Ἔγκλημα καὶ τιμωρία.

Μιλᾶμε γιὰ μεγάλα ἐγκλήματα πλέον.

Εἶναι τόσο μεγάλο ἔγκλημα ἡ ἀδυναμία πληρωμῆς τῶν λογαριασμῶν στὶς ΔΕΚΟ ποὺ ὁ καθεῖς ὅταν ἀδυνατῇ νὰ πληρώσῃ, καθίσταται ἔνοχος ἐσχάτης προδοσίας!

Ῥατσιστικόν; 

Δὲν ξέρω ἐὰν εἶναι ῥατσιστικόν. Σίγουρα ὅμως καταδεικνύει τὸ μῖσος (κι ὄχι τὴν ἐχθροπάθεια πλέον) τῶν «κρατούντων» κατὰ οἱουδήποτε δὲν τοὺς στηρίζει. 

Αναγκάστηκε να κλέψει ρεύμα και συνελήφθη
Ἔγκλημα καὶ τιμωρία

Μέχρι και ρεύμα αναγκάζονται να κλέψουν οι πολίτες, που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

Για το λόγο αυτό συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας 37χρονος ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία του προϊσταμένου του τοπικού πρακτορείου της Δ.Ε.Η είχε παρέμβει στο μετρητή του σπιτιού που νοίκιαζε κι έκλεβε ρεύμα.

Σε βάρος του 37χρουνου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. (flashnews)

Ἐὰν ἦταν ὅμως ἀφροασιάτης ὁ «κλέφτης» τοῦ ῥεύματος… Τί θὰ γινόταν; Πόσοι θὰ ἔπεφταν ἐπάνω στοὺς φύλακές του γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν σύλληψι;

Ἐὰν ἦταν ἀλβανός, γεωργιανός, ῥουμᾶνος, οὐκρανός, σκοπιανός, βούλγαρος, ἀρμένης… Τί θὰ γινόταν στὴν γειτονιά του; Στὸ ἀστυνομικό τμῆμα; Στὰ κανάλια καὶ στὶς ἐφημερῖδες; Τῆς εἰδησεογραφίας μήπως;

Εἶμαι κατὰ τῆς κάθε κλοπῆς, καταχρήσεως, ὑπεξαιρέσεως, παρανόμου χρήσεως, ἀδίκου μεταχειρίσεως καὶ ῥατσισμοῦ. Εἶμαι κατὰ κάθε παρανόμου πράξεως γενικότερα. Εἶμαι κατὰ κάθε παρατυπίας.

Ἀλλὰ δὲν ξεχνῶ νὰ εἶμαι κι ἄνθρωπος. Νὰ ἔχω συναισθήματα, κατανόησι καὶ ἀλληλεγγύη.  Καὶ φυσικὰ δὲν ξεχνῶ τὴν ἔννοιαν δίκαιον!!!! 

Σαφῶς καὶ δὲν θὰ πάω νὰ ταΐζω κάποιον ποὺ πεινᾶ μὲ στόχο νὰ τὸν καταστήσω τεμπέλη.

Ἀλλὰ μπορῶ νὰ τὸν βοηθήσω νὰ βρῇ τὴν τροφή του καὶ νὰ ἐπανέλθῃ στὴν συμμετοχὴ καὶ στὴν κοινωνία. Δὲν πάω νὰ τοῦ δόσω μία κλωτσιὰ γιὰ νὰ τὸν ἐξαφανίσω.

Ἀναλόγως δρᾶ καὶ τὸ κράτος;

Χὰ χὰ χά… Καλὸ τὸ ἀνέκδοτο πρωϊνιάτικα…

Τὸ κοινωνικὸ πρόσωπο τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἐξαντλεῖται στὰ τῶν ΛΑΘΡΟεισαγωμένων. Ἐὰν κάποιος ἐξ αὐτῶν κλέψῃ κάτι (ὁ,τιδήποτε) ἀπὸ τὴν δημόσια περιουσία (ῥεῦμα, τροφή, χῶρο) ἁπλῶς τὸν ἀφήνουν ἐλεύθερο γιὰ νὰ ἔχῃ κάθε περιθώριο νὰ τὸ ἐπαναλάβῃ.

