Ἑτοιμάζονται ἐξεγέρσεις; Κι ἐὰν εἶναι ἤδη ἕτοιμες;

Πρώτη παράγραφος:

Ἄλλη μεγάλη εἴδησις τῆς ἡμέρας! Ἡ εἰσαγγελεύς Ῥάϊκου, ἐπενέβη πρὸς ἔλεγχο τῶν ἀπαγορεύσεων ἐπισκέψεως ἰατρικῶν κλιμακίων, ἀπό «ἀλληλεγγύους» στήν βίλα Ὑπατία. Πράγματι, πρὸ ἡμερῶν προσεπάθησαν ἰατροί νὰ ἐξετάσουν τοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες-ἀπεργούς πείνας στὸ μέγαρο Ὑπατία κι ἐδέχθησαν ἀγρία ἐπίθεσι ἀπό τοὺς «ἀλληλεγγύους»!  Γιατί; (Λεπτομέρειες στὸ Ποιός εἶναι ὁ καημένος τελικά;)

Δεύτερο σημεῖον-ἐρωτηματικόν, εἶναι ἡ καταγγελία ποὺ ἔφθασε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ ἀφορᾷ στὴν ἀπαγόρευσι λήψεως τροφῆς ἀπό τοὺς γνωστούς «ἀλληλεγγύους»!! πρὸς ἔκπληξιν τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ! Διότι, πολύ ἁπλᾶ, ἐζητήθη τροφή ἀπό τοὺς ἰδίους τούς ἀπεργούς!!!

Τρίτον σημεῖον ἐρώτημα εἶναι οἱ διάφορες φωτογραφίες ποὺ ἐδῶ καὶ ἡμέρες κοσμοῦν ἀρκετές σελίδες στὸ διαδίκτυο καὶ ἀποτυπώνουν ….φορτηγάκια ποὺ μοιράζουν φαγητά!!! Αὐτό μάλλιστα εἶναι ἀκόμη πιὸ περίεργο, ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πώς ὑποτίθεται πώς κάποιοι κάνουν ἀπεργία πείνας!

Τέλος, σὲ σχέσι πάντα μὲ τὰ τῆς τροφῆς τους, θὰ πρέπῃ νὰ θυμίσω σὲ κάποιους, πώς πρὸ ἡμερῶν ὁ Ζούγκλας, ἔκανε ἀνακοίνωσι ἀπό τὴν σελίδα του ζητώντας ῥοῦχα, κουβέρτες καὶ …τρόφιμα γιὰ τοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες τῆς βίλας ΥΠΑΤΙΑ! Γκάφα; Εἰλικρίνεια;

Ἡ ούσία: Κάποιοι ἔχουν ἀπομονώσει τοὺς «ἀπεργούς» πείνας! Δὲν ἐπιτρέπουν σὲ ἰατρικό προσωπικό νὰ ἐλέγξῃ τὰ τῆς ὑγείας τους! Δὲν ἐπιτρέπουν σὲ κανέναν νὰ πλησιάσῃ στὴν βίλα. Δὲν ἐπιτρέπουν σὲ πρώην ἀπεργούς νὰ φᾶνε!! Τυχαῖα; Ἴσως….

(Ἐνδιαφέρον ἄρθρο στοὺςΚουρῆτες: ἐπεῖγον, σχέδιον ἐξεγέρσεως λαθρομεταναστῶν σὲ ἐξέλιξι…. καὶ στὸ Ἀντί νέα τάξις πραγμάτων: Ποιοί θέλουν νεκρούς τούς ἀπεργούς πείνας;)

Δευτέρα παράγραφος:

Ἐδῶ καὶ ἡμέρες διαβάζουμε, κάτι ποὺ κάποιοι γνωρίζαμε ἐδῶ καὶ χρόνια. Πώς ἐτοιμάζεται μεγάλη ἐξέγερσις τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου στὴν Πατρίδα μας! Μάλλιστα τὶς τελευταῖες ἡμέρες οἱ πληροφορίες φθάνουν μᾶλλον ἀπό κρατικούς μηχανισμούς πλέον κι ὄχι ἀπό τὸ …ῥάδιο ἀρβύλα…. Ἀπό ἐχθές σχεδόν ὅλα τὰ ἱστολόγια ἀναρτοῦν τὴν εἰδησι τῆς «ἀναμονῆς θανάτου ἀπό τὴν Ὑπατια, μὲ στόχο τὴν δημιουργία κλίματος ἀποσταθεροποιήσεως»! Σὲ γενικές γραμμές αὐτά γράφουν μὲ μικρές ἤ μεγάλες παραλαγές μεταξύ τους!

Ἔρχεται μήπως καὶ δένει ἡ πρώτη μὲ τὴν δευτέρα παράγραφο; Θὰ δείξῃ…

(Λεπτομέρειες στὸ: Ἐξέγερσις ἤ ἐπεκτατικός πόλεμος; καὶ στὸ  Θὰ γίνῃ ἤ ὄχι ἡ ἐξέγερσις τῶν μουσουλμάνων;)

Τρίτη παράγραφος:

Ἐδῶ καὶ μερικές ἡμέρες διαβάζουμε ἐπίσης γιὰ περίεργες ἀφίξεις κάτι περιέργων τύπων, μὲ ἀνοικτόχρωμα χαρακτηριστικά, ποὺ καταφθάνουν σὲ διάφορα ἀεροδρόμια τῆς χώρας ἀνὰ τετράδες ἤ πεντάδες. Ὅλοι αὐτοί μετὰ …χάνονται!!! Σημαντική λεπτομέρεια: Ὅλοι δείχνουν νὰ εἶναι καλῶς ἐκπαιδευμένοι στρατιῶτες!!!

Ξέρει κάποιος ποῦ πᾶνε; Εἶναι κάπου προσκεκλημένοι; Εἶναι τὰ ἑλληνικά σώματα ἀσφαλείας ἐνημερωμένα γιὰ τὴν ἄφιξί τους; Κι ἐὰν ναὶ, ἔχουν σχέσι ἤ ὄχι; Φυσικά καὶ δὲν ἀναμένω ἀπαντήσεις καὶ μάλλιστα δημοσίως. Ὅμως ἡ εἴδησις εἶναι πολύ σοβαρή, ἀπό ὅποιαν ὀπτική κι ἐὰν τήν ἐλέγξουμε! Εἶτε ἔρχονται γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὶς Ἑλληνικές ἔνοπλες δυνάμεις (ποὺ τώρα δὲν τό πολυπιστεύω) εἶτε γιὰ νὰ ἀντιπαραταχθοῦν στὶς Ἑλληνικὲς ἐνοπλες δυνάμεις (που θεωρῶ πλέον πιθανότερον), τό θέμα εἶναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ! (λεπτομέρειες στὸ: Τώρα καὶ εἰσαγώμενες δυνάμεις καταστολῆς;)

Τετάρτη παράγραφος:

Ἀπό ἐχθές νέες ἀποκαλύψεις! Ἡ πολιτεία ἀνακοίνωσε (;;;) τῆς διέφυγε (;;;) πὼς στὴν Πατρίδα μας δρᾶ ἐπισήμως ὁ UCK! Μάλλιστα!! Δυνάμεις του, σκορπισμένες σὲ διάφορα σημεῖα, διαφόρων πόλεών μας, λειτουργοῦν ὡς πυρῆνες (;;;) κι ὡς κέντρα τρομοκρατίας!

Ἐξ ὅσων μπορῶ νὰ καταλάβω, τό θέμα ἔχει τεθεῖ ὑπό παρακολούθησιν ἀλλά ἔρχεται νὰ δέσῃ ἀρκετά καλά μὲ τὰ προηγούμενα! Γιατί; Διότι ἤδη ἔχουν ἐντοπισθῇ ὅπλα, πυρομαχικά καὶ ἐκρηκτικές ὕλες. Γνωρίζουμε (ἔτσι, λόγῳ πληροφοριῶν ποὺ τὶς παίρνει ὁ ἄνεμος) πώς ἤδη δροῦν στὴν Ἑλλάδα ὁμᾶδες ποὺ ἐξοπλίζουν καταλλήλως πολλούς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες! Γιατί; Ἐλπίζω νὰ μὴν μάθουμε μὲ τὸν …ἄσχημο τρόπο! (Λεπτομέρειες στὸ Ἡ μεγάλη Ἀλβανία χτίζεται καὶ στὴν Ἑλλάδα; )

Πέμπτη παράγραφος.

Ἐδῶ τοποθετῶ μόνον τίς γενικές πληροφορίες ποὺ κυκλοφοροῦν σχετικῶς μέ τρομοκρατικά χτυπήματα ποὺ περιμένουν νά γίνουν στήν Εὐρώπη, μέ πύλη πάντα τὴν Ἑλλάδα ἀπό τὴν Ἀλ Κάιντα. Ἀλλά, κρίνοντας ἀπό τὰ προηγούμενα καὶ σὲ συνδιασμό μὲ τὸ χτύπημα ποὺ ἐδέχθη ἡ ὁμάς ΔΙΑΣ (τὸ ὁποῖον χτύπημα δὲν ἦταν, κατά τοὺς ἐκτιμητές, χτύπημα ληστῶν άλλά τρομοκρατῶν, πιθανότατα ἐμπλεκομένων μὲ ληστές) ἀρχίζω καὶ ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ πόσο καὶ σὲ ποιόν βαθμό εἶναι ὀργανωμένα κάποια πράγματα στὴν χώρα μας.

Πολύ πιθανόν τὸ τελευταῖο νὰ εἶναι ἄσχετο. Ἀλλά διαβάζοντας διάφορες πληροφορίες (ποὺ ἴσως κάποιες ἀπό αὐτές νὰ εἶναι ἐν τελῶς ἀστήρικτες), κρίνοντας ἀπό τὸν ὁπλισμό, ἀπό τὰ εὑρήματα καὶ ἀπό τὸ στήσιμο τῆς ἐνέδρας, ἔχει μεγάλες πιθανότητες νὰ μὴν εἶναι ἄσχετον. Ἀντιθέτως μάλλιστα!

Τώρα πῶς ἐμπλέκονται ἐγχώριοι τρομοκρᾶτες, μὲ εἰσαγωμένους ΛΑΘΡΟμετανᾶστες καὶ μὲ εἰσαγωμένους τρομοκρᾶτες, εἶναι πολύ καλή σπαζοκεφαλιὰ γιὰ νὰ ἀπασχολήσουμε τὸ μυαλό μας…

Ἐκτός ἐὰν πᾶμε στὴν

Ἕκτη παράγραφος:

Τὶ μαθαίνουμε; (Τὸ ταινιάκι ἔχει ἀνέβει στὸ διαδίκτυο ἀπό τὶς 9 Αὐγούστου 2010.) Μήπως μαθαίνουμε γιὰ κάποιον πυρήνα ποὺ ἐνετόπισε ἡ ἀστυνομία πρό μερικῶν μηνῶν καὶ στὸν ὁποῖον πυρήνα ὑπῆρχαν (ὅλως τυχαίως) βουλευτές μικροῦ κόμματος; Τί ἔκαναν ὄλοι αὐτοί μαζεμένοι ἐκεῖ; Τί μελέταγαν; Τὶ προετοίμαζαν; Καὶ γιατὶ κάποιες «ἄκρες» τους σήμερα «στηρίζουν» τοὺς ἀπεργούς πείνας στὴν βίλα; Γιατί κάποιες ἄλλες «ἄκρες» τους ἀπαγορεύουν σὲ αὐτούς τοὺς πεινασμένους νὰ φᾶνε; Τὶ δὲν κατάφεραν πρὸ ἑνός ἔτους ἔξω ἀπό τὴν βουλή; Νὰ τὴν κατακτήσουν δὲν ἤθελαν; Γιατί δὲν τὸ ἔκαναν; Ἤθελαν μήπως αἷμα; Γιατί;

Ξέρουμε τὶ ἤθελαν καὶ ἔξω ἀπό τὴν βουλή καὶ μέσα στὴν γιάφκα  καὶ μέσα στὴν βίλα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά! Δὲν εἶναι ποὺ θέλουν τὴν πλήρη κατάλυσι τοῦ Συντάγματος! Αὐτό τὸ κάνει καὶ μόνη της ἡ κυβέρνησις! Εἶναι ποὺ θέλουν νεκρούς Ἕλληνες! Εἶναι ποὺ θέλουν φοβισμένους καὶ κυνηγημένους Ἕλληνες! Εἶναι ποὺ θέλουν τὸν ἔλεγχο τῆς κοινωνίας μας ἀλλά μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ καταργεῖται ἡ φυσική της ἔκφρασις! Ὁ Ἕλληνικός της χαρακτήρας!

