Μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε σωστά τό μυαλό μας;

Μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε σωστά τό μυαλό μας;Ὅλοι μας ἔχουμε γεννηθεὶ μὲ ἕνα θαυμάσιο δῶρο, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ πετύχουμε ὁ,τιδήποτε θελήσουμε.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μυαλὸ μας.
Οἱ περισσότεροι ξέρουν πολὺ λίγα πράγματα γιὰ τὸ πῶς λειτουργεῖ.

 Ὅταν ἤρθαμε σὲ αὐτὴν τὴν ζωὴ κανεὶς δὲν μᾶς ἔδωσε ὁδηγίες χρήσεως γιὰ τὸ πῶς λειτουργεῖ αὐτὸ τὸ θαυμάσιο ἐργαλεῖο, ἀντίθετα μὲ ἔναν ὑπολογιστή ποὺ παίρνουμε μαζί μας ὁδηγίες για τὴν λειτουργία του.
Κάποιοι τὸ χρησιμοποιοῦν μὲ τρόπο καταστροφικὸ καὶ κάποιοι ἄλλοι γιὰ νὰ πετύχουν αὐτά ποὺ ἐπιθυμοῦν κάνοντας τὸ ἔναν δυνατὸ σύμμαχο.

Αὐτὸ ποὺ κανεὶς δὲν μᾶς ἔμαθε εἶναι ὅτι οἱ σκέψεις ποὺ κάνουμε ἔχουν μιὰ τεράστια δύναμη καὶ ἕλκουν αὐτὸ ποὺ σκεφτόμαστε ἐπίμονα.
Ἂν ἑστιαζόμαστε σὲ ἀρνητικὰ πράγματα ἤ σὲ πράγματα ποὺ δὲν θέλουμε νὰ συμβοῦν, αὐτὰ συσσωρεύονται στὴν ζωή μας.
Ἕτσι βάζουμε τὸ μυαλὸ να λειτουργεῖ ἐναντίον μας.
Ἕνας ἁπλὸς τρόπος γιὰ νὰ κάνουμε τὸ νοῦ μας σύμμαχό μας εἶναι νὰ ξεκινήσουμε νὰ σκεφτόμαστε καὶ νὰ μιλᾶμε θετικά, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι δὲν θὰ ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς πραγματικότητας.

Εἶναι καλὸ νὰ βλέπουμε τὴν πραγματικότητα καὶ νὰ ἐργαζόμαστε ἐπάνω στὴν καλλίτερη ἐκδοχή της. Ἔτσι αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ δῶρο θὰ δουλέψει γιὰ τὸ καλό μας.
Ἂν ἐπιθυμεῖς νὰ ἀλλάξεις τὴν ζωή σου τὸ πιὸ σημαντικὸ ποὺ ἔχεις νὰ κάνεις εἶναι νὰ ἀλλάξεις τὶς σκέψεις σου.
 Γιατὶ οἱ σκέψεις δημιουργοῦν πράγματα καὶ ὀτιδήποτε ἔχει δημιουργηθεῖ μέχρι τώρα γεννήθηκε προηγουμένως στὸ μυαλὸ κάποιου πρὶν γίνει ὑλικὴ πραγματικότητα.
Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλα. Γιὰ τὶς σχέσεις μας, τὴν ὑγεία μας, τὸ πῶς ζοῦμε τὴν κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας. Σήμερα ξεκίνησες τὴν ἡμέρα σου κάνοντας δεκάδες ἐπιλογὲς ἀπὸ τὸ τὶ θὰ φορέσεις, ποὺ θὰ πᾶς σὲ ποιὸν θὰ χαμογελάσεις καὶ πολλὲς ἄλλες. Διάλεξε σήμερα τὶ θὰ σκεφτεῖς γιατὶ οἱ σημερινές σου σκέψεις θὰ κτίσουν τὴν μελλοντική σου ζωὴ καὶ θὰ πᾶς τόσο ψηλὰ ὄσο κι αὐτές…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε σωστά τό μυαλό μας;

Leave a Reply