Τό ἄκρον ἄωτον τῆς παραπληροφορήσεως ἤ τῆς προπαγάνδας;

Παρατηρῶ ὅτι στίς ἐφημερίδες τοῦ «συστήματος» (καί στήν τηλεόρασι) ὅταν ὑποπέσῃ κάποιος λαθροέποικος σέ  ἐγκληματική πράξι δέν ἀναγράφεται στούς τίτλους τοῦ ἄρθρου ἡ ἐθνικότης τοῦ παρανομοῦντος καί πολύ περισσότερο τό, ἐάν εἶναι λαθρομετανάστης.  Μόνον στήν συνέχεια τοῦ ἄρθρου. Στόν γενικό τίτλο, ΠΟΤΕ. Ἀναγκαστικά, στήν συνέχεια μᾶς πληροφοροῦν ὅτι εἶναι π.χ. Ἀφγανός καί διαμένει παρανόμως στήν χώρα κλπ.

Ὑπάρχουν, βεβαίως, λόγοι σκοπιμότητος γι΄αὐτό, τούς ὁποίους μόνον ἐκείνοι γνωρίζουν. Ἐγώ τό μόνο πού μπορῶ νά σκεφτῶ εἶναι ὅτι: μᾶς παραπληροφοροῦν καί μᾶς περνοῦν τήν ἐπαίσχυντη προπαγάνδα τους.

Ἕνα μικρό παράδειγμα: Τό ἄκρον ἄωτον τῆς παραπληροφορήσεως ἤ τῆς προπαγάνδας;

 

Τό ἄκρον ἄωτον τῆς παραπληροφορήσεως ἤ τῆς προπαγάνδας;2

Εἶναι ἤ δέν εἶναι προπαγάνδα καί παραπληροφόρησις αὐτό; Μήπως πρέπει νά κάνουμε κι ἐμεῖς τό ἴδιο; Μέ τά ὅπλα πού μᾶς πολεμοῦν πρέπει κι ἐμεῖς νά τούς πολεμοῦμε. 

Εὐτυχῶς, πού οἱ σημερινοί Ἕλληνες – θέλω νά πιστεύω – ὅτι ἔχουν ἀρχίσει νά σκέφτονται καί νά μαθαίνουν, οὕτως ὥστε νά μή πέφτουν στά δίχτυα τῶν ἀνοήτων δημοσιογράφων καί τῶν γκεμπελικῶν μεθόδων τοῦ «συστήματος».

Μινώταυρος

(Visited 43 times, 1 visits today)
One thought on “Τό ἄκρον ἄωτον τῆς παραπληροφορήσεως ἤ τῆς προπαγάνδας;

Leave a Reply