Γιατί συμμαζεύουν κάθε ἄθλιο καὶ πεινασμένο; Τούς ἔπιασε ὁ ἀνθρωπιστικός τους πόνος; Ὁ ἴδιος ποὺ τοὺς ὁδηγεῖ στὸ νὰ ἁρπάζουν τὴν μπουκιά ἀπό τὸ στόμα τοῦ πεινασμένου μέσα στό νοσοκομεῖο; Γιατί τάζουν λαγούς καὶ πετραχήλια σὲ κάποιους ποὺ οἱ  ἴδιοι τοὺς θεωροῦν ἀναλωσίμους καὶ ἐλεγχομένους; Γιατί περιθάλπουν συστηματικῶς τό ἔγκλημα; Μήπως γιατί σέβονται κάτι; Ἤ μήπως γιατί μοναδικός τους στόχος εἶναι ἡ πλήρης ἀκύρωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ;

Σκεφτεῖτε Ἕλληνες (κι ὄχι ἐσεῖς κουδουνίστρες ἀνθέλληνες, δὲν μπορεῖτε ἐὰν δὲν σᾶς τὸ πῇ τὸ ἀφεντικό σας) τί θέλετε! Θέλετε κάτι ποὺ νὰ μὴν εἶναι Ἑλλάδα; Ἤ θέλετε πίσω τὴν Ἑλλάδα ποὺ σᾶς κλέβουν τόσες δεκαετίες αὐτά τὰ σούργελα τῆς πολιτικῆς καὶ τὰ σούργελα πολιτικοί;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἡ Ὑπατία, θά μπορούσαμε νὰ ποῦμε πώς ἦταν τό πρόσωπο ποὺ μὲ τὸν βίαιο θάνατό του, σηματοδότησε τὸν βίαιο θάνατο τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Εἶναι κάπως τραγικό! Ἡ ὀμορφιά, τὸ κάλος, τὸ πνεῦμα νὰ καταργηθοῦν ἀπό ἕναν ὄχλο ἀγράμματο καὶ ἄσκεφτο! Μὲ τόση βία! Τόση βία….

Εἶναι ὅμως καί κάτι ἄλλο! Ἡ Νέμεσις, ὁ μέγιστος αὐτός φυσικός νόμος, λειτουργεῖ  σκληρότατα, ὅταν λαμβάνει τόν λόγο. Δὲν ἔχει Ἔλεος γιὰ κανέναν! Κι ἐδῶ  εἶναι ἡ μεγάλη εἰρωνία!

Ἡ Ὑπατία ἦταν ἡ γυναίκα σύμβολο, ποὺ ἐπάνω της βίασαν καὶ κομμάτιασαν ὅλον τὸν ἀρχαῖο μας κόσμο! Ἡ Νέμεσις ἔφθασε! Τό γνωρίζουμε!  Τό μυρίζουμε στόν ἀέρα!  Τό αἰσθανόμαστε γύρω μας παντοῦ!   Μήπως χρησιμοποιώντας πάλι ἕνα ὄνομα ἑνὸς προσώπου ἀδικοχαμένου; Μήπως περνᾶ μέσα ἀπό τὴν (βίλα) Ὑπατία γιὰ νὰ ἐπισύρῃ τὴν τιμωρία;

 

Σχετικά θέματα:

Κανονική ἐπιστράτευσις ΛΑΘΡΟείσαγωμένων ἀπό «ἀνθρωπιστές»;

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Ἑτοιμάζονται ἐξεγέρσεις; Κι ἐὰν εἶναι ἤδη ἕτοιμες;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅλα ἕτοιμα γιά τήν εἰσβολή κι ἐπιβολή τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων στήν πρωτεύουσα; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply