Θερμοπύλαι!

Ὅταν ὁ Δημήτρης μας γράφει, τὸ ἔχουμε ξαναπεῖ, ἐκπροσωπεῖ τὸν Ἔρωτα! 

«Ἔπιασε» ὁ Ἔρως τὸ χέρι τοῦ Δημήτρη καὶ μᾶς τραγουδᾶ!

Εὐτυχῶς. 

Διότι κοντέψαμε νὰ χαθοῦμε δίχως του.

Φιλονόη.

Θυμὸν Μέγαν … Ἑλληνικόν !..
τὰ στήθια σου θρέφουν … βαθειά !..
καὶ γύρω σου βέλη εἶναι … φωτιά !..
ἄνανδρα ὅπλα παντοῦ … σκοτεινιασμένα !..
κάτω ἀπὸ Ἥλιον … Ἐλεύθερον !..
νὰ ‘δράξουν ζητοῦν 
τὸν Θυμὸν σου τὸν Μέγα !…

Ἐδῶ εἶναι ἡ γῆς αὐτή …ἀνδρειωμένη !..
μὲ δίψα κυττᾶ τὸν οὐρανόν … πεινασμένη !..
αἷμα ζητᾶ Θεῶν … γεννημένων !..
σκόρπια χυμένον σὲ σελίδες … χαραγμένον !..
τροφὴ γιὰ τὸ μέλλον εἶναι … γραμμένον !..

Ῥίχνει ἡ Ἱστορία τὰ πέπλα της … γύρω !..
ἔμελλε ἡ Δόξα νὰ σᾶς ἔχῃ … Μητέρα !..
τὰ χείλη της ἀδαμάντινον βλώσκω … προσφέρουν !…
χαλὶ πορφυροῦν εἰς τὸν βηματισμόν … τῆς ἀγραμματοσιᾶς !..
προελαύνοντας π’ ἀναζητᾶ ,
τὴν ὀσμὴν τῆς Θανατιᾶς !…

Μολών !.. κράζουν , Λαβέ !..
σὲ ἅρμα πυρρωμένον 
ἀπὸ τῆς Σπάρτης τὴν νιότην ἐπάνω ,
ἡ ἠνίοχος Δόξα …
ἡ ἠνίοχος Ἀνδρεία !..
Μολών ! κράζουν , Λαβέ !..
καὶ σκίζεται ὁ ἄνεμος γύρω τους !..
εἰς τὴν ἀγκάλην του τὰ πέλαγα 
τὸν φόβον τους ἁπλώνουν !..
…καὶ ξάφνου , σιγή !..

Ὁ θάνατος τραγοῦδι ἄκουσε ,
ἡρωϊκὸν παιάνα …
ταχύς …
ἦλθεν ἀκάλεστος 
καὶ βρόντηξε ἡ φωνὴ του !..
— εἶμαι ἡ Τιμὴ , εἶπε , τῶν Γενναίων !
— κανεὶς δὲν μ’ ἀψήφισε ποτές ,
ὅσον ὁ Σπαρτιάτης Αὐτός … ὁ Λέων !..
— ἀκερσοκόμης σήμερα … νεκρός !
— γιὰ πάντα Ἕλληνας … Λαμπρός !..

Πόνος λιθάρια ἀκουμπᾶ 
κι’ αὐτὰ ἁμμουδιὰ γεννῶνται …
νὰ πολεμήσουν Ἕλληνες ἐδῶ ! 
τόσον ποὺ τὸ χῶμα τοὺς Τιμᾶ αὐτό !
καὶ τὸ αἷμα γύρω του μανδύας ,
Ἥλιος Βασιλικός !..
Ὧ Παῖ Διός !..

Ὕβρις !..
ἐζήτησεν βάρβαρος 
ὕδωρ καὶ γῆν Ἑλληνικήν !..
Ὕβρις !..
καὶ ἀρνήθηκε αὐτὴ 
καὶ τὸ χῶμα ἁρματώθηκε !..
Φῶς ! Φὼς ! Τιμή ! Παιδεία ! Ἀνδρεία ! …
κι’ ἔγινε εὐθὺς τὸ ὕδωρ
αἷμα κόκκινον κοχλασμένον !..
κι’ ἔτρεξε γοργὰ ἐπάνω εἰς τὴν γῆν 
καὶ ἀπὸ τὰ βήματὰ του 
αἷμα ξεπήδησε ἴδιον !
ἡρωϊκόν !
ἔτοιμον νὰ κατασπαράξῃ 
τὸ ξένον ἀπάνω του πάτημα !…

Λιῶσαν τὰ ‘τσάλια , τὰ ξίφη τὰ γερά 
εἰς τὰ χέρια τῶν Λεόντων !..
γιόμισε τὸ χῶμα μὲ χαρές !..
σκόρπιες τριγύρω … ὑβριστῶν καρδιές !..
κι’ ἀπάνω σκιά !..
καὶ κάτω αἷμα !..
καὶ ἡ Δόξα ἀλαφιασμένη 
στεφανώνει τὰ παιδιὰ της ,
ποὺ πρόλαβε ἡ Τιμὴ τῶν Γενναίων ν’ ἁρπάξῃ !..

Ἀνέραστη μάχη ἀνελέητη !..
Ἕλληνες εἶναι Ἥρωες ἀπὸ τὴν μιά ,
σκότος , βαρβάροι , δουλικά ἀπ’τὴν ἄλλην !..
καὶ ὁ Φὼς Ἐραστὴς Νικητής ,
μὲ χυμένα εἰς τοὺς ὥμους ξέπλεκα μαλλιά 
καὶ κόρυθον ποὺ λάμπει ,
κάνει τὸ ξίφος ξακουστόν ,
κάνει τὴν Γῆν Μεγάλην !..
καὶ τὴν γραφὴν τοῦ Ἵστορος μὲ φῶς ,
λαμπρὸν φεγγάρι !..

Ἰά ! Ἰά ! Ἰά !
λύγισε τὸ ὡραῖον !
τὰ στήθη κυττοῦν τὸ χῶμα 
κι’ αὐτὸ τρομαγμένον κρύβεται ,
μὴν τὰ νεκρὰ τους γούνατα ,
ἀπάνω του πατήσουν !..
Ἰά ! Ἰά ! Ἰά ! 
Αἷμα ! Γῆς ! Ἀνδρεία ! Τιμή !
Ἰά ! Ἰά ! Ἰά !
Ἐλεύθερη Γῆ Ἑλληνική !

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς 
Ἕλλην
26-10-2011

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply