Μία ἀστυνομοκρατουμένη χώρα.

Η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Βασιλική Θάνου

Η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Βασιλική Θάνου

Δικαστές, ἀστυνομικοί, «μπράβοι»…
Αὐτὰ εἶναι τὰ ἐπαγγέλματα τοῦ μέλλοντος…
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν ἕνα πιάτο τροφῆς πρέπει νὰ τὸ σκεφθοῦν σοβαρά…
Ὅλα τὰ ἄλλα ἤ κατέῤῥευσαν ἤ καταῤῥέουν…
Ἐλευθέρα ἀγορά, ἔμποροι, ἐπιχειρηματίες τελειώνουν…
Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, πλὴν ἐλαχίστων, ποὺ ὁπωσδήποτε θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι τοὐλάχιστον «πιστὰ σκυλιά», ἐπίσης τελειώνουν…
Συνεπῶς;
Συνεπῶς ἐὰν κάποιος θέλῃ νὰ ἐπιβιώσῃ ἀξιοπρεπῶς, ὀφείλει νὰ σκεφθῇ σοβαρότατα τὸ ἐνδεχόμενον τῆς ἐνασχολήσεως μὲ τὰ τρία ἐπαγγέλματα ποὺ προανέφερα…
Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν ἁπλῶς …πεθαίνει!

Φιλονόη.

Β.Θάνου: Κινδυνεύει η 18μηνη προφυλάκιση από την επόμενη χρονιά

 

Το Εφετείο ανησυχεί λόγω φόρτου των υποθέσεων

Τον κίνδυνο από την επόμενη δικαστική χρονιά να εκπνέουν τα 18μηνα των προφυλακίσεων επισήμανε η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Βασιλική Θάνου, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τη «δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο».Όπως ανέφερε η κ. Θάνου απευθυνόμενη στον υπουργό Δικαιοσύνης και τους βουλευτές, είναι τόσος ο φόρτος των υποθέσεων, που το Εφετείο εκφράζει ανησυχία ότι την επόμενη δικαστική χρονιά «θα αρχίσουν να φεύγουν τα 18μηνα των προφυλακίσεων».

Στις βασικές αιτίες για τον φόρτο των υποθέσεων, έθεσε τις πολλές οικονομικές υποθέσεις και τα οικονομικά εγκλήματα, τα οποία λόγω κρίσης έχουν αυξηθεί και έχουν φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα.

Ενδεικτικά του προβλήματος είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Θάνου στην κοινοβουλευτική επιτροπή και δείχνουν ότι ενώ το 2008 τα ανακριτικά γραφεία του Πρωτοδικείου Αθηνών είχαν να διαχειριστούν 4.000 υποθέσεις, το 2012 είχαν 8.500 υποθέσεις. Μεγάλος είναι ο φόρτος και στα ποινικά ακροατήρια, πρόσθεσε, καθώς είναι ανθρωπίνως αδύνατο το δικαστήριο να διεκπεραιώσει όλες τις υποθέσεις.

Μοιραία, οι μισές υποθέσεις αναβάλλονται, με συνέπεια να επιβαρύνονται συνεχώς τα πινάκια και να διαμαρτύρονται οι διάδικοι. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι στο Πρωτοδικείο Αθηνών προσδιορίζονται οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, που είναι διαδικασία κατεπείγουσας φύσεως, μετά από έξι μήνες. Στις αστικές υποθέσεις ορίζεται δικάσιμος μετά από τρία έως τέσσερα χρόνια, ενώ τραγική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που προσδιορίζεται δικάσιμος από το 2020 έως το 2022 στα περισσότερα ειρηνοδικεία. «Ασφαλώς με τέτοια κατάσταση φθάνουμε στα όρια της αρνησιδικίας» ανέφερε η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, επισημαίνοντας την ανάγκη να καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στις οργανικές θέσεις και τις υποδομές και να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Δικαστών.

βῆμα

Υ.Γ.1. Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, προσέξτε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον φορολογοῦν, ἁρπάζουν, κατάσχουν περιουσίες…  Ζυγίστε τά, σκεφθεῖτε ἐὰν σᾶς ἀρέσῃ τὸ νὰ διαβιώσετε ἄστεγοι κι ἐξαρτώμενοι ἀπὸ ἐλεημοσύνες, κι ἀποφασίστε…

Υ.Γ.2. Σέ τί θά διαφέρῃ ἡ χώρα ἀπό κάθε ἄλλο στρατιωτικό καθεστώς;

Υ.Γ.3. Ὅλες οἱ περιουσίες περνοῦν στὴν ἰδιοκτησία τοῦ Δημοσίου. Τί πρεσβεύει εἴπαμε ὁ κομμουνισμός;

Υ.Γ.4. Θά αὐξηθῇ ἄρα γέ ὁ ἀριθμός τῶν φυλακῶν; Θά αὐξηθῇ ἄρα γέ ὁ ἀριθμός τῶν φυλακισμένων; Μήπως οἱ μισοί θά κινδυνεύουν μέ διώξεις καί οἱ ἄλλοι μισοί θά ῥουφιανεύουν; Ἄλλως τέ ἐπιδοτεῖται ἡ ῥουφιανὰ πλέον… Τί δέν ἔχουμε καταλάβῃ;

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply