Κατανομή πληθυσμῶν τῆς Μ. Ἀσίας πρὸ τῆς γενοκτονίας.

Ἕνα ἄρθρον τοῦ Γεωργίου Λεκάκη, στὴν ἐφημερίδα «Σεραϊκόν Θᾶρρος» τῆς  23ης Ἰανουαρίου 2005, μᾶς μεταφέρει τὴν ἀριθμητική κατανομή τῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Ὅταν μιλᾶμε γιὰ γενοκτονία, θὰ πρέπῃ νὰ γνωρίζουμε πόσοι ἦταν καὶ πόσοι ἀπέμειναν. Σὲ σύνολον 1.497.268 Ἁρμενίων καὶ 2.793.567 Ἑλλήνων (ἐπισήμως δεδηλωμένων), ἦτοι 4.290.835 ἄνθρωποι ποὺ τοὺς πλείστους ἐξ αὐτῶν «τοὺς ἔφαγε τὸ μαῦρο σκοτάδι» ἤ διαφορετικῶς τὸ αἱμοσταγὲς χέρι τοῦ «τούρκου», ἴσως καταφέρουμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῆς σφαγῆς!

Πόσοι Ἁρμένιοι ξέφυγαν; Πόσοι Ἕλληνες; Πόσοι παρέμειναν ἐκεῖ δηλώνοντας κάτι ἄλλο ἀπό αὐτὸ ποὺ ἦταν; Μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν φρίκη; Τὸ αἷμα; Τὸ μέγεθος τῆς ἀνρθωποσφαγῆς;

Πόσες φυλές χάθηκαν γιὰ πάντα; Γιατί ἐξακολουθοῦν οἱ διάφοροι «πολιτισμένοι» καὶ συνδιαλέγονται μὲ τὰ κτήνη τῆς Ἀσίας; Γιατί δὲν ἀπαιτοῦν ἀπολογισμό καὶ καταγραφή; Ἐως πότε τὸ χρῆμα θὰ τοποθετεῖται πάνω ἀπό τὴν ἀνθρώπινη ζωή;

Φιλονόη.

Πηγή: ἡ σελίδα τοῦ Γ. Λεκάκη

(Visited 56 times, 1 visits today)




Leave a Reply