Πρόσεχε Χατζηδάκη μή σέ πάρει καμμία «΄ξώφαλτση»

Πρόσεχε Χατζηδάκη μή σέ πάρει καμμία «΄ξώφαλτση» 

Πρόσεχε Χατζηδάκη ὅταν κυκλοφορεῖς μή σέ πάρει καμμία ΄ξώφαλτση πάλι.

Αὐτοί δέν βάζουν μυαλό μέ τίποτα. Ἀνέλαβαν τήν ἐξουσία (λέμε τώρα) καί θά φᾶνε μέ 17 μασέλες. Οἱ ἴδιοι καί τά κολλητάρια τους ἤ αὐτοί πού τούς ἐστήριξαν γιά νά ἀναλάβουν τά ἠνία τῆς χώρας (λέμε πάλι).

Ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ τελείως. Δέν τηροῦν οὔτε τά προσχήματα.

Ὁ ὑπουργός ἀναπτύξεως καί ὑποδομῶν Κωστῆς Χατζηδάκης τοποθέτησε γενικό γραμματέα δημοσίων ἔργων τόν κ. Στρᾶτο Σιμόπουλο, γνωστό μεγαλοεργολάβο καί ἰδιοκτήτη τῆς κατασκευαστικῆς ἑταιρείας «Διάσταση».

Ὅλοι ὅσοι στηρίζουν τήν νέα κυβέρνησι τῆς συμφορᾶς καί τῆς διαπλοκῆς, ἀπ΄ ὅτι ἀρχίζει νά φαίνεται, βεβαίως, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ συγκεκριμένος κύριος ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία νά παραιτηθῇ ἀπό τήν ἑταιρεία, ἡ ὁποία ὅπως ἰσχυρίζονται, ἐπίσης ἀνελάμβανε μόνο ἰδιωτικά ἔργα.

Ε, καιρός νά αὐξήσῃ τήν πελατεία της, τώρα πού ἔχει ἀναδουλειές. (εἰκόνα)

Μινώταυρος

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Πρόσεχε Χατζηδάκη μή σέ πάρει καμμία «΄ξώφαλτση»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάποτε οἱ βο(υ)λευτὲς δὲν ἤξεραν ποῦ νὰ κρυφτοῦν… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply