Τό πρόβλημα εἶναι στό γιαούρτι ἢ στούς χειροκροτητές;

 


Τό πρόβλημα εἶναι στό γιαούρτι ἢ στούς χειροκροτητές;1

Ἔγινε θέμα τὸ γιαούρτωμα τοῦ Βενιζέλου.
Σιγὰ τὸ θέμα! Κάθε ἡμέρα τοὺς γιαουρτώνουν, τοὺ φτύνουν, τοὺς πετοῦν διάφορα ἀντικείμενα…
Κάθε ἡμέρα μαθαίνουμε γιὰ κάποιο ἀνάλογον περιστατικόν
Φυσικὸν ἐπόμενον μὲ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες ἀστοχίες, προδοσίες καὶ ἀνοησίες ποὺ κάνουν.

Ἀπορῶ μάλλιστα γιὰ πολλά… Ἀπορῶ γιατὶ τὸ κάνουν θέμα… Ἀπορῶ γιατὶ ἀσχολούμαστε μὲ τὰ γιουρτώματα… Ἀπορῶ γιατὶ πρέπει νὰ ἀσχολούμαστε γενικότερα μὲ αὐτὰ τὰ ξεπεσμένα γλοιώδη ἀνθρωπάρια.

Γέλασα μὲ τὸν Νταράλα, ἀλλὰ περισσότερο πικράθηκα.
Πόσοι πῆγαν γιά νά διαμαρτυρηθοῦν; Πενήντα; Ἑκατό; Πεντακόσιοι;
Οἱ ὑπόλοιποι τί ἔκαναν; Δέν χειροκροτοῦσαν;
Γιὰ νὰ μὴν θυμηθῶ φυσικὰ πὼς τὴν πρὸ περασμένη ἑβδομάδα δὲν ἀκούστηκε ΚΙΧ!!!
Ὅλοι πῆγαν γιὰ νὰ τὸν δοξάσουν τότε! Μόνον!
Δῆλα δή, ἐάν κρίνω ἀπό τίς εἰκόνες, τότε οἱ ἠλίθιοι εἶναι πολύ περισσότεροι ἀπό ὅσο μέ μίαν πρώτη ματιά ἀντιλαμβανόμαστε;

Τώρα λοιπὸν γιαούρτωσαν τὸν Βενιζέλο. Στὴν ἀρχὴ πάτησα ἐπάνω στὶς φωτογραφίες γιὰ νὰ δῶ περισσότερα. Καὶ μετὰ ἔφθασε ἡ ἀπογοήτευσις!!!!
Μία αἴθουσα κατάμεστος ἀπὸ κομματόσκυλα, προσκυνημένους καὶ ἀκολούθους! Μία αἴθουσα πλήρης χειροκροτητῶν!
Καὶ νὰ ἦταν μόνον αὐτοί!
Ἄλλοι τόσοι κι ἄλλοι τόσοι κι ἄλλοι τόσοι δὲν πῆγαν διότι δὲν χωροῦσαν!  Ἢ γιατὶ ἀρρώστησαν! Ἢ γιατὶ ἡ γκόμενα εἶχε κλείσει ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο δωμάτιο στὶς Κουκουβάουνες!

Δῆλα δή, γιὰ νὰ καταλάβω, μέσα σὲ ἕνα τέτοιο πλῆθος, μόνον ΕΝΑΣ ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη νά γιαουρτώσῃ τόν Μπένυ; Σοβαρολογοῦμε; Καί οἱ ἄλλοι ὅλοι τί; Ἔσκασαν ἀπό καϋμό πού δέν τόν μιμήθηκαν ἢ πού δέν ἦταν δίπλα στόν Μπένυ γιά νά …γλείψουν τό γιαούρτι;Τό πρόβλημα εἶναι στό γιαούρτι ἢ στούς χειροκροτητές;3

Μόνον ὅμως ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπόλυτος μαρτυρία τῶν ὅσων ἰσχυρίζομαι!
Μόνον τὰ ποσοστὰ ποὺ φαίνονται νὰ κατέχουν στὶς σφυγμομετρήσεις εἶναι μάρτυρας τοῦ πασιφανοῦς! Ἀκόμη καὶ σήμερα τὸ 60% τοῦ πληθυσμοῦ (ἐπισήμως, διότι ὑπάρχουν καὶ οἱ «δὲν ξέρω/δὲν ἀπαντῶ»!) τρέχει πίσω ἀπὸ κόμματα, σφουγγοκωλάριους καὶ ταξίματα!
Ἀκόμη καὶ σήμερα χειροκροτοῦν, συναινοῦν, στηρίζουν!

Τό πρόβλημα εἶναι στό γιαούρτι ἢ στούς χειροκροτητές;2

Ἂς μὴν πᾶμε μακρυά.
Τὶς προηγούμενες ἡμέρες, μὲ τὶς παραιτήσεις διαφόρων, ἐτέθῃ θέμα ἀντικαταστήσεώς τους, διότι ἡ βο(υ)λὴ καταρρέει μὲ λιγοτέρους τῶν 300.
Ἕνας ἠρνήθῃ τὴν θέσιν.
Ὅλοι οἱ ἄλλοι ὅμως ἐδέχθησαν!
Ἄλλος ἐδέχθῃ διότι πεινοῦσαν τὰ παιδιά του, ἄλλος γιὰ νὰ τοὺς καταψηφίσῃ, ἄλλος γιὰ νὰ τοὺς στηρίξῃ… Ἔχει σημασία;
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ΟΛΟΙ εἶναι παράνομοι!
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ  (φερόμενοι ὣς ) ἔχοντες συνείδησιν ἀκόμη δὲν ἔχουν ΟΜΑΔΙΚΩΣ παραιτηθεῖ, εἶναι πασιφανές: ἀλλάζουν ῥόλους μεταξύ τους κι ἐμεῖς ἀναλωνόμαστε στὸ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ σκουπίδια!

Ῥίξτε μίαν ματιὰ καὶ στὸ παρακάτω ταινιάκι. Ἴσως καταλάβετε σὲ τὶ ἀναφέρομαι.

 

Ἂς μὴν χαίρονται οἱ κρατοῦντες.
Τὸ σημείωμα δὲν τοὺς ἀφορᾷ. Δὲν παραπονιέμαι, ἀντιλαμβάνομαι,  διότι ἔχω μάτια καὶ βλέπω.
Κάνω διαπιστώσεις! Σκέτο! 
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα, σιχαμερὰ ἀνθρωπάρια…
Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς βρῇ, δὲν θὰ τὸ φέρουν οἱ πολλοί, αὐτοὶ ποὺ τόσα χρόνια κοιμίζατε μὲ διάφορα Νταραλοειδή, ὑποσχέσεις τοῦ τύπου: «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ λογίδρια «συνταγματολόγων» ποὺ ἔμαθαν ἄριστα νὰ ξεπαστρεύουν ἒν μία νυκτὶ κάθε ἄρθρον τοῦ Συντάγματος.. Ὄχι… Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς βρῇ θὰ εἶναι κάτι ἄλλο… Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί.. Καὶ δὲν θὰ εἶναι ἀπὸ τὰ πλήθη ποὺ ἐλέγχετε…Ὄχι ἀκόμη τοὐλάχιστον.. (Θὰ ἔλθῃ κι αὐτό, ἀλλὰ μετά!)
Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς βρῇ εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ φέρουν οἱ λίγοι!
Οἱ μία χούφτα νοματαῖοι… Οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες!
Καὶ θὰ εἶναι δίχως ἔλεος…

Ξέρετε τί ἄλλο θά συμβῇ, ἀμέσως μετά;
Ὅλα αὐτὰ τὰ πλήθη, τὰ μαγεμένα, τὰ ὑπνωτισμένα, τὰ ἐλεγχόμενα, ὅταν θὰ διαπιστώσουν πὼς δὲν μπορεῖτε νὰ τοὺς σώσετε, τότε θὰ σᾶς διαμελίσουν.
Σᾶς συστήνω ἀνεπιφύλακτα νὰ διαβάσετε  τὸ βιβλίον «Τὸ Ἄρωμα» τοῦ Πάτρικ Ζίσκιντ. Ἐκεῖ μέσα θὰ διαπιστώσετε,  μὲ ἀνατριχιαστικὲς λεπτομέρειες, τὸ ποιὸ ἀκριβῶς θὰ εἶναι τὸ τέλος σας!
Δὲν πρόκειται μὲ τίποτα νὰ τοῦ ξεφύγετε!

Σιγὰ τὴν εἴδησιν λοιπόν! Νὰ μαθαίναμε γιὰ κάτι πιὸ σοβαρό… Τούς γιαούρτωσαν; Ἒ καί; Μέσα στὸ πρόγραμμα εἶναι καὶ τὰ γιαουρτώματα καὶ τὰ νεράντζια καὶ οἱ κρεμᾶλες.
Κάτι σημαντικότερον μάθαμε σήμερα;

Φιλονόη.  

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τό πρόβλημα εἶναι στό γιαούρτι ἢ στούς χειροκροτητές;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τό πρόβλημα εἶναι στό γιαούρτι ἢ στούς χειροκροτητές; « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τό πρόβλημα εἶναι στό γιαούρτι ἢ στούς χειροκροτητές; | | NEW BLOG ON THE LOGNEW BLOG ON THE LOG

Leave a Reply