Ἐὰν δὲν πληρώσουμε ἐμεῖς σὲ κάποιο μεταφορικὸ μέσον εἰσιτήριο. Τί θὰ πάθουμε; Ποῦ θὰ βρεθοῦμε; Ἔχετε δεῖ μήπως κάποιον ἐκ τῶν «νεοελλήνων» νὰ «πάσχῃ» γιὰ τέτοιου εἴδους πράξεις;

Ἐὰν δὲν πληρώσουμε ἐμεῖς μὲ τὴν φυλάκισί μας οἱαδήποτε μικρὴ ἢ μεγάλη παρατυπία, πῶς θὰ γεμίσουν οἱ φυλακές; Καθιστάμεθα δακτυλοδεικτούμενοι καὶ ἀποδιοπομπαῖοι τρᾶγοι μίας κοινωνίας ποὺ ἀκόμη στέκεται μουδιασμένοι ἐμπρὸς σὲ τόσην ἀσυδοσία καὶ ἀδικία. Ἔχετε δεῖ κάποιον ἐκ τῶν «νεοελλήνων» νὰ πάσχῃ ἀναλόγως;

Γιὰ νὰ μὴν πληρώσουμε ἐμεῖς τὴν χρήσι οἱασδήποτε νοσηλευτικῆς ὑπηρεσίας… Ἔχετε δεῖ κάποιον «νεοέλληνα» νὰ πληρώνῃ;

Δὲν γίνεται βρὲ παιδιά! Τόσος ῥατσισμὸς κατὰ Ἑλλήνων δὲν ἀντέχεται πλέον… Πῶς νὰ τὸ κάνουμε… Κουράστηκα.

Κι ἐφ’ ὅσον κουράστηκα λέω νὰ τὸ πάρω ἀλλοιῶς.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι αὐτοὶ  ποὺ «κυβερνοῦν» παράνομοι εἶναι. Μὲ τὴν δική μας ζωὴ πειραματίζονται. Τὸν δικό μας κόπο τσαλαπατοῦν. Τὸ δικό μας χρῆμα πετοῦν ἀπὸ τὸ παράθυρο.

Βαρέθηκα λοιπόν. Δὲν θέλω νὰ κλέψω. Θέλω νὰ ζῶ σὲ μίαν ὑγιὴ κοινωνία. Νὰ αἰσθάνομαι ἀσφαλὴς τὶς νῦκτες. Νὰ ἔχω δουλειά γιὰ νὰ τρέφομαι καὶ νὰ ταΐζω τὰ παιδιά μου. Νὰ ἔχω δικαία καὶ ἴση ἀντιμετώπισι ἀπὸ τὴν πολιτεία, τὸν νόμο καὶ τὰ ὄργανα τῆς τάξεως. Δὲν τὸ ἀξίζω;

Τὸ ἀξίζω. Ὅπως τὸ ἀξίζουν κι ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Καὶ τὰ παιδιά μας. Καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν μας.

Γιὰ ἐτοῦτον καὶ  μόνον τὸν λόγο ἐξοργίζομαι. Δὲν πάει παρὰ πέρα.
Ναί, θὰ μᾶς ταλαιπωρήσουν λίγο ἀκόμη. Ἀλλὰ τὴν ἀπόφασι τὴν ἔχουμε ἤδη λάβει. Δὲν γίνεται πλέον νὰ ἀνεχόμαστε τόσην ἀναισθήσια εἰς βᾶρος μας.

Γιὰ ἐτοῦτο καὶ μόνον, γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τοῦ ἠθικοῦ καὶ δικαίου ἐπιλέγω νὰ στηρίξω μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν φθάσει στὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Δὲν θὰ ἐξετάσω τὸ ἐὰν τοὺς ἄξιζε ἢ ὄχι. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι μας (τοὐλάχιστον ἕνα μεγάλο μας ποσοστό) ἔχουμε λάβει τὸ μάθημά μας.

Ἐὰν λοιπὸν ἀπαιτηθῇ νὰ προσφέρω ῥεῦμα ἢ νὰ στηρίξω κάποιον ποὺ παίρνει ῥεῦμα ἢ ἀκόμη καὶ κάποιον ποὺ ἐπάνω στὴν ἀπελπισία του (καὶ τὴν φτώχια του) κλέβει ῥεῦμα, θὰ τὸ κάνω.

Ἔως ἐκείνης τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ ἐπανέλθῃ ἡ τάξις στὸν τόπο. Ἔως τότε, ναί, θὰ στηρίξω κάθε προσπάθεια ἐπιβιώσεως. Καὶ εἶμαι βεβαία πὼς δὲν θὰ ἀργήσῃ ἡ λύτρωσις.  Ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ τιμωρία τῶν πραγματικῶν ἐνόχων. 

Φιλονόη.

 

(Visited 17 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἔγκλημα καὶ τιμωρία.

  1. θα συμφωνήσω μαζί σου για όλα τα παραπάνω γιατί έχω και προσωπική μαρτυρία…άνεργος απο πέρυσι 31 ετών δεν ειχε να πληρώσει το χαράτσι και αναγκαστικά άφησε απλήρωτη και την ΔΕΗ , προσπαθει να κάνει διακανονισμό (το ποσό με το καινουργιο χαράτσι ειναι 758 ε) για να τα πληρώσει και η ΔΕΗ δεν δέχεται….αν του κόψουν το ρεύμα θα φταίει αυτός που θα παρανομήσει και θα το ξανασυνδέσει κρυφά? ΟΧΙ και σε λίγο καιρό θα συμβει σε όλους μας αυτό, οι δουλειές μας πάνε για κλείσιμο και θα αφήσω τα παιδιά μου χωρίς ρεύμα? Φυσικά και θα παρανομήσω οσο μας πίνουν το αίμα στάλα στάλα και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε, θα βρίσκουμε κι εμεις τρόπους άλλους…..

    • Ἐγὼ εἶμαι κατὰ τῆς ἐγκληματικότητος κι ὄχι κατὰ τῆς προσπαθείας γιὰ ἐπιβίωσιν, παντὶ τρόπῳ. Ὁ νεαρὸς αὐτὸς ἐγκλημάτισε κατὰ συμπολίτου του, μὴ σεβόμενος τὴν γριούλα ποὺ τῆς ἐπετέθῃ.
      Ὅταν ὅμως μὲ φορολογία ἐπὶ πλέον τοῦ 60% (ἄμεσον κι ἔμμεσον) καλούμαστε νὰ ἐπιβιώσουμε, τότε ναί, θὰ κλέψουμε κι ἀπὸ τὸ ῥεῦμα, ποὺ οὐσιαστικῶς εἶναι δικό μας, διότι μὲ δικά μας χρήματα ἐδομήθησαν οἱ ὑποδομὲς ποὺ τὸ παρέχουν, θὰ κλέψουμε κι ἀπὸ τὸ κεντρικὸ ταμεῖο, θὰ κλέψουμε κι ἀπὸ τὸ κράτος.
      Ἄν καὶ τὸ κράτος, θεωρηρικῶς πάντα, εἶναι δημόσιον, δῆλα δὴ ἰδιοκτησία ὅλων μας, καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ φροντίζουμε νὰ μὴν μπορῇ κανεῖς νὰ κλέβῃ, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, ποὺ τὰ δικά μας χρήματα ἔχουν γίνει ἀέρας καὶ γλέντια, ναί, θὰ βροῦμε ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους πρὸ κειμένου νὰ μειώσουμε τὶς εἰσφορές μας καὶ νὰ καταφέρουμε νὰ ἐπιβιώσουμε ὁριακά, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ τοὺς στείλουμε στὸν Τάρταρο! Διότι θὰ τοὺς στείλουμε! Ὑπομονὴ καὶ δύναμις κι ἐπιμονὴ χρειάζονται!

Leave a Reply