Τουρκικές τράπεζες; Γιατί ὂχι;

ν τάξει βρέ παιδιά!!! Συμφων!

Τραγικόν; Γελοον; Φρικτόν;

Νά δανείζ ZIRAAT BANK τούς λληνες στρατιωτικούς!!! Καί μάλλιστα μέ μόλις 3% πιτόκιο, τήν στιγμή πού τά πιτόκια χουν λάβει μίαν νοδική πορεία τέτοια πού οδείς δύναται πλέον νά τά παρακολουθήσ!!

Βλέπετε ο δικές μας τράπεζες (ο κατά τήν γενικήν ντίληψιν λληνικές) χρειάζονται λόγ κρίσεως καί ποστήριξι καί δανειοδότησι κα παροχές!!

Συνήθως μάλλιστα σέ παγκόσμιον πίπεδον, πρωτίστως ποστηρίζονται ο τράπεζες, μετά ο συνεργτες τν τραπεζν, μετά ο πολιτικοί πού ψηφίζουν γιά τήν ποστήριξι τν τραπεζν καί τν συνεργατν τους καί τέλος, άν θά περισσέψ κάτι, σως καί νά πάρουν ο πολτες μερικά ψίχουλα….

Συνεπς, προηγονται ο τραπεζικοί μηχανισμοί (ξ ο καί τά τόσα πακέτα στηρίξεως) καί κολουθον ο κρατικοί… μεσον πακόλουθον τούτων; ….κακός ψόφος τν πολιτν… Διότι δέν φθάνουν ως κεί τ πακέτα στηρίξεως… ξαντλονται στήν διαδρομή!

Τ σς παραξενεύει κα σς ξενίζει λοιπόν; Τ περιμένατε;

ταν παρχ μία πίσημος πρωθυπουργική παραδοχή περί δυναμίας συντηρήσεως το κρατικο μηχανισμο, εναι φυσικότατον (βάσει νόμων τς γορς) νά πλακώσουν τά κάθε εδους κοράκια γιά νά λάβουν μερίδιον πό τήν λεία.

Ατό πού οδείς σκέφθηκε μως εναι τό ξς:

Γέμισε τόπος πό διαφόρους «σωτρες» (τς κακις καί τς ρπακτικς ρας) πού καταφθάνουν σθμαίνοντας, μαζί μέ τούς διαφόρους μαυραγορτες γιά νά προλάβουν τά φιλέτα πό τήν κποίησι. (Βέβαια, γιά πόσο κόμη θά μπορον νά «διαχειρίζονται» περιουσίες πού δέν τούς νήκουν, εναι να ἂλλο ζήτημα……) Σν τ ρπακτικά,πού μιμονται ψογα, ρμον καί …μπουκώνονται!

μως…..

λοι πλέον γνωρίζουμε πώς λλάς χει ἢδη «χρεοκοπήσει»! λόγος πού ατό δν κοινοποιεται  εναι πλούστατος:

Σέ κάθε περίπτωσι χρεοκοπίας τρέχα καί γύρευε νά συμμαζέψς τά χρωστούμενα!

(Ἂλλως τε, δεν μάθαμε τί ἐσυζητήθη ἐπί 3,5 ὡρῶν στήν Θεοδοσιούπολι κεκλεισμένων τῶν θυρῶν! )

Ἲσως, λέγω ἲσως, τά πράγματα νὰ ἒχουν ἢδη δρομολογηθεῖ σὲ ἂλλες βάσεις!  Δῆλα δή, ὁ σουλτᾶνος νὰ καταφθάσῃ ἐντός ὁλίγου γιά νὰ παραλάβῃ ἐπισήμως πλέον τὰ ὃσα τοῦ ἒταξαν! Τά κλειδιά τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Θράκης!

Τί γίνεται σέ μίαν τέτοιαν περίπτωσιν; Τοῦ ἀνήκουν ὃλα; Ὃλα; Κι ἐδάφη, καί εἰσοδήματα ἀλλά καὶ …..ὀφειλές;;;;;;;

Ἒ τότε δὲν τρέχει τίποτα βρὲ παιδιά!!! Ὃλα καλά! Θὰ χρωστᾶτε σὲ μίαν τράπεζα κάποια χρήματα! Μήπως θὰ ἒχῃ σημασία ἐὰν θὰ τήν λένε ἐθνική τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐθνική τράπεζα τῆς Τουρκικῆς «δημοκρατίας»; (Ἒτσι κι ἂλλοιῶς ἡ δικὴ μας ἐθνική ἀφῂρεσε τό «Ἑλλάδος» πρό καιροῦ!! Κάτι θὰ ἢξεραν μᾶλλον!!!) Πᾶμε γιά κοινόν ταμεῖον! Ἒ, ἂς μοιραστοῦμε καὶ τὰ ἒξοδα… Ὂχι μόνον τά ἒσοδα…. Θὰ ἒλεγα μάλλιστα νὰ στραφοῦν καὶ ὃλες οἱ «ἑλληνικές» τράπεζες κατά Τουρκία μεριά γιὰ δανειοδότησι καὶ στήριξι!!! Τοὐλάχιστον ὃσα οἱ γείτονες πασχίζουν νὰ ἁρπάξουν ἀμαχητί, νὰ τὰ πληρώσουν …λιγουλάκι!

Ἡσυχᾶστε λοιπόν! Πᾶρτε τά χρηματάκια πού σᾶς δίδουν καὶ κᾶντε δουλειά σας!!! Τράπεζες εἶναι αὐτές καὶ δὲν χάνουν! Πρτε λοιπόν δάνεια δίχως νοχές! 3% εναι ατό! ς πληρώσουν καί ο γείτονες κάτι πό τήν κρίσι μας (τήν ὁποίαν δέν ἐπεδίωξαν διόλου!!!!) Δέν εναι δυνατόν μόνον νά λαμβάνουν! (Θεωρῶ δύνατον νά βρίσκεται τράπεζά τους δ δίχως κάποιον μηχανισμόν στηρίξεως πίσω της.) Τόσο Αγαον τραβον νά μς πάρουν!! ς ἀποζημιωθοῦν σὲ κάτι ο περασπιστές καί ἰδιοκτῆτες του!

λλως τε, 400 χρόνια μς πιαν τ αμα καί δέν πλήρωσαν τίποτα! ς πληρώσουν λοιπόν σήμερα κάτι ἀπό τὰ κατάλοιπα πού μᾶς ἂφησαν φεύγοντας!  Ἂς ποῦμε …..τίς ὠχαδελφιστικές μας συνήθειες!

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. λήθεια, πάρχουν κάποιοι πού (ρθς) ξιώνουν ποζημιώσεις πό τήν Γερμανία γιά τήν κατοχική περίοδο. Γιατί δν πμε νά ξιώσουμε κι πό τήν Τουρκία ποζημιώσες γιά τήν δική της κατοχή στόν τόπο μας; Ξέρετε τί χρμα θά πάρουμε; Θά τούς ξοφλήσουμε λους μέ τήν μία!!


 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply