Θὰ πληρώσουμε, δὲν θὰ πληρώσουμε, θὰ πληρώσουμε….

ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ!!!

Ἐδῶ καὶ μερικοὺς μῆνες, ἐξ ἀφορμῆς συζητήσεων καὶ προβληματισμῶν καὶ ἐξελίξεων, ἔχω ἀρχίσει καὶ πιστεύω βαθύτατα ὅτι δὲν θὰ πληρώσουμε τίποτα. Ὄχι γιατὶ εἴμαστε οἱ τζαμπατζῆδες τῆς Εὐρώπης… Οὔτε γιατί μαζὺ τὰ φάγαμε ἀλλὰ κάποιοι  τὰ ἔφαγαν περισσότερο καὶ κάποιοι λιγότερο. Οὔτε γιατί μποροῦμε ἢ δὲν μποροῦμε… 

Ἡ σκέψις τῆς μὴ πληρωμῆς ξεκινᾶ ἀρχικῶς ἀπὸ μίαν φωνούλα, βαθιὰ μέσα στὸ μυαλό μου. Στὴν ἀρχή δειλή κι αὐτή, ξεκίνησε νὰ μὲ «προετοιμάζῃ» γιὰ ὅσα θὰ ἢ δὲν θὰ γίνουν. Κατὰ βᾶθος ποτὲ δὲν ἀνησύχησα γιὰ τὰ οἰκονομικά μας προβλήματα. Πάντα πίστευα πὼς τὰ προβλήματά μας ἦταν ἀξιακά.  Ἀλλὰ πῶς νὰ ξεφύγῃ κάποιος ἀπὸ τὴν καθημερινότητα; Πῶς νὰ κλείσουμε τὰ αὐτιὰ καὶ τὰ μάτια στὴν πληροφορία; 

Σήμερα αὐτὴ ἡ φωνούλα ἐξελίσσεται σὲ βεβαιότητα. Ποῦ βασίζεται; Μὰ τὰ πάντα συντελοῦν πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι. Προσέξτε λίγο τὰ σημάδια… Θὰ τὰ ἀναγνωρίσετε. (Ἀφῆστε γιὰ λίγο τὸ κατσούφικο ὗφος… Τὸ συννεφιασμένο βλέμμα… Τὴν ἀμφιβολία…) 

Ἐδῶ καὶ μῆνες ἔχει ξεκινήσει μία «ἐκστρατεία» ἀπὸ κάποιους ποὺ μᾶς ὑπερασπίζονται. Στὴν ἀρχὴ κάποιος Αὐστραλός. Μετὰ κάποιος Νορβηγός. Μετὰ κάποιος Γερμανός. Κάποιος Γᾶλλος, Ἄγγλος, Ἀμερικανός, Περουβιανός, Κογκολέζος… Οἱ φωνὲς πληθαίνουν.. Αὐξάνονται… Πρὸ ἡμερῶν ὁ Σαρκοζὺ ὑποσχέθηκε στὸν ὈμπάμΙα νὰ μᾶς σώσῃ. (Ὁ ὁποῖος ὈμπάμΙας πολὺ κόφτεται γιὰ τὰ δικά μας συμφέροντα τώρα τελευταῖα… Μὰ πάρα πολύ.. Ἔως καὶ μὲ τὰ  μεμέτια, τὰ κολλητάρια του τὰ ἔβαλλε. Οἱ ἐντολὲς ποὺ λαμβάνει βλέπετε…) 

Μίαν ἀγωνία ποὺ τὴν ἔχει ὁ πλανήτης σύσσωμος… Δὲν περιγράφεται… Ἀλλὰ πῶς θὰ τὸ κάνουν; Ἐδῶ, κατὰ πῶς μᾶς πᾶνε, χρωστᾶμε τῆς Μιχαλοῦς, τοῦ Μιχάλη καὶ κάθε Μιχάλη καὶ Μιχαλοῦς ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸν πλανήτη! Μόνον ἐμεῖς, γιὰ ὅλα φταῖμε ἐμεῖς, οὐδεῖς ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ ἐμᾶς…

Κούνια κουνιστὴ ποὺ τοὺς κούναγε…

Λοιπόν, συζητοῦσα μὲ τὸν φίλο Ἀντώνη πρὸ ὁλίγου γιὰ τὸ νέο μας «χαρτί»! Αὐτὸ μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ξεχρεώσουμε, συμφώνως πάντα μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ ζούγκλα. (Τϊ παιδί κι αὐτό; Καλλίτερος ὑπάλληλος τῶν ἀφεντικῶν του δὲν ὑπάρχει. Ὑπάκουος, συνεπής καὶ …ἀπρόβλεπτος!!!)

Ῥωτᾶ λοιπὸν ὁ φίλος Ἀντώνης γιὰ τὸ τί πιστεύω σχετικῶς μὲ τὴν μετοχή-τέρας τῶν 670 δίς. Κι ἐκεῖ, ἐπάνω στὴν συζήτησι, μοῦ ἦλθε ἡ ἰδέα!!! Ἐκπληκτικὴ μὰ καὶ ἁπλούστατη! Νομίζω πὼς κατάλαβα τὸν τρόπο «διασώσεώς» μας!!!! Τὸν καταθέτω καὶ …βλέπουμε!

Λοιπόν ἀγαπητοί μου φίλοι. 

Ἀρχικῶς θὰ περάσουμε ἀπὸ κάποιας μορφῆς «ἐπαναδιαπραγματεύσεως» τοῦ χρέους. Ἐκεῖ εἶναι ποὺ θὰ «πέσῃ» στὸ ἡμισυ τῆς ἀξίας του. Πόσα χρωστᾶμε τώρα; 300; 400; 500; Θὰ μᾶς ξημερώσῃ …μισό!!!!!!!!! (Τὸ ἄλλο μισὸ ὅμως ἀπὸ μόνο του θὰ ἐξακολουθῇ νὰ εἶναι δυσβάστακτον!!!)

Δεύτερον στάδιον: γερμανικὲς ἀποζημιώσεις. 

Τί ἀκριβῶς γίνεται ἐκεῖ; Οἱ περισσότεροι πιστεύουν πὼς ἔχουμε χάσει ἀπὸ χέρι τὶς ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὴν Γερμανία. Κάτι λίγοι γραφικοὶ παλεύουν γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις ποὺ ἀφοροῦν σὲ μέρος τῶν θυμάτων. Βγαίνει ἡ Ἰταλία καὶ ἀναγνωρίζει τὸ δίκαιον τῆς ἀπαιτήσεως. Προσφυγές, Χᾶγες, μπλὰ μπλὰ μπλά…. Ἀποζημίωσις τῶν θυμάτων… Ἐπόμενον βῆμα; Ἕνα βῆμα ποὺ ἐὰν δὲν γίνῃ θὰ πέσῃ πολὺ ξύλο  ἀκόμη κι ἀπὸ τοὺς ….Γερμανούς; Ἀξίωσις ἐπιστροφῆς τοῦ κατοχικοῦ δανείου ….τουλἀχιστον καὶ μάλλιστα ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα μας! 

Ἐνδείξεις; Διαβᾶστε τὸ Γιατί ὁ διεθνής τύπος ἀσχολεῖται μέ τό θέμα τῶν Γερμανικῶν ὀφειλῶν; καὶ θὰ λάβετε μίαν ἰδέα. Γιατί τώρα; 70 χρόνια μετά; Περισσότερο κοντὰ στὰ γεγονότα ἦταν τὸ 1965 ἢ τὸ 1975 ἢ ἀκόμη καὶ τὸ 1995! Τί ἄλλαξε; Μήπως κάτι θέλουν νὰ μᾶς ποῦ κι ἐμεῖς δὲν…..

Τρίτον στάδιον: Μετοχή-τέρας! Ἡ ὑπερμετοχὴ ποὺ μᾶς ξημέρωσε! Ναί, πιστεύω πὼς ἔχει μεγάλη σχέσι μὲ τὸ σενάριο …ἀποκολλήσεώς μας ἀπὸ τὸ χρέος. Ἔχει ὁ ζούγκλας πάρει μεγάλη φόρα. Καὶ ἡ φόρα τοῦ ζούγκλα ποτὲ δὲν ἦταν …ἀγαθή! Συνεπῶς; 

(Μὴν ξεχνᾶμε τὴν ἐμπλοκή του σὲ κάτι περίεργα μηνύματα περὶ χρειοκοπίας, περὶ δραχμῆς, περὶ …διαφόρφων, ποὺ ὅμως ὁδήγησαν στὴν «ἀγανάκτησι» εἰσαγγελέων καὶ τὴν παρέμβασί τους! Δῆλα δή; Στὴν φίμωσι τῶν ἱστολογίων! Καὶ νὰ ἦταν μόνον αὐτό; Ἀλλὰ τώρα δὲν γράφουμε γιὰ τὸν ζούγκλα μὰ γιὰ τὴν δική μας οἰκονομικὴ ἀπεμπλοκή.)

Βέβαια, ὅλο αὐτὸ θὰ συμβῇ σὲ κάποιο βᾶθος χρόνου. Δὲν γίνεται νὰ μᾶς ἀπαγκιστρώσουν ἀπὸ τὴν μίαν ἡμέρα στὴν ἄλλην. Θέλουν τὸν χρόνο τους τὰ πιντιά. 

Στὸ μεταξύ, σφίξτε κι ἄλλο τὰ ζωνάρια. Διότι εἴπαμε, τὴν πείνα θὰ τὴν ζήσουμε, δὲν τὴν γλιτώνουμε. Ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ …καθαρίσουμε. Ἢ ὀρθότερα, θὰ μᾶς …καθαρίσουν ἀπὸ κάθε ἄχθος. 

Σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας; Ἴσως… Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως…. Εἶναι σενάρια ἢ ὄχι; 

Ἐπιφυλλάσσομαι μόνον γιὰ τὴν σειρὰ τῶν γεγονότων. Κατὰ τὰ ἄλλα…

Φιλονόη.

 

Υ.Γ.1. Βέβαια, τὰ κουδουνισμένα δὲν φεύγουν ἀκόμη. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἀνᾷ πάσᾳ στιγμὴ θὰ μᾶς φορτώνουν μὲ νέους φόρους, νέα ζόρια καὶ νέα προβλήματα. Στὸ κομμάτι χρέος ὅμως, ὅσες ἠλιθιότητες κι ἐὰν κάνουν, ἐμεῖς θὰ ξεφύγουμε.

Υ.Γ.2. Ποιοί τὸ ἔχουν στήσει ὅλο αὐτό; Ποιοί καὶ γιατί κόβονται γιὰ τὰ δικά μας χρέη, ποὺ ὅμως πρωτίστως ἐφρόντισαν νὰ δημιουργήσουν; Γιατί τόση σπουδὴ σὲ τόσες λεπτομέρειες; Θὰ μάθουμε ἄρα γε κάποτε;

φωτογραφία

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
One thought on “Θὰ πληρώσουμε, δὲν θὰ πληρώσουμε, θὰ πληρώσουμε….

  1. Ἐξ ὑπερβάλλοντος ζήλου ἐνίοτε ὁδηγούμεθα εἰς ἄλλους ἀτραποὺς καὶ ἐσφαλμένα συμπεράσματα. Πρὸς τὶ ἐν προκειμένῳ τόσο λόγος διὰ τὸν κύριον Ζούγκλαν; Οὖτος ἁπλῶς ἀνέδειξε ἔνα θέμα τὸ ὁποῖον ἄν δὲν ἦτο αὐτός θὰ τὸ ἀνεδείκνυε κάποιος ἄλλος. Ἕτερον οὐδέν. Ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ εἶναι γνωστὴ ἀπὸ πολλὰ χρόνια καὶ εἶναι ἀκριβῶς ὅπως τὰ λέγει ὁ κ. Ζούγκλας μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ἄν δὲν κάνω λάθος ὑπάρχει καὶ κάποια γαλλικὴ τράπεζα ὡς ἐγγυήτρια τοῦ τραπεζογραμματίου. Αὐτὸ ὅμως λόγῳ ἀμφιβολιῶν δὲν τὸ λαμβάνω ὑπ’ ὅψιν. Ἀσχολούμεθα λοιπὸν μὲ τὰ τοῦ κ. Ζούγκλα, τὸν ὁποῖον εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ἀντιπαθῶ σφόδρα καὶ δὲν ἀσχολούμεθα μὲ τὴν οὐσίαν τῆς ὑποθέσεως καὶ τὴν πραγματικότητα ἡ ὁποία εἶναι σαφής καὶ ἔχει τρία σκέλη, τὴν ἐκκαθάρησιν τοῦ 1932 ἡ ὁποία τελικῶς καὶ παρὰ τὰ ὅσα λέγει ἀλλὰ δὲν ἀποδεικνύει ἡ Ε.Τ.Ε. δὲν ἔγινε, τοὺς 530 τόνους χρυσοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Τραπέζης τὰ ἴχνη τοῦ ὁποίου ἀπωλέσθησαν μυστηριωδῶς, καὶ τὸ ὄνομα Ρότσιλδ ὁ ὁποῖος κύριος αὐτὸς ἦτο καὶ ὁ βασικὸς μέτοχος τὴν ἐποχὴν τῆς ἐκκαθαρίσεως. Ἐὰν λοιπὸν ὑπῆρχε σοβαρὸν κράτος καὶ ὄχι αὐτὸ τὸ ληστροσυμμοριτικὸν μπουρδέλο τὸ ὁποῖον ΕΜΕΙΣ ἐδημιουργήσαμε, θὰ ἔπρεπε πρωταρχικῶς νὰ τεθῆ ἐπὶ τὰ ἴχνη τῆς τεραστίας αὐτῆς ποσότητος χρυσοῦ ὤστε νὰ ἀνακαλύψῃ σήμερον ποῦ εὐρίσκεται καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν ἐπιστροφήν του. Καὶ ἐπειδὴ κύριος ὕποπτος εἶναι ὁ οἶκος Ρότσιλδ ὁ ὁποῖος σήμερον, τώρα, σύρει τὴν Ἑλλάδα εἰς τὴν ἄγουσαν τῆς πτωχεύσεως φρονῶ ὅτι θὰ βγῆ λαγός. Ὄχι, δὲν εἶναι δύσκολα πράγματα αὐτὰ ἄν εἶσαι σοβαρὸς καὶ ἀποφασισμένος. Ἐδῶ ἡ μικρὰ καὶ ἀκρωτηριασμένη Κύπρος χορεύει σήμερον τὸν κόσμον ὁλόκληρον εἰς τὸ ταψί καὶ δὲν δύναται ὁλόκληρη Ἑλλάς νὰ φέρει εἰς πέρας μίαν τόσο δὰ ὑποθεσοῦλαν;
    Ἀλλοῦ ὅμως εἶναι τὰ δύσκολα. Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι ἡ Ἑλλὰς μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἐν λόγῳ τραπεζογραμματίου αὔριον ξεχρεώνει. Μὲ τὰ μυαλὰ τὰ ὁποῖα κουβαλᾶμε, καὶ ἄν ἐξακολουθοῦμε νὰ ψηφίζουμε πρασινοκυανοερυθροερυθρωπούς, σύν τὴν κεκτημένην ταχύτητα εἰς τὸ ζῆν κραιπαλοειδῶς, εἰς πόσον διάστημα θὰ εἴμεθα καὶ πάλιν χρεωμένοι; ἐντὸς δύο, πέντε, δέκα ἐτῶν; καὶ μετά;
    ΣΥΝΕΠΩΣ: οὔτε τὸ ἐν λόγῳ τραπεζογραμμάτιον, οὔτε τὰ πετρέλεια καὶ τὸ φυσικὸν ἀέριον, οὔτε ὁ χρυσὸς, τὸ νικέλιον καὶ ἄλλα παρόμοια, οὔτε οἱ ἀστροστόλοι οἱ ναυλοχοῦντες κάπου εἰς κάποιο Ἄλφα ἤ Βήτα τοῦ κάποιου ἀστερισμοῦ, οὔτε οἱ Ε, οὔτε αἱ Γερμανικαὶ ἀποζημιώσεις, οὔτε, οὔτε, οὔτε, εἶναι ἡ λῦσις. Ἀρκεῖ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΜΥΑΛΑ καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνωτέρω εἶναι μὲν εὐπρόσδεκτα ἀλλὰ ὄχι ἀπολύτως ἀπαραίτητα.

Leave a Reply