Πιὸ σιγὰ βρὲ παιδιά! Πιὸ σιγά! Μὴν πονέσῃ τὸ σύστημα!

Πιὸ σιγὰ παρακαλῶ! 
Πόνεσαν! Φωνάξαμε πολὺ καὶ πόνεσαν τὰ αὐτιά τους! Κρίμα.. Τὰ τσαμένα….

Μὴν κλωτσᾶτε εἴπαμε ὅλοι μαζύ!
Θὰ πονέσουν κι ἄλλο! Κι ἐὰν πονέσουν, θὰ ματώσουν! Κι ἐὰν ματώσουν θὰ βρωμίσουμε!
Μὲ τὸ μαλακό!
Τρυφερά! Μὲ ἀγάπη! Μὲ κατανόησιν! Μὲ στοργή!
Νὰ χαϊδέψουμε τὸν Πάγκαλο, νὰ χαϊδέψουμε καὶ τὸν Παπαδήμ(ι)ο, νὰ χαϊδέψουμε γενικῶς ὅλους τοὺς 

Συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply