Τέλος στά κεκτημένα τῶν συνταξιούχων;

Τέλος στά κεκτημένα τῶν συνταξιούχων;

Κατὰ πῶς φαίνεται ἀπὸ τὴν παρακάτω ἀπόφασι ποὺ διαβάζω στὸ Βόρεια, τέλος. 

Μια ιστορική δικαστική απόφαση για τις συντάξεις και όχι μόνο…

Τι προβλέπει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τυνταξιοδοτικά δικαιώματα και γιατί αναμένεται να λειτουργήσει ως κεραυνός εν αιθρία στο συνταξιοδιοτικό – ασφαλιστικό δίκαιο της χώρας

Η απόφαση είναι της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κι εξ αυτού του λόγου η βαρύτητα της είναι σημαίνουσα. Τι προβλέπει; Ότι στο εξής οι δικαστικές αποφάσεις, που κρίνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γενικότερο οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον. Δηλαδή, ο δικαστές πριν γνωμοδοτήσουν θα πρέπει να συνυπολογίζουν την γενικότερη κακή οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και κατόπιν να αποφασίζουν για το αν πρέπει να δοθούν και σε ποιους διάφορα επιδόματα, παροχές κλπ.

Το γεγονός ότι επ αυτού γνωμοδότησε η ολομέλεια ανώτατου δικαστηρίου, δίνει εξαιρετική βαρύτητα στην εξέλιξη, καθώς την καθιστά αμετάκλητη. Και βεβαίως, λόγω του περιεχομένου της, θα μπορούσε κανείς να πει ότι διακρίνεται από μια ιστορική χροιά, καθώς στο εξής το δημόσιο θα μπορεί να αντικρούει στα ακροατήρια τις θέσεις των εργαζομένων και των συνταξιούχων, όταν θα διεκδικούν διάφορα δικαιώματα τους, που θα φτάνουν έως τις δικαστικές αίθουσες. Γι αυτό κι αναμένεται να λειτουργήσει περίπου ως κεραυνός εν αιθρία στο συνταξιοδιοτικό – ασφαλιστικό δίκαιο της χώρας. (βόρεια)

Ὅμως, ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, θὰ πρέπῃ νὰ ἀκυρωθοῦν, ἄμεσα, κάθε μορφῆς διεκδίκησις ἀπὸ ὁποιονδήποτε συνταξιοῦχο (καὶ μή). Αὐτὸ σημαίνει πὼς καμμία ἀπαίτησις πρώην καὶ νῦν βουλευτοῦ δὲν πρέπει νὰ ἐξετάζεται, λόγῳ τῆς δυσμενοῦς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς χώρας. 

Φυσικά, ὅταν συζητᾶμε γιὰ ἐπιδόματα καὶ κεκτημένα, νὰ μὴν πονηρευόμαστε μόνον.

Σαφῶς καὶ ὑπάρχουν πάσῃς φύσεως «παράθυρα» πρὸ κειμένου κάποιοι νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ λαμβάνουν… Ἀλλὰ οἱ περισσότερες συντάξεις εἶναι συνδιασμὸς ἐπιδομάτων. Κι αὐτὰ τὰ ἐπιδόματα τὰ ἔχουν κερδίσει μὲ τὸν ἱδρώτα τους οἱ περισσότεροι. Εἶτε στὸ γιαπί, εἶτε στὴν θάλασσα, εἶτε ὁπουδήποτε βιοπορίζονταν.

Δὲν γίνεται νὰ ξεκινᾶς μὲ τὰ Ἄλφα δεδομένα καὶ ὅταν φθάνῃς σὲ μὴ παραγωγικὴ ἡλικία, ὅταν δῆλα δὴ ἀδυνατῇς νὰ ἀλλάξῃς κάτι λόγῳ γήρατος, νὰ μαθαίνῃς πὼς τὰ δεδομένα ἄλλαξαν. 

Ὅπως πᾶμε ξέρετε ποῦ θά καταλήξουμε;

Στήν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, σὲ καταστάσεις ἀπολύτου φτώχειας, σὰν αὐτὲς ποὺ βίωσαν οἱ παπποῦδες μας καὶ οἱ γονεῖς μας στὴν κατοχή. Τραγικὲς φιγοῦρες φυσικὰ τὰ γεροντάκια μας. Αὐτὰ εἶναι ποὺ θὰ πληρώσουν τὸ μεγαλύτερο τίμημα. Κι αὐτὸ δὲν συγχωρεῖται σὲ κανέναν μας. Διότι ὅλοι μας συμβάλλαμε πρὸ κειμένου νὰ φθάσουμε στὸ ἐδῶ καὶ τώρα. Καὶ τὰ γεροντάκια μας ἐπίσης. 

Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ γεροντάκια μας  δὲν ἔχουν ἄλλες εὐκαιρίες. Ἐν  ᾦ ἐμεῖς ἔχουμε. 

Εἴπαμε ὅμως. Ὁ Φοίνιξ μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν φωτιὰ ἀναγεννᾶται. Θὰ καοῦμε γιὰ νὰ ἀναγεννηθοῦμε. Κι αὐτὸ ἔχει μόνον καλά. Ὅσος κι ἐὰν εἶναι ὁ πόνος, μόνον καλὰ θὰ φέρῃ. 

Σὰν τὴν γέννα ἕνα πρᾶγμα…. Ὀδύνες… Καὶ μετὰ ἡ νέα ζωὴ ἀποζημιώνει γιὰ τὰ πάντα.

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Εἶναι πράγματι ἄδικο ὅλο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει. Τὸ ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι μας. Ὅμως πρέπει νὰ ἀντέξουμε. Δὲν γίνεται διαφορετικά. Τὸ μόνον ποὺ φοβᾶμαι, κι ἐλπίζω νὰ κάνω λᾶθος, εἶναι ἡ πιθανότης ἐμπλοκῆς τῶν κουδουνισμένων στὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστῶν. Αὐτὸ θὰ μὲ ἐκνευρίσῃ πάρα πολύ.

Υ.Γ.2. Μία καί πιάσαμε τήν περικοπή ἐπιδομάτων, τί γίνεται μέ ἐκεῖνα τά δεκάδες ἐπιδόματα ἐπί ἐπιδομάτων τῶν βο(υ)λευτῶν μας; Θά περικοποῦν; Ἢ θά πληρώνουμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι τὴν νύφη κι αὐτοί θά πίνουν εἰς ὑγείαν τῶν κορόιδων.

Υ.Γ.3. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει προδεδικασμένο, τί λέτε, ξεκινᾶμε μίαν δικαστική ἱστορία στά κουδουνισμένα, πρὸ κειμένου νά τοῦς κοποῦν τά ἐπιδόματα; Διότι κουδουνισμένα δίχως ἐπιδόματα, εἶναι κουδουνισμένα μὲ κομμένα φτερά. Τί λέτε; 

(Visited 13 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τέλος στά κεκτημένα τῶν συνταξιούχων;

  1. Αν η ερώτηση στο τέλος δεν είναι ρητορική,εννοείται πως ναι.
    Αν θες ξεκίνα συλλογή υπογραφών για να δεις την ανταπόκριση.

Leave a Reply