀνάπηρος. 
Καὶ πάρα πολὺ κακῶς δὲν τοῦ ἔσπασαν ὅλα τὰ κόκκαλα, μαζὺ μὲ τὸ κεφάλι!
Γιὰ νὰ μὴν πῶ πὼς πολὺ κακῶς  δὲν ἔκαναν τὰ ὅμοια σὲ κάθε ἄλλον συνάδελφό του!
Ἀλλά ποῦ νά καταλάβῃς ἐσύ ἀπό δικαιοσύνη; Ἐσὺ μόνον τὸ δίκαιον τοῦ νομίμου ἀντιλαμβάνεσαι, ποὺ ὅμως εἶναι πλέον κι ἀντισυνταγματικὸν κι ἀνήθικον κι ἀπάνθρωπον`!

Ἠ παραλία μας δὲν ἄδειαζε  μὲ τίποτα. 
Ἐὰν ἐξαιρέσουμε κάτι πιτσιρίκια ποὺ δὲν ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ νερό, κάνοντας τὴν ἀνάλογον φασαρία τους, ἡ ….ἐξέδρα μας σιωποῦσε! Περίμεναν τὸν …Μῆτσο νὰ ἀπαντήσῃ, ἀλλὰ αὐτὸς κάτι ψέλιζε μὲ κατεβασμένα τὰ μοῦτρα. 
Εἶχε ἤδη νυκτώσει, ἀλλὰ οὐδεῖς ἀποχωροῦσε…. 

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικὸν ὁ …Μῆτσος μάζεψε τὴν οἰκογένειά του, τὰ μοῦτρα του τὰ κρεμασμένα καὶ τὸν φαρδύ του κῶλο καὶ ἐξαφανίστηκε γιὰ μίαν ἑβδομάδα! Ἄλλαξε παραλία; Πῆγε ἔως τήν Σελήνη γιά διακοπές; Δοκίμασε κάποιους τρόπους γιά νά αὐτοκτονήσῃ;
Εἰλικρινῶς δὲν τὸ ἐρεύνησα.
Δυστυχῶς, τὴν ἐπομένη Τρίτη ἦταν ἐκεῖ, ἀνανεωμένος, ἀποτοξινωμένος ἀπὸ τὸ φτύσιμο ποὺ τοῦ εἶχα κάνει καὶ πανέτοιμος γιὰ νὰ ἐκφέρῃ νέες ἀσυναρτησίες.
Τό τί ἐπακολούθησε;
Σὲ ἄλλην ἀνάρτησιν αὐτά…
Ἔτσι… Νὰ μὴν γελάμε μόνον μία φορά…
Νὰ τὸ ἀπολαμβάνουμε συχνότερα…

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

 Ζήτω οἱ …Μῆτσοι!

(Ναί, πρόκειται γιὰ τὸ αὐτὸν πρόσωπον μὲ τὴν συγκροτημένη σκέψιν!!! Μποῦ χὰ χὰ χά…!)

Σημείωσις:

Δὲν πιστεύω νὰ καταλάβατε γιὰ ἀνάπηρον ἄλλον πλὴν τοῦ …Μήτσου μας!!! 

φωτογραφία

 

(Visited 63 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἕνας ἀνάπηρος. (Ἐκ γενετῆς!)

 1. Ααα χα χα χα..τώρα κατάλαβα σε ποιόν Μητσο αναφέρεσαι!!
  Ο γνωστός με τα greeklish που επειδή έκανε ορθογραφικά αυτός,ήταν υπερ του να εφαρμοστούν επισήμως τα greeklish! Ωραιος ωραίος!! Εχει και παιδιά;; Αν υπήρχε σοβαρό κράτος,δεν θα έπρεπε σε κάτι τέτοιους να απαγορευει να τεκνοποιούν και να διαιωνίζουν το απίστευτο είδος τους;;

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπαγορεύονται τὰ σκυλιὰ στὶς παραλίες! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Μὰ ἐγὼ ἔχω ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ!!! Τὸ 99% τῶν συνανθρώπων μου ὅπως κι ἐγὼ σκέπτεται!!!» | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply