Τά ἐπιδόματα τῶν λαθροεισβολέων καί ὁ συνήγορος τοῦ ἀλλοδαποῦ πολίτου

Τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα καταρρέουν. Ἡ ἀνεργία πλησιάζει σέ ἐπικίνδυνο ποσοστό. Ὅσοι δουλεύουν «ταΐζουν» αὐτούς πού δέν δουλεύουν (συγγενεῖς κατά κανόνα, φίλους κλπ). Ἐπίσης, δέχονται τήν φοροεπιδρομή τοῦ κράτους. Ἕνα μέρος τῶν χρημάτων ἀπό τήν καταλήστευσιν τῶν «τυχερῶν» ἐργαζομένων καί ἐναπομεινάντων ἐλ. ἐπαγγελματιῶν χρησιμοποιεῖται γιά νά ἐπιδοτοῦνται οἱ ἀλλοδαποί. Πῶς;

Ἑκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες πού εἰσβάλλουν παρανόμως στήν χώρα μας καταφέρνουν νά ἀποκτήσουν νομιμοποίησιν ἠ ἄδεια προσωρινῆς παραμονῆς μέ τήν ὁποίαν ἔχουν πρόσβασιν στήν ἀγορά ἐργασίας. Ἔτσι ἀποκτοῦν δικαίωμα γιά τά κάτωθι ἐπιδόματα:
α) εἰδικό βοήθημα μετά τήν λῆξιν τῆς τακτικῆς ἐπιδοτήσεως ἀνεργίας
β) εἰδικό βοήθημα – ἐπίσχεσι
γ) εἰδικό βοήθημα μετά ἀπό τρίμηνη παραμονή στά μητρῶα τῶν ἀνέργων
δ) ἀνεξόφλητες ἀποδοχές λόγω ἀφερεγγυότητος τοῦ ἐργοδότου
ε) εἰδική παροχή προστασίας μητρότητος, συμπληρωματικές παροχές μητρότητος
στ) οἰκογενειακό ἐπίδομα
ζ) ἐποχιακά βοηθήματα ἄρθρου 22 Ν. 1836/89
η) ἐπίδομα σέ νέους/ες ἀπό 20 – 29 ἐτῶν.
Ὅλα αὐτά τά ἐπιδόματα δέν τά λαμβάνουν οἱ ὁμογενεῖς, οὔτε οἱ ἀλλοδαποί πού προέρχονται ἀπό τίς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.

Πρίν ἀπό ἕνα μήνα συνελήφθη Σύριος ἀλλοδαπός ὁ ὁποῖος εἶχε πλαστά χαρτιά. Δηλαδή, ὁ ἀριθμός τῶν λαθροεισβολέων πού δικαιοῦνται τά παραπάνω ἐπιδόματα μεγαλώνει λόγω τῶν πλαστῶν ἐγγράφων πού προμηθεύονται. Ὑπάρχει ὁπως καταλαβαίνετε ὁλόκληρο κύκλωμα διακινήσεως πλαστῶν έγγράφων. (κερδοφόρο ἐπάγγελμα ἡ ὑποστήριξις τῶν λαθροεποίκων). Πῶς ξεκίνησε ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία;

Τό 2006 (ἐπί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας) ὁ συνήγορος τοῦ πολίτου (ὁ λαθροκαμίνης, βεβαίως) γνωμοδότησε κατά τοῦ Ι.Κ.Α. καί ὑπέρ ἑνός «μετανάστη» τοῦ ὁποίου ἡ ἄδεια παραμονῆς εἶχε λήξει. Μετά τήν σχετική διαδικασία πού ἐπηκολούθησε ὁ λαθρομετανάστης ἐδικαιώθη.

Νά περιμένουμε, νά μάθουμε πότε θά συνειδητοποιήσουν τό κακό πού ἔχουν κάνει (καί κάνουν) στόν τόπο οἱ ἀπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος Καμίνηδες. Πιστεύω ὅτι, τό ἔχουν ἀντιληφθῇ ἀλλά δέν μποροῦν νά κάνουν διαφορετικά. Θά χάσουν τή μάσα καί τά μέσα. Ὅταν ἀντιστέκεσαι στό σύστημα, ἐκεῖνο σέ τιμωρεῖ ἀποβάλλοντας σε. Δέν εἶναι καιρός γιά ἀξιοπρεπεῖς καί πατριωτικές ἐπιλογές. Δύσκολες ἐποχές γιά Καμίνηδες, Γιωργάκηδες, Βαγγέληδες, Θοδωρῆδες, Ἀννοῦλες καί ὅλες τίς μαριονέτες τοῦ παγκοσμίου συστήματος. (ὡρισμένα στοιχεῖα τοῦ ἄρθρου τά πῆρα ἀπό τήν ἔντυπη ἐλ. ὥρα)  

Μινώταυρος

εἰκόνα  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *