2.500 παιδιὰ ὑποσιτίζονται ἀλλὰ ἡ χἌννα δίδει 400.000 γιὰ τὸ ψηφιακὸ σχολεῖο!

Τέτοια ἀδυναμία ἀντιλήψεως τῶν πραγματικῶν προβλημάτων ποὐθενὰ στὸν κόσμο!

Τέτοια ἀνικανότης ἐπίσης!!

Τέτοια ἀσυνειδησία…

Ἀπό ποῦ νά τούς πιάσῃ κάποιος καί ποῦ νά τούς ἀφήσῃ;

Εἶναι παντελῶς ἀνίκανοι νὰ ἑστιαστοῦν στὴν πραγματικότητα!

συνέχεια

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply