Ἀπό τὴν μία πόρτα μπαίνουν οἱ Τοῦρκοι κι ἀπό τὴν ἄλλην βγαίνουν!

Οἱ Τοῦρκοι μᾶς προτιμοῦν γιὰ ἐπενδύσεις!!! ( Capital) Ἀναζητοῦν Ἕλληνα ἐπενδυτή γιὰ νὰ περάσουν στὴν ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπό τὸ μεγάλο ξεπούλημα ποὺ μᾶς ἑτοιμάζεται!!!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, μετά ἀπό τόσες καταγγελίες, ἐπί τέλους ὁ κύριος Βενιζέλος ἀπεφάσισε νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν ὕποπτη δράσι τῆς ΖΙΡΑΑΤ ΒΑΝΚ. Ἐπί τέλους!! (defencepoint) Ἐδῶ καὶ μῆνες ἡ συγκεκριμένη τράπεζα, ἐκτὸς ἀπό τὰ ὅσα καταγγέλουν Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες καὶ στρατιωτικοί, διαρρέουν διαρκῶς ἀναφορές περὶ τῆς κατασκοπευτικῆς της δράσεως. Ὄχι φυσικά μόνον στὴν Πατρίδα μας! Ὅπου κι ἐὰν ἔχῃ στήσῃ ὑποκατάστημα, ἅπαντες οἱ περίοικοι καταγγέλουν τὴν ὕποπτη δράσι της!!! Κι ἐσεῖς ἀφήνεται τὸ συγκεκριμένο ἄνδρο κατασκόπων νὰ δρᾶ ἀνενόχλητα καὶ νὰ ἀνήγῃ τὸ ἕνα ὑποκατάστημα πίσω ἀπό τὸ ἄλλο; Καὶ ποῦ; Σὲ κάθε νησί μας καὶ σὲ κάθε παραμεθόριο;

Ἀλλά μήπως τό ὄψιμο ἐνδιαφέρον δὲν εἶναι καὶ τόσο εἰλικρινές; Γιατί πρὸ ἡμερῶν κύριε Βενιζέλε , μᾶς ἐδήλωσες πώς ἐπιθυμεῖς νὰ περικόψῃς γενναῖα τὸν ἀριθμὸ τῶν παραμεθορίων νομῶν. Τὶ σημαίνει αὐτό; Μήπως πώς ἔκανες μίαν δήλωσι γιὰ νὰ μᾶς ἡρεμήσῃς καὶ νὰ πάψουμε τίς γκρίνιες;  Ἤ ἄλλαξες γνώμι;  (Ποιά παραμεθόριος; Κομμένη κι αὐτή!) Ἤ μήπως πώς πρέπει ἐπί τέλους νὰ κάνῃς σωστά τήν δουλειά γιὰ τὴν ὁποίαν πληρώνεσαι;

Φιλονόη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀπό τὴν μία πόρτα μπαίνουν οἱ Τοῦρκοι κι ἀπό τὴν ἄλλην βγαίνουν!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπό τὴν μία πόρτα μπαίνουν οἱ Τοῦρκοι κι ἀπό τὴν ἄλλην βγαίνουν! | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply