Ἐγκαταλείπει καί τό κόμμα ὁ GAP

Ξυπόλητη; στα αγγούριαὉ ὑπό προθεσμίαν «πρωθυπουργός» τῆς χώρας, ὅπως ὅλα δείχνουν, ἐγκαταλείπει τήν διακυβέρνησι(!) τῆς χώρας σέ λίγες ἡμέρες καί τυπικά. Ἡ καταστροφική πορεία τῆς Ἑλλάδος φέρει τήν σφραγίδα τοῦ Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τεράστια εὐθύνη τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009, τήν ὁποία δέν μπόρεσε νά σηκώσῃ.

Ὁ πιό  λαομίσητος ἀρχηγός κυβερνήσεως, ἡ προμελετημένη ἀπόφασις τοῦ ὁποίου νά βάλῃ τήν χώρα στό ΔΝΤ καί στήν συνέχεια ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τῆς τρόικα, ἡ λυσσαλέα προσπάθειά του νά παραμείνει στήν ἐξουσία, ἐνῶ ὁ ἑλληνικός λαός τοῦ ἔδειχνε τόν δρόμο τῆς παραιτήσεως, τόν κατατάσσει στίς πιό μαῦρες σελίδες τῆς Ἱστορίας τοῦ τόπου. Μέχρι στιγμῆς. Ἔχουν νά δοῦν πολλά τά μάτια μας ἀκόμη…..

Ἐκτός, ὅμως, ἀπό ἀρχηγός τῆς «κυβερνήσεως», σέ λίγες ἡμέρες παύει νά εἶναι καί ἀρχηγός τοῦ κόμματος, τό ὁποῖον ἐδημιούργησε ὁ πατήρ Παπανδρέου. 

Στίς 12 Νοεμβρίου 2011 λήγει ἡ τετραετής θητεία του. Ἄν θυμᾶμαι, καλῶς, εἶχε βάλει ὑποψηφιότητα μέ τόν Βενιζέλο τό 2007 καί ψηφίστηκε ἀπό τήν «βάσι» τοῦ κόμματος. Τώρα θά τό ξαναπροσπαθήσῃ ἤ θά παραδώσῃ τήν σκυτάλη; Μᾶλλον τό δεύτερο. Ὁ ὑπό προθεσμίαν «πρωθυπουργός» τῆς χώρας χάνει καί τήν ἀρχηγία τοῦ κόμματός του. Ἔρχονται πολύ δύσκολες μέρες γιά τόν ἀκατονόμαστο. 

Ἔρχονται, ὅμως, πολύ δύσκολες μέρες καί γιά τόν ἑλληνικό λαό. Τήν χώρα, γενικῶς. Ὁ «θεός νά βάλῃ τήν χέρα του»!

[email protected] 

(εἰκών)

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply