Οἱ δύο δικτατορίες

 Στά τελευταῖα 45 χρόνια ὁ Ἑλληνικός λαός ἔζησε δύο δικτατορίες, ἡ μία τῶν ὅπλων καί ἡ ἄλλη ἡ περιβόητη κοινοβουλευτική «δημοκρατία». Οἱ Ἀπριλιανοί σέ λίγα χρόνια κατόρθωσαν καί ἔκαναν τήν δραχμή τό ἰσχυρότερο νόμισμα τοῦ κόσμου. Εἶχαν μετατρέψει τήν ἱερή Ἑλλάδα μας σέ ἕνα ἀπέραντο ἐργοτάξιο μέ μηδέν ἀνεργία. Ὁ ἀγροτικός πληθυσμός ἀπαλλαγμένος ἀπό τά δυσβάσταχτα χρέη καί ἀνακουφισμένος ἀπό τήν ταλαιπωρία του ἐπί σειρά ἐτῶν, ἐπιδόθηκε στήν παραγωγή προϊόντων καλύπτοντας ὄχι μόνον τίς ἀνάγκες τῆς Ἑλληνικῆς ἀγορᾶς ἀλλά καί μέ ἐξαγωγές στό ἐξωτερικό. Ἐνῶ τώρα καί τίς ντομάτες πού τρῶμε τίς εἰσάγουμε. Ἡ βιομηχανία μας κάλυπτε τό 75% τῶν ἀναγκῶν τῆς χώρας μέ προϊόντα ἰσότιμα τῶν ξένων βιομηχανιῶν. Ἐνῶ τώρα καί τίς καρφίδες τίς εἰσάγουμε. Στόν τριτογενῆ τομέα ἀνθοῦσε ὁ τουρισμός μέ λαμπρά ἀποταλέσματα. Πλημμύριζε ἡ Ἑλλάδα ἀπό τουρίστες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς καί τώρα ἀπό τούς πορτοφολάδες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Θυμᾶμαι: Τότε μόνον μέ τό ἐπίδομα θερινῆς ἀδείας μέ πενταμελῆ οἰκογένεια παραθερίζαμε 15 ἡμέρες, ἐνῶ τώρα μόλις γιά δύο. Οἱ Ἀπριλιανοί παρέδωσαν οικονομία μέ μηδέν χρέος, μέ μηδέν ἀνεργία, γεμᾶτα τά ταμεῖα τοῦ κράτους καί πληθωρισμό 2%.

Ἡ κοινοβουλευτική δικτατορία ἰσοπέδωσε τά πάντα, κατέστρεψε ὑγεία, παιδεία,ἐθνική οἰκονομία, ἔνοπλες δυνάμεις, σώματα ἀσφαλείας, χρεωκόπησαν τήν χώρα καίδιέλυσαν τήν Ἑλληνική οἰκογένεια, τό κύτταρο τοῦ Ἑλληνικού ἔθνους. Κατήργησαν τά σύνορα καί  πλημμύρισε ἡ Ἑλλάδα μέ ἑκατομμύρια ἐποίκους , λαθρομετανάστες καί μέ τούς νόμοους πού ἐψήφισαν τά ἀνδρείκελα τῶν κυβερνήσεων Σημίτη – Καραμανλῆ – Παπανδρέου πολῖτες α΄ κατηγορίας εἶναι οί ἔποικοι λαθρομετανάστες, τούς ὁποίους οἱ σερασκέρηδες τῆς Ἄγκυρας γιά τόν ὁριστικό ἀφανισμό μας, κατά ἑκατοντάδες χιλιάδες μᾶς τούς στέλνουν κάθε χρόνο μέσω Ἕβρου καί Αἰγαίου, ὄχι μόνον ἀπό τά βάθη τῆς Ἀσίας, ἀλλά καί ἀπό τήν ὑποσαχάριο Ἀφρική, διαισθανόμενοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ὅτι εἴμαστε δουλοπάροικοι στήν ἴδια τήν χώρα μας ὥς πολῖτες β΄ κατηγορίας.

Μέ ἐντολές τῶν Βρυξελλῶν σφᾶξτε τίς ἀγελάδες σας καί πᾶρτε πρίμ, διέλυσαν τήν καλά ὀργανωμένη τότε κτηνοτροφία μας. Καταστρέψτε τά ἀμπέλια καί πᾶρτε πρίμ καί μέ τίς χωματερές συρρίκνωσαν τόν ἀγροτικό πληθυσμό Κλεῖστε τίς βιομηχανίες καί τά ἐργοστάσιά σας καί πᾶρτε πακέτα χρημάτων γιά τουρισμό. Οἱ μιζαδόροι ὑπουργοί καί παρατρεχάμενοι τους ἐπλούτισαν καί μετέτρεψαν τόν ὑπερήφανο Ἑλληνικό λαό σέ λαντζέρηδες. Χιλιάδες παραγωγικές ἐπιχειρήσεις, βιομηχανίες, ἐργοστάσια καί βιοτεχνίες ἔκλεισαν. Ἀκόμη καί τίς παραγωγικότερες βιομηχανίες σακχάρεως τῆς Εὐρώπης ὁ ἀνάλγητος, ὁ ὀκνηρός Κ.Καραμανλῆς δύο ἀπό τίς πέντε τίς ἔκλεισε καί τά παιδιά μας τρῶνε ζάχαρη ἀπό τήν Σερβία, μολυσμένη   από τίς βόμβες οὐρανίου, πού εἶχε ρίξει ὁ Μ.Κλίντον τῶν Η.Π.Α.

Ἀχυράνθρωποι πολιτικοί μας δημιούργησαν ἕνα τεράστιο χρέος πάνω ἀπό 500 δισεκατομμύρια εὐρώ καί μέ τό μνημόνιο τῶν τοκογλύφων τῆς τρόικας ὑποθηκεύουν τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας γιά δεκαετίες. Μέ τό δυσβάσταχτο χρέος πού κατά τούς ξένους οίκονομολόγους προσεγγίζει τό ἕνα τρίς εὐρώ κινδυνεύει ἡ έθνική μας κυριαρχία. Αἰγαῖο, Θράκη, Μακεδονία, Ἠπειρος ἀκόμη καί τά σπίτια μας. Μέ τό μνημόνιο τό χρεωκοπημένο ΔΝΤ τῶν ἑβραιοσιωνιστῶν, δέν ἀποκλείεται νά διεκδικήσει πλήν τῆς ἀκίνητης περιουσίας τοῦ δημοσίου, ἀκόμη καί τά σπίτια μας.

Τό Πασόκ, τό κόμμα τῆς συμφορᾶς καί διαφθορᾶς τοῦ Ἑλλληνικοῦ λαοῦ, δέν πρόκειται νά φύγη μέ εἰρηνική ἐπανάστασι. Ὁποιος τό πιστεύει ἀπατᾶται πλάνην οἰκτράν. Ἐλέγχει τά πάντα, πλήν τῶν καναλιῶν ἀκόμη καί τίς ἐφημερίδες, ἀπόδειξη ἡ τετραήμερη ἀπεργία. Ἀπό πρόσφατη ἔρευνά μου διεπίστωσα ὅτι ἀπό τίς πενῆντα ἐπιστολές μου πρός ἐφημερίδες, φίλους καί συγγενεῖς μου ἔφτασαν στούς παραλῆπτες μόνον 5. Πρωτοφανής χούντα τῆς νεότερης Ἱστορίας μας.

Σαφέστατα καταφαίνεται ὅτι τά ὀλέθρια σχέδια τοῦ ΓΑΠ, εἶναι προσχεδιασμένα μέ σατανικό τρόπο ἀπό Οὐάσιγκτον, Τελ-Ἀβίβ, Ἄγκυρα. Μέ ἐντολές τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης, τῆς ὁποίας εἶναι μέλος ὅπως ὁ ἴδιος δηλώνει. . Ὁ στρατός μας θά γίνη μισθοφορικός (μέ τή συμμετοχή καί ἄλλων φυλῶν, Ἀλβανῶν, Πακιστανῶν, Ἀφρικανῶν καί λοιπῶν ἐποίκων λαθρομεταναστῶν). Δέν θά εἶναι στρατός γιά τά Ἐλληνικά σύνορα, ἀλλά γιά τά συμφέροντα τοῦ ΝΑΤΟ. 2. Τά σὠματα ἀσφαλείας θά τά διαβρώσει μέ τούς λαθρομετανάστες. 3. Θά διαλύσει τήν Ὀρθοδοξία. 4. Θά ἀφανίσει τήν Ἐθνική μας αὐτοσυνειδησία καί τίς ἀρχές τῆς φυλῆς μας. 5. Μέ τίς Ἀννοῦλες θά μετατρέψει τίς νέες γενιές σέ «πολτό μάζας». 6. Μέ τό σχέδιο Καλλικράτης θά συρρικνώσει τόν ἀγροτικό πληθυσμό ἀπό 23% σέ 6% ὥστε νά παραδώσει τίς περιφέρειές μας στούς ἔποικους λαθρομετανάστες. 7. Τό βιολογικό ἀφανισμό μας ὡς γένους μέ τούς ἐποίκους λαθρομετανάστες. 8. Σαφέστατα μᾶς προωθοῦν γιά ἐπαρχία τῆς Ἄγκυρας.

Γράφει ὁ Δίστηλος. (ἀπό τήν ἐλ. ὥρα)

(Visited 12 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Οἱ δύο δικτατορίες

 1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΟΨΙΣ. Η ΚΕΣΣΑΝΗ, Η ΤΟΥΡΚΕΛΛΑΔΑ, Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΛΙΚΑ (ΟΠΟΥ ΕΧΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” ) ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΕΡΑ ΟΨΙΣ ΚΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ.

  • ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΕ ΑΠΟ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΩΡΚΙΣΘΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΡΑΝΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΡΡΙΞΑΝ ΟΥΤΕ ΤΟΥΦΕΚΙΑ. ΜΗΝ ΩΡΑΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ.

  • Κανένας δὲν ὑμνεῖ τὴν δικτατορία. Ἁπλῶς βλέπουμε τὴν τραγικότητα τῶν συμπτώσεων. Τοῦ τότε καὶ τοῦ τώρα.
   Μάλλιστα, προσωπικῶς ἔχω μίαν ἀποστροφή γιὰ κάθε μορφῆς καταπιέσεων.
   Πολλῲ δὲ μᾶλλον γιὰ ὅσα δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψεως καὶ τῆς ἐκφράσεως.

Leave a Reply