Γιατί σᾶς μαθαίνουν τουρκικά κι ὄχι πομακικά;

Γιατί σᾶς μαθαίνουν τουρκικά κι ὄχι πομακικά;Ἤ ἔστ’ᾦ  Ἑλληνικά;
Θὰ σοῦ πῶ ἐγὼ κορίτσι μου…
Διότι ἡ Θράκη θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς γείτονες ὥς ἐπαρχία τους.
Διότι ἐκεῖ ἔχει συμβεῖ ἡ μεγαλυτέρα συναλλαγὴ «κουκιῶν» (ψήφων) ἀπὸ «ἀνθρώπους» (καὶ κτήνη νὰ τοὺς λέγατε, μέσα θὰ πέφτατε!!!) ποὺ δὲν ἔχουν συνείδησιν, δὲν ἔχουν πατρίδα, δὲν ἔχουν θεό. 
Διότι εἶστε ἀγκάθι στὸ μάτι τους. Ἐνοχλεῖτε… Ἀντιστέκεστε! Ὑπάρχετε! Ἀναπνέετε!!!
Διότι ἐὰν δὲν ὑπήρχατε ἐσεῖς, δὲν θὰ ὑπῆρχε κανένας λόγος νὰ μιλᾶμε σήμερα γιὰ Θράκη.
Διότι μᾶς θυμίσατε πὼς κάποιος πρῶτα εἶναι Ἕλληνας καὶ μετὰ χριστιανός, μουσουλμᾶνος ἤ ἄθεος.
Διότι  ἡ συνείδησίς σας εἶναι συνείδησις κι ὄχι μπαρμπούτσαλα…..

 

Συνεχῖστε. Κρατᾶτε! Δὲν εἶστε μόνοι σας!
Δὲν παλεύετε πλέον μόνοι σας!
Κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ ὅλο καὶ περισσότεροι Ἕλληνες ξυπνοῦν. Μαθαίνουν! Συνειδητοποιοῦν!
Κάθε στιγμὴ που περνᾶ ἐσεῖς δυναμώνετε… Μὴν τρομάξετε, ὅπως δὲν τρομάξατε τόσους καὶ τόσους αἰῶνες μὲ τόσους κατακτητὲς ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια σας.
Διότι, ὅ,τι κι ἐὰν γίνῃ, στὸ τέλος θὰ τὰ καταφέρετε.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “Γιατί σᾶς μαθαίνουν τουρκικά κι ὄχι πομακικά;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί σᾶς μαθαίνουν τουρκικά κι ὄχι πομακικά; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply