Ἀκαδημία Πλάτωνος.

Ἀκαδημία Πλάτωνος Ἔχω κατὰ καιροὺς ἀναφερθεῖ εἰς τὸ Παγκόσμιον Θέμα: Ἀκαδημία Πλάτωνος!
Εἶναι ἕνα κομμάτι χωρισμένον σὲ δύο μέρη.
Τὸ ἕνα λέγεται ἐξοχικὴ ἔπαυλις τῶν λαθροτέτοιων, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν χῶρον ὡς καταυλισμόν τους

καὶ τὸ Ἀρχαῖον Γυμνάσιον γήπεδον ἀθλοπαιδιῶν, τρώγοντας καὶ χέζοντας εἰς τὸν μοναδικὸν παγκοσμίως αὐτὸν χῶρον καὶ τὸ ἄλλον, ἀδιαφορία τῶν πάντων, ἀκόμη καὶ αὐτῶν ποὺ φωνασκίζουν πὼς παλεύουν γι’ αὐτό!
Σήμερα τὸ πρωί, ἐπέρασα ἀπὸ τὴν περίφημον εἴσοδον τῆς Ἀρχαίας ὁδοῦ ποὺ σὲ ὁδηγοῦσε εἰς τὴν σχολὴν τοῦ Πλάτωνος.
Ὁδὸς Μοναστηρίου λέγεται!!!!!!!!!
Ἐμπρός της ἡ ἐκκλησία, δεξιά της παιδικὴ χαρά, σὲ εὐπρεπῆ κατάστασιν καὶ ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος, ὁποὺ καραβάνια θὰ ἔπρεπε νὰ καταφθάνουν οἱ τουρίστες, καταβάλοντας τὸ ἀντίτιμον ὅποὺ ἄμεσα χρειαζόμεθα, κλειδωμένος καὶ σιχαμερὸς λίαν ἐπιεικῶς.
Δὲν ἔχω κινητὸν μὲ κάμερα δυστυχῶς, ἀλλὰ μὲ κάποιο ἄλλο κατάφερα καὶ τράβηξα τὴν εἴσοδον….
Τὰ σχόλια δικά σας… 
Ὅποια – ὅποιος θέλει, ἄς ἔλθῃ μαζύ μου, νὰ ἰδῇ ἰδίοις ὄμμασι τὴν κατάντια τοῦ χώρου καὶ τὴν τεράστιαν προσπάθειαν τῆς πολιτείας, νὰ ἐξαφανίζῃ διακριτικῶς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἀκαδήμου, ἐξ οὐ καὶ Ἀκαδημία, Πρωτοελλαδικῆς Περιόδου…Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς 
Ἕλλην
21-8-2012

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀκαδημία Πλάτωνος.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀκαδημία Πλάτωνος. